Khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT

HONGDIEN83

Member
Hội viên mới
Mình chia sẻ cách khai bổ sung điều chỉnh lên đây cho mọi người cùng tham khảo, đặc biệt là các bạn mới vào nghềnhé.

* Nguyên tắc khai bổ sung:

- Lập Hồ sơ khai bổ sung điều chỉnh, phân biệt việc điều chỉnh số thuế phải nộp và số thuế còn được khấu trừ . Tuyệt đối không bùtrừsốphảinộpvớisốthuếcònđượckhấutrừ);

- Chỉquantâmđếnsốthuếcuốicùngtrêntờkhai (phảinộp hay khấutrừ), khôngkểlàđiềuchỉnhđầura hay đầuvào.

- Khikhaibổ sung điềuchỉnhchỉđiềuchỉnhchoTờkhaikỳgốc (tờkhaibịsai) vàđiềuchỉnhtiếpsốthuếcònđượckhấutrừchênhlệchvàotờkhaithánghiệntại.


* Cáctrườnghợpđiềuchỉnhvàtínhphạtchậmnộp:
lĐiềuchỉnh tăngsốthuếphảinộp: => phạtchậmnộp; Khôngtínhđếntiềnthuếđãnộp NS hay chưa, nộpthừa hay thiếu;
lĐiềuchỉnhgiảmsốthuếphảinộp: Khôngphạtchậmnộp
lĐiềuchỉnh tăngsốthuếcònđượckhấutrừ: Khôngphạt, khaisốtiềnthuếđiềuchỉnh tăngvàochỉtiêu 38 củakỳtínhthuếthánghiệntại;
lĐiềuchỉnhgiảmsốthuếcònđượckhấutrừ: Phạtnếuđãhoàn; chưa hoànthìkhôngphạt. Khaisốtiềnthuếđiềuchỉnhgiảmvàochỉtiêu 37 củakỳtínhthuếthánghiệntại;
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top