Khám phá những điểm mới của Phân hệ Quản lý Tài chính – Kế toán trên BRAVO 8

Phần mềm BRAVO

Member
Thành viên BQT
Hội viên mới
Với nhiều điểm mới được bổ sung, phân hệ Quản lý Tài chính – Kế toán thuộc giải pháp phần mềm BRAVO 8 (ERP-VN) sẽ tiếp tục kế nhiệm BRAVO 7 làm trợ thủ đắc lực cho các bộ phận liên quan và Ban lãnh đạo.

So với các phiên bản trước, Phân hệ Quản lý Tài chính – Kế toán trên BRAVO 8 có bổ sung những điểm mới về bút toán khóa sổ và chứng từ (các tính năng chung mới ở chứng từ):

Phần mới bút toán khóa sổ
1. Khai báo bút toán khóa sổ

2. Hạch toán bút toán khóa sổ

1. Khai báo bút toán khóa sổ
- Hỗ trợ việc khai báo bút toán khóa sổ theo từng đơn vị cơ sở.

- Có thể kế thừa tất cả các bút toán từ tab Danh sách bút toán chung sang tab Danh sách bút toán riêng theo đơn vị cơ sở.

- Thêm cột "Thời điểm kết chuyển": Kết chuyển đầu kỳ và kết chuyển cuối kỳ.

- Thêm cột “Kết chuyển theo các chỉ tiêu/Đối tượng”: nếu tích chọn khi kết chuyển sẽ tập hợp theo đối tượng.

b8.jpg

2. Hạch toán bút toán khóa sổ
- Thêm điều kiện lọc: Thời điểm kết chuyển. Lọc ra những bút toán có thời điểm kết chuyển theo điều kiện này.

- Chọn bút toán khóa sổ: Chỉ lọc ra các bút toán có thời điểm kết chuyển truyền vào và theo đơn vị cơ sở. Nếu không có bút toán nào khai báo riêng cho đơn vị cơ sở đó thì hiện lên các bút toán chung.

- Thực hiện khóa sổ: Xử lý thêm với tình huống Kết chuyển đầu kỳ, chỉ kết chuyển số dư đầu tại thời điểm đó.

b8-1.jpg

Các tính năng chung mới ở các chứng từ
1. Các tính năng bổ sung mới trong khai báo danh mục chứng từ

 • Mỗi chứng từ đều có thể khai báo định dạng số chứng từ theo từng chứng từ hoặc nhóm chứng từ. (menu hệ thống\Danh mục chứng từ).
 • Khai báo ẩn hiện các thông tin: Công đoạn; Trung tâm chi phí; Vụ việc; Mã giao dịch (chỉ áp dụng với chứng từ kế toán).
 • Khai báo trạng thái mặc định chứng từ theo từng User
2. Bài toán quản lý phát sinh theo vụ việc ở các chứng từ:

Mục đích là quản lý các phát sinh ở chứng từ theo vụ việc
 • Thêm mới danh mục vụ việc.
 • Danh mục loại giao dịch: Thêm nút tích theo dõi vụ việc.
 • Danh mục chứng từ: Khai báo ẩn hiện thông tin vụ việc đầu phiếu/ chi tiết/không hiển thị
3. Các tính năng bổ sung mới Explorer

 • Hiển thị thêm panel nhóm dữ liệu theo các tháng trong năm hiện tại.
 • Hiển thị thêm các cột người lập phiếu, ngày tạo.
 • Hiển thị thêm thông tin “Chi tiết phiếu xuất theo phiếu nhập”; tab Duyệt chứng từ.
 • Tính năng “Đánh số chứng từ”.
4. Các tính năng mới chung ở Editor các chứng từ

b8-2.jpg

5. Chức năng lấy dữ liệu từ panel trên các chứng từ

6. Bài toán duyệt chứng từ:

Mô tả: Quản lý duyệt chứng từ theo quy trình, gồm các bước như sau:

 • Bước 1: Khai báo sử dụng hay không sử dụng quy trình duyệt tại tham số hệ thống: M_UsingApprovalProcess
 • Bước 2: Khai báo quy trình duyệt chứng từ
 • Bước 3: Khi thêm mới chứng từ: Chương trình đã gắn luôn quy trình duyệt tương ứng với chứng từ dó. Các thông tin về các bước duyệt sẽ được hiển thị ở tab ‘Duyệt chứng từ” ở explorer.
 • Bước 4: Bước duyệt chứng từ: từ Explorer của chứng từ tích chọn các chứng từ cần duyệt > Click vào chức năng duyệt ở thanh công cụ > thực hiện chức năng duyệt sau đó xem kết quả ở tab Duyệt chứng từ ngoài Explorer.
7. Định dạng các cột tiền theo mã tiền tệ

- Trên các chứng từ, Hiển thị số thập phân ở các cột tiền được định dạng theo mã tiền tệ của chứng từ. Số thập phân hiển thị được khai báo trong danh mục tiền tệ tương ứng với từng đồng tiền.

8. Làm tròn tiền theo mã tiền tệ

- Trên các chứng từ, khi người dùng sửa lại cột thành tiền (số lượng * đơn giá) hoặc tiền thuế chương trình sẽ cho phép sửa trong giới hạn làm tròn. Giới hạn làm tròn được khai báo trong danh mục tiền tệ tương ứng với từng đồng tiền.

- Với các chứng từ kế toán PC, BN khi tài khoản tiền có tích theo dõi ngoại tệ, chứng từ phát sinh ngoại tệ sẽ không cho sửa lại cột ô tiền hạch toán.

