Kế toán sữa chữa TSCĐ của Mỹ và VN

saobang9x46

New Member
Hội viên mới
Các bạn ơi, cho mình hỏi chút về phần sửa chữa TSCĐ với

- Trong kế toán VN, chi phí sửa chữa lớn TSCĐ được tập hợp trên TK 142, 242, hoặc 335 sau đó phân bổ vào TK Chi phí 627 641 642
VD
+ Nợ TK 142/ Có TK 111
+ Nợ TK 627/ Có TK 142
(NV này là TS giảm, NV giảm)

- Tuy nhiên trong kế toán Mỹ, CP sữa chữa lớn TSCĐ lại ghi giảm Khấu hao lũy kế
Nợ TK Khấu hao lũy kế
Có TK Tiền
(NV này là TS tăng, TS giảm)

Mình không rõ là tại sao có sự khác biệt này, Các bạn có thể giải thích giúp mình không ạ, và chế độ kế toán này có ảnh hưởng gì đến BCTC ạ.

Cảm ơn các bạn :)
 

Hientn

Member
Hội viên mới
Ðề: Kế toán sữa chữa TSCĐ của Mỹ và VN

Các bạn ơi, cho mình hỏi chút về phần sửa chữa TSCĐ với

- Trong kế toán VN, chi phí sửa chữa lớn TSCĐ được tập hợp trên TK 142, 242, hoặc 335 sau đó phân bổ vào TK Chi phí 627 641 642
VD
+ Nợ TK 142/ Có TK 111
+ Nợ TK 627/ Có TK 142
(NV này là TS giảm, NV giảm)

- Tuy nhiên trong kế toán Mỹ, CP sữa chữa lớn TSCĐ lại ghi giảm Khấu hao lũy kế
Nợ TK Khấu hao lũy kế
Có TK Tiền
(NV này là TS tăng, TS giảm)

Mình không rõ là tại sao có sự khác biệt này, Các bạn có thể giải thích giúp mình không ạ, và chế độ kế toán này có ảnh hưởng gì đến BCTC ạ.

Cảm ơn các bạn :)

Các chi phí sửa chữa lớn TSCĐ của kế toán VN được đưa vào 242 cũng làm tăng tài sản thôi, sau này phân bổ ghi tăng chi phí, giảm tài sản.

Việc trích trước chi phí SCL TSCĐ kế toán Mỹ cũng cho phép trước 2006, từ 2006 trở lại đây không còn cho phép.

Theo Kế toán Mỹ, SCL TSCĐ có thể hạch toán tăng nguyên giá, như thể thay thế bộ phận được sửa chữa, hoặc giảm khấu hao lũy kế (nếu việc sửa chữa kéo dài thời gian sử dụng, cơ sở của lập luận này là tương tự giảm thời gian đã khấu hao - giảm khấu hao lũy kế). Tất cả các cách hạch toán này đều làm tăng tài sản.
 

bt_tqd

New Member
Hội viên mới
Ðề: Kế toán sữa chữa TSCĐ của Mỹ và VN

neu sua chua lam tang capacity hoac useful life thi se duoc capitalized
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top