KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

ntkl1106

New Member
Hội viên mới
mọi người giải đáp giúp em ạ

Đề bài:

Công ty X sản xuất kinh doanh sản phẩm A, năng lực sản xuất tối đa là 80,000 sản phẩm. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 20x7 của công ty A tại mức sản xuất và tiêu thụ 60.000 sản phẩm A như sau:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Doanh thu 7.200.000

Giá vốn hàng bán 4.770.000

Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 1.320.000

Chi phí nhân công trực tiếp 1.200.000

Chi phí sản xuất chung 2.250.000

Lãi gộp 2.430.000

Chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp 1.875.000

Lợi nhuận 555.000

Biết rằng:

 • Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp và chi phí nhân công trự tiếp là biến phí. Chi phí sản xuất chung và chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp là chi phí hỗn hợp.
 • Trong chi phí sản xuất chung, phần biến phí chiếm tỷ trọng hơn 40%.
 • Chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp gồm có các biến phí như sau: hoa hồng bán hàng 5% trên giá bán, biến phí vận chuyển: 4.000đ/sản ohaarm, biến phí quản lý: 5.000đồng/sản phẩm.
Yêu cầu:


 • Lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo số dư đảm phí năm 20x7.
 • Xác định sản lượng và doanh thu tại điểm hòa vốn.
 • Vẽ đồ thị minh họa.
 • Công ty dự kiến tăng chi phí quảng cáo, vậy phải tăng chi phí quảng cáo là bao nhiêu để đạt tỷ suất lợi nhuận doanh thu là 8%, trên doanh thu của 65.000 sản phẩm.
 • Công ty đưa ra 2 phương án:
 • Phương án 1: giảm giá bán 10%, công ty sẽ tận dụng 90% năng lực sản xuất.
 • Phương án 2: thực hiện biện pháp bán 1 sản phẩm tặng món quà trị giá 1.000 đồng, đồng thời tăng chi phí quảng cáo 120.000.000 đồng, theo kinh nghiệp sản lượng bán ra tăng 30%.
 • Công ty X nên chọn phương án nào?
 • Tính độ lớn của đồn bẩy hoạt động, nêu ý nghĩa. Vận dụng ý nghĩa của đòn bẩy hoạt động, cho biết nếu doanh thu tăng 10% thì lợi nhuận tăng bao nhiêu?
 • Giám đốc công ty X dự kiến sử dụng nguyên liệu cao cấp để sản xuất sản phẩm, điều này làm cho chi phí nguyên liệu tăng 4.000đồng/ sản phẩm. Phương án này có thực hiện được không khi công ty đề ra mục tiêu lợi nhuận là 1.415.000.000 đồng?
 • Công ty X đã bán được 45.000 sản phẩm, nhưng có khách hàng yêu cầu mua thêm 10.000 sản phẩm nhưng giá bán phải giảm ít nhất 10% và ra các điều kiện sau:
 • Chất lượng sản phẩm phải được nâng cao hơn trước để đạt yêu cầu này, do đó, chi phí nguyên liệu tăng thêm 1.000đồng/sản phẩm.
 • Công ty không phải tốn chi phí hoa hồng bán hàng.
Mục tiêu của công ty khi bán 55.000 sản phẩm là thu được lợi nhuận 550.000.000 đồng. Giá bán thấp nhất trong trường hợp này là bao nhiêu, hợp đồng này có được ký kết không?
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top