9. Chức năng đánh số chứng từ

Khi nhập liệu việc tăng số chứng từ có thể không tuần tự hoặc người dùng muốn đánh lại nhóm các chứng từ theo định dạng riêng, có thể sử dụng tính năng đánh số chứng từ ở ngoài màn hình Explorer của các chứng từ.

Với phần mềm Quản lý Tài chính – Kế toán BRAVO, doanh nghiệp sẽ luôn chủ động và kiểm soát tốt dòng tiền của mình, nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng sinh lợi từ các hoạt động đầu tư…

Tìm hiểu chi tiết về Phần mềm Quản lý Tài chính – Kế toán (BRAVO) tại đây.

Có thể bạn quan tâm:

>> Nhiều điểm mới nổi bật về Quản lý Mua hàng trên phần mềm BRAVO 8.

 
Quản lý doanh nghiệp hiệu quả bằng việc ứng dụng Phần mềm ERP
Từ các phương pháp quản lý doanh nghiệp hiệu quả ở trên, và với sự phát triển của công nghệ số thì việc ứng dụng phần mềm ERP vào việc quản lý doanh nghiệp chính là cách quản lý doanh nghiệp hiệu quả nhất. Thật vậy, có nhiều lợi ích đối với doanh nghiệp khi ứng dụng ERP:

 • Năng suất lao động sẽ tăng do các dữ liệu đầu vào chỉ phải nhập một lần cho mọi giao dịch có liên quan, đồng thời các báo cáo được thực hiện với tốc độ nhanh hơn, chính xác hơn.
 • Doanh nghiệp có khả năng kiểm soát tốt hơn các hạn mức về tồn kho, công nợ, chi phí, doanh thu, lợi nhuận… đồng thời có khả năng tối ưu hóa các nguồn lực như nguyên vật liệu, nhân công, máy móc thi công… vừa đủ để sản xuất, kinh doanh.
 • Các thông tin của Doanh nghiệp được tập trung, đầy đủ, kịp thời và có khả năng chia sẻ cho mọi đối tượng cần sử dụng thông tin như khách hàng, đối tác, cổ đông. Khách hàng sẽ hài lòng hơn do việc giao hàng sẽ được thực hiện chính xác và đúng hạn.
 • Ứng dụng ERP cũng đồng nghĩa với việc tổ chức lại các hoạt động của Doanh nghiệp theo các quy trình chuyên nghiệp, phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế, do đó nó nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí, tăng lợi nhuận, tăng năng lực cạnh tranh và phát triển thương hiệu của Doanh nghiệp
 
Quy định mới hướng dẫn kế toán Bảo hiểm xã hội

Quy định tại Thông tư số 102/2018/TT-BTC ban hành ngày 14/11/2018, có hiệu lực kể từ 01/01/2019.

Theo đó, chứng từ kế toán, tài khoản kế toán, sổ kế toán cùng BCTC, báo cáo nghiệp vụ quỹ bảo hiểm áp dụng cho các đơn vị bao gồm: Văn phòng BHXH Việt Nam; BHXH Việt Nam; các Ban quản lý dự án trực thuộc BHXH Việt Nam; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc; BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; BHXH quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.

Có 30 chứng từ kế toán theo Thông tư hướng dẫn sẽ bổ sung thêm, áp dụng cho các cơ quan BHXH là: Giấy thanh toán kinh phí chi hỗ trợ cho UBND cấp xã thực hiện lập danh sách người tham gia BHYT; Giấy thanh toán thù lao cho tổ chức làm đại lý; Giấy thanh toán thù lao cho tổ chức làm đại diện chi trả; Bảng tổng hợp số phải thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp; Danh sách giải quyết hưởng chế độ thai sản, ốm đau, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe; Danh sách giải quyết hưởng chế độ thai sản đối với người lao động đã thôi việc, phục viên, xuất ngũ trước thời điểm sinh con, nhận con, nhận nuôi con nuôi...

ke-toan-bao-hiem-xa-hoi.jpg

>> Một số điểm mới cần biết về thẻ Bảo hiểm y tế từ năm 2019.

Bên cạnh đó, Thông tư 102/2018/TT-BTC cũng quy định về hệ thống BCTC, báo cáo quyết toán hoạt động tài chính nội ngành của hệ thống BHXH Việt Nam, cụ thể: Các đơn vị kế toán cơ sở thuộc hệ thống BHXH Việt Nam phải lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán cho hoạt động tài chính nội ngành của đơn vị theo quy định tại Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính.

Đơn vị kế toán cấp trên thuộc hệ thống BHXH Việt Nam phải lập BCTC tổng hợp theo quy định tại Thông tư số 99/2018/TT-BTC ngày 01/11/2018 của Bộ Tài chính.

Trong trường hợp được yêu cầu, các đơn vị còn phải lập một số báo cáo khác liên quan đến hoạt động tài chính nội ngành của đơn vị theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

Bên cạnh đó, các đơn vị kế toán cơ sở thuộc hệ thống BHXH Việt Nam phải lập BCTC quỹ bảo hiểm theo quy định.

Đối với đơn vị kế toán cấp trên thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam có các đơn vị trực thuộc (BHXHViệt Nam, BHXHtỉnh) phải tổng hợp BCTC quỹ bảo hiểm từ các đơn vị trực thuộc theo quy định của Thông tư này.

Nhằm đảm bảo thời gian tổng hợp số liệu cho lập BCTC nhà nước và báo cáo các cơ quan, đơn vị có liên quan theo quy định, thời hạn để nộp BCTC quỹ bảo hiểm sẽ do BHXH Việt Nam quy định.

>> 3 nguyên tắc cơ bản của kiểm toán nội bộ.

Theo Tạp chí tài chính
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top