kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp có thu

venus1007s

New Member
Hội viên mới
chào mọi người! e mới làm công tác kế toán tại 1 đơn vị sự nghiệp có thu của nhà nước đó là phát triển quỹ nhà và đất. e không biết phải làm như thế nào vì quá mới, lại không có người chỉ dẫn, chỗ e đã có mã số thuế, tài khoản ngoài kho bạc, nhưng các thủ tục khác về đăng ký kế toán thì chưa. các bác giúp e với, có bác nào làm cùng lĩnh vực này thì ra tay cứu với.
 
Ðề: kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp có thu

chào mọi người! e mới làm công tác kế toán tại 1 đơn vị sự nghiệp có thu của nhà nước đó là phát triển quỹ nhà và đất. e không biết phải làm như thế nào vì quá mới, lại không có người chỉ dẫn, chỗ e đã có mã số thuế, tài khoản ngoài kho bạc, nhưng các thủ tục khác về đăng ký kế toán thì chưa. các bác giúp e với, có bác nào làm cùng lĩnh vực này thì ra tay cứu với.

Mình không làm bên lĩnh vực HCSN, nhưng trong trường hợp của bạn mình có ý kiến thế này, bạn xem thử thế nào nhé!
-Nên tìm đọc những quy định về kế toán trong lĩnh vực này.
-Đvị HCSN có thu, khoản thu này nộp vào ngân sách, báo cáo chứng từ đầy đủ với cơ quan cấp trên.
-Các khoản chi của đơn vị toàn bộ lấy từ ngân sách, và chứng từ lưu đầy đủ.

Các pác cho ý kiến thêm nha!
 
Ðề: kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp có thu

Bạn nói rõ hơn về nhiệm vụ của cơ quan mình để biết cách hạch toán, xử lý chứng từ và mức độ quan hệ trong công táckế toán với cơ quan chủ quản của bạn.
 
Ðề: kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp có thu

chào mọi người! e mới làm công tác kế toán tại 1 đơn vị sự nghiệp có thu của nhà nước đó là phát triển quỹ nhà và đất. e không biết phải làm như thế nào vì quá mới, lại không có người chỉ dẫn, chỗ e đã có mã số thuế, tài khoản ngoài kho bạc, nhưng các thủ tục khác về đăng ký kế toán thì chưa. các bác giúp e với, có bác nào làm cùng lĩnh vực này thì ra tay cứu với.
Có phải nơi bạn làm là Trung Tâm Phát Triển Quĩ Đất thuộc Sở TNMT nhưng UBND TP quản lý không ? trả lời cho mình đi co gi mail cho minh qua địa chỉ gold_flower_100@yahoo.com.vn mình biết gì mình sẽ giúp ban.
 
