Kế toán hàng tồn kho

Đan Thy

Member
Hội viên mới
Hàng tồn kho: là toàn bộ hàng mà dn nắm giữ với mục đích kinh doanh thương mại hoặc dự trữ cho vc sản xuất sp hay thực hiện dịch vụ cho khách hàng.
Vd: hàng tồn kho mà trong xưởng của ct nhưng khách hàng đã thanh toán và ct cũng dã nhận đc khoảng thanh toán này ==> nó k còn là hàng tồn trong kho của ct nữa
Phân loại hàng tồn kho:
Doanh nghiệp thương mại: hàng tồn kho, hàng đang đi đường, hàng gửi bán
Doanh nghiệp sản xuất: nguyên cật liệu, sản phẩm đang chế tạo và thành phẩm
Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ: vật tư, chi phí dịch vụ còn dang dở và chi phí dịch vụ hoàn thành
Nguyên tắc kế toán hàng tồn kho
Giá gốc
Thận trọng
Nhất quán
Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho
Giá gốc hàng tồn kho: chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trục tiếp để có đc hàng tồn kho
Chi phí mua: giá mua, thuế không hoãn lại(thuế GTGT), chi phí vận chuyển bốc xếp bảo quản, chiết khấu thương mại giảm giá hàng hóa do không đúng quy định đc (-) khỏi chi phí mua
* Tính thuế theo phương pháp khấu trừ thì giá trị trên hóa đơn không bao gồm thuế
* Tính theo pp trực tiếp thì thì giá trị trên hóa đơn bao gồm thuế
Chi phí chế biến: chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung cố định
- Các chi phí liên quan trục tiếp để có