Ðề: kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp có thu

chào mọi người! e mới làm công tác kế toán tại 1 đơn vị sự nghiệp có thu của nhà nước đó là phát triển quỹ nhà và đất. e không biết phải làm như thế nào vì quá mới, lại không có người chỉ dẫn, chỗ e đã có mã số thuế, tài khoản ngoài kho bạc, nhưng các thủ tục khác về đăng ký kế toán thì chưa. các bác giúp e với, có bác nào làm cùng lĩnh vực này thì ra tay cứu với.
Mình cũng đang làm kế toán cho một đơn vị HCSN có thu , bạn đã hiểu gì về kế toán của đơn vị HCSN có thu chưa? Bạn đã làm được những gì trong phần việc của kế toán rồi, mình nói sơ qua như thế này nhé :
1- Phần HCSN ( nguồn thu - chi do ngân sách cấp ) : bạn hạch tóan theo qui định của kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp ( tài liệu này có thể đọc chùa ở bất cứ nhà sách nào trong thành phố họăc sử dụng google để tìm tài liệu mà mình cần).Lập báo cáo quản lý tài chính cho đơn vị quản lý cấp trên và kho bạc theo định kỳ.Nếu đơn vị của bạn ở TP.HCM thì chắc chắn sẽ sử dụng phần mềm Imas rồi vì đây là qui định bắt buộc của Sở Tài chính TP.HCM đối với các đơn vị HCSN của TP.Bạn cứ nhập dữ liệu vào phần mềm một cách bình thường thôi vì trong phần mềm đã có các loại báo cáo theo qui định rôi không phải băn khoăn gì nhiều.
2- Phần có thu : có nghĩa là những khoản thu do đơn vị tự hoạt động để có chẳng hạn như đơn vị bạn đang làm là quản lý quỹ nhà và đất thì bạn có thể có những hợp đồng về dự án nhà đất với một đơn vị nào đó thì phần thu này bạn phải xuất hoá đơn GTGT và phần doanh thu này áp dụng theo luật thuế GTGT + TNDN bình thường có nghĩa là phải lập báo cáo thuế GTGT + TNDN theo qui định giống như một doanh nghiệp đang hoạt động theo luật doanh nghiệp vậy .
Mình nêu ra những vấn đề tổng quát mà bạn phải làm nếu bạn cần chi tiết hơn gì có thể liên hệ với mình theo địa chỉ sau : kimchi9005@yahoo.com.vn mình sẵn sàng giúp đỡ bạn trong khả năng mình có.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Mình cũng đang làm kế toán cho một đơn vị HCSN có thu , bạn đã hiểu gì về kế toán của đơn vị HCSN có thu chưa? Bạn đã làm được những gì trong phần việc của kế toán rồi, mình nói sơ qua như thế này nhé :
1- Phần HCSN ( nguồn thu - chi do ngân sách cấp ) : bạn hạch tóan theo qui định của kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp ( tài liệu này có thể đọc chùa ở bất cứ nhà sách nào trong thành phố họăc sử dụng google để tìm tài liệu mà mình cần).Lập báo cáo quản lý tài chính cho đơn vị quản lý cấp trên và kho bạc theo định kỳ.Nếu đơn vị của bạn ở TP.HCM thì chắc chắn sẽ sử dụng phần mềm Imas rồi vì đây là qui định bắt buộc của Sở Tài chính TP.HCM đối với các đơn vị HCSN của TP.Bạn cứ nhập dữ liệu vào phần mềm một cách bình thường thôi vì trong phần mềm đã có các loại báo cáo theo qui định rôi không phải băn khoăn gì nhiều.
2- Phần có thu : có nghĩa là những khoản thu do đơn vị tự hoạt động để có chẳng hạn như đơn vị bạn đang làm là quản lý quỹ nhà và đất thì bạn có thể có những hợp đồng về dự án nhà đất với một đơn vị nào đó thì phần thu này bạn phải xuất hoá đơn GTGT và phần doanh thu này áp dụng theo luật thuế GTGT + TNDN bình thường có nghĩa là phải lập báo cáo thuế GTGT + TNDN theo qui định giống như một doanh nghiệp đang hoạt động theo luật doanh nghiệp vậy .
Mình nêu ra những vấn đề tổng quát mà bạn phải làm nếu bạn cần chi tiết hơn gì có thể liên hệ với mình theo địa chỉ sau : kimchi9005@yahoo.com.vn mình sẵn sàng giúp đỡ bạn trong khả năng mình có.
 
Sửa lần cuối:
Ðề: kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp có thu

- Nếu là đơn vị SN có thu thì nghiễm nhiên áp dụng chế độ kế toán HCSN theo QĐ 19, không cần phải đăng ký.
- Phải có TK dự toán tại KBNN để nhận dự toán chi tiêu, để mở đc TK ngoài KBNN thì phải có mã số NS do Bộ TC cấp.
- Các nghiệp vụ thì mua sách hướng dẫn chế độ KT theo QĐ 19 về đọc
- Về cơ chế của đơn vị SN thì đọc Nghị định 43 và Thông tư 71
 
Ðề: kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp có thu

Mình cũng đang làm kế toán cho một đơn vị HCSN có thu , bạn đã hiểu gì về kế toán của đơn vị HCSN có thu chưa? Bạn đã làm được những gì trong phần việc của kế toán rồi, mình nói sơ qua như thế này nhé :
1- Phần HCSN ( nguồn thu - chi do ngân sách cấp ) : bạn hạch tóan theo qui định của kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp ( tài liệu này có thể đọc chùa ở bất cứ nhà sách nào trong thành phố họăc sử dụng google để tìm tài liệu mà mình cần).Lập báo cáo quản lý tài chính cho đơn vị quản lý cấp trên và kho bạc theo định kỳ.Nếu đơn vị của bạn ở TP.HCM thì chắc chắn sẽ sử dụng phần mềm Imas rồi vì đây là qui định bắt buộc của Sở Tài chính TP.HCM đối với các đơn vị HCSN của TP.Bạn cứ nhập dữ liệu vào phần mềm một cách bình thường thôi vì trong phần mềm đã có các loại báo cáo theo qui định rôi không phải băn khoăn gì nhiều.
2- Phần có thu : có nghĩa là những khoản thu do đơn vị tự hoạt động để có chẳng hạn như đơn vị bạn đang làm là quản lý quỹ nhà và đất thì bạn có thể có những hợp đồng về dự án nhà đất với một đơn vị nào đó thì phần thu này bạn phải xuất hoá đơn GTGT và phần doanh thu này áp dụng theo luật thuế GTGT + TNDN bình thường có nghĩa là phải lập báo cáo thuế GTGT + TNDN theo qui định giống như một doanh nghiệp đang hoạt động theo luật doanh nghiệp vậy .
Mình nêu ra những vấn đề tổng quát mà bạn phải làm nếu bạn cần chi tiết hơn gì có thể liên hệ với mình theo địa chỉ sau : kimchi9005@yahoo.com.vn mình sẵn sàng giúp đỡ bạn trong khả năng mình có.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Mình cũng đang làm kế toán cho một đơn vị HCSN có thu , bạn đã hiểu gì về kế toán của đơn vị HCSN có thu chưa? Bạn đã làm được những gì trong phần việc của kế toán rồi, mình nói sơ qua như thế này nhé :
1- Phần HCSN ( nguồn thu - chi do ngân sách cấp ) : bạn hạch tóan theo qui định của kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp ( tài liệu này có thể đọc chùa ở bất cứ nhà sách nào trong thành phố họăc sử dụng google để tìm tài liệu mà mình cần).Lập báo cáo quản lý tài chính cho đơn vị quản lý cấp trên và kho bạc theo định kỳ.Nếu đơn vị của bạn ở TP.HCM thì chắc chắn sẽ sử dụng phần mềm Imas rồi vì đây là qui định bắt buộc của Sở Tài chính TP.HCM đối với các đơn vị HCSN của TP.Bạn cứ nhập dữ liệu vào phần mềm một cách bình thường thôi vì trong phần mềm đã có các loại báo cáo theo qui định rôi không phải băn khoăn gì nhiều.
2- Phần có thu : có nghĩa là những khoản thu do đơn vị tự hoạt động để có chẳng hạn như đơn vị bạn đang làm là quản lý quỹ nhà và đất thì bạn có thể có những hợp đồng về dự án nhà đất với một đơn vị nào đó thì phần thu này bạn phải xuất hoá đơn GTGT và phần doanh thu này áp dụng theo luật thuế GTGT + TNDN bình thường có nghĩa là phải lập báo cáo thuế GTGT + TNDN theo qui định giống như một doanh nghiệp đang hoạt động theo luật doanh nghiệp vậy .
Mình nêu ra những vấn đề tổng quát mà bạn phải làm nếu bạn cần chi tiết hơn gì có thể liên hệ với mình theo địa chỉ sau : kimchi9005@yahoo.com.vn mình sẵn sàng giúp đỡ bạn trong khả năng mình có.


Chào bạn!
Mình cũng mới làm ở đơn vị Hành chính sự nghiệp có thu, mình thật sự chưa hiểu rõ lắm về phần hành kế toán này. Rất hy vọng bạn có thể giúp mình được không?
 
Ðề: kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp có thu

chào bạn, mình cũng mới làm ở đơnvị hành chính sự nghiệp, hiện giờ mình cũng chưa hiểu 1 số việc, mong bạn có thể giúp mình được ko?
 
Ðề: kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp có thu

Chào bạn!
Mình cũng mới làm ở đơn vị Hành chính sự nghiệp có thu, mình thật sự chưa hiểu rõ lắm về phần hành kế toán này. Rất hy vọng bạn có thể giúp mình được không?

bạn phải nói bạn mắc chỗ nào mình mới giúp được chứ?
 
Ðề: kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp có thu

chào bạn, mình cũng mới làm ở đơnvị hành chính sự nghiệp, hiện giờ mình cũng chưa hiểu 1 số việc, mong bạn có thể giúp mình được ko?

Một số việc gì thì bạn cứ nêu ra cụ thể, chúng ta cùng trao đổi.
 
Ðề: kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp có thu

trung tâm mình đang làm phải kê khai thuế, nhưng lần đầu mình ko biết phải làm sao, vì mình vừa mới ra trường, mong bạn giúp đỡ.
cho mình hỏi nữa là, trước đây nơi mình làm chỉ làm 1 đv hcsn đơn thuần, nhưng hiện giờ thì có phát sinh thu, chẳng hạn như mình vừa ký 1 hợp đồng dịch vụ với bên ngoài thì mình phải theo dõi sao?xin giúp giùm mình:cuutui:
 
Ðề: kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp có thu

trung tâm mình đang làm phải kê khai thuế, nhưng lần đầu mình ko biết phải làm sao, vì mình vừa mới ra trường, mong bạn giúp đỡ.
cho mình hỏi nữa là, trước đây nơi mình làm chỉ làm 1 đv hcsn đơn thuần, nhưng hiện giờ thì có phát sinh thu, chẳng hạn như mình vừa ký 1 hợp đồng dịch vụ với bên ngoài thì mình phải theo dõi sao?xin giúp giùm mình:cuutui:

1- nếu trung tâm có mã số thuế => kê khai thuế bình thường , sử dụng phần mêm HTKK2.1.0 bạn có thể lấy từ điễn đàn DKT
2- Khi ký 1 hợp đồng dịch vụ với bên ngoài thì phải mở sổ chi tiết theo dõi theo từng khách hàng về công nợ phải thu - phải trả , chứng tứ kế toán phát sinh chẳng hạn nhưng xuất hoá đơn hoặc nhận HĐ GTGT , lập chứng từ thu - chi ...
 
Ðề: kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp có thu

mình cảm ơn bạn
Như vậy đối với phần thu đó thì mình vẫn theo dõi chung trên phần mềm i-mas luôn phải ko bạn? mình hạch toán sao vậy bạn khi mình ký hợp đồng bên ngoài, và xuất hóa đơn, vừa rồi mình đóng thuế môn bài, mình lấy từ phần thu đó để đóng,như dậy mình phải hạch toán sao?
cám ơn bạn đã giúp mình
 
Ðề: kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp có thu

mắc việc gì thì nói ra cùng trao đổi, chứ nói vỵa thì biết giúp làm sao.
 
Ðề: kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp có thu

mình cảm ơn bạn
Như vậy đối với phần thu đó thì mình vẫn theo dõi chung trên phần mềm i-mas luôn phải ko bạn? mình hạch toán sao vậy bạn khi mình ký hợp đồng bên ngoài, và xuất hóa đơn, vừa rồi mình đóng thuế môn bài, mình lấy từ phần thu đó để đóng,như dậy mình phải hạch toán sao?
cám ơn bạn đã giúp mình

đúng rồi , bạn làm bằng imas , trong đó cũng có chi tiết công nợ , bạn nhập mã khách hàng để theo dõi , phần thu hoạt động khi xuất háo đơn hạch toán : nợ 1111.1121.3111/ có 531,33311
chi tiền đóng thuế môn bài : nợ 631 , có 1111
 
Ðề: kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp có thu

mình cảm ơn bạn
Như vậy đối với phần thu đó thì mình vẫn theo dõi chung trên phần mềm i-mas luôn phải ko bạn? mình hạch toán sao vậy bạn khi mình ký hợp đồng bên ngoài, và xuất hóa đơn, vừa rồi mình đóng thuế môn bài, mình lấy từ phần thu đó để đóng,như dậy mình phải hạch toán sao?
cám ơn bạn đã giúp mình

Phần mềm trên mình kg dùng nên kg biết. Bạn hạch toán thuế MB như sau:
- Thuế MB phải nộp (khi tính thuế MB): N631/C3337.
- Khi nộp thuế MB: N3337/C1111, 1121.
 
Ðề: kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp có thu

Em xin hỏi một câu thiên về lý thuyết anh chj có thể giải thích giúp em với. Ở phần nguyên tắc kế toán có nói cơ quan hành chính sự nghiệp còn phải thực hiện kế toán theo mục lục ngân sách nhà nước tức là làm như thế nào ạ. Anh chị nào có tài liệu về kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp thì chia sẻ với em với, tuần này em thi đầu vào đơn vị ntn mà ngày xưa em ko được học. :sohappy: Em xin cảm ơn.
 
Ðề: kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp có thu

Em xin hỏi một câu thiên về lý thuyết anh chj có thể giải thích giúp em với. Ở phần nguyên tắc kế toán có nói cơ quan hành chính sự nghiệp còn phải thực hiện kế toán theo mục lục ngân sách nhà nước tức là làm như thế nào ạ. Anh chị nào có tài liệu về kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp thì chia sẻ với em với, tuần này em thi đầu vào đơn vị ntn mà ngày xưa em ko được học. :sohappy: Em xin cảm ơn.

1- tài liệu về kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp thì chạy ra nhà sách đọc chùa hay mua một cuốn là ok.
2- cơ quan hành chính sự nghiệp còn phải thực hiện kế toán theo mục lục ngân sách nhà nước tức là các khỏan chi - thu theo dự tóan tài chính hàng năm được ngân sách cấp thì phải thu - chi theo mục lục ngân sách để nhà nước còn quản lý , kiểm sóat thu - chi ngân sách quốc gia.
 
Ðề: kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp có thu

hí hí . em đã mua rồi cảm ơn bác nhiều nha.:dancing:
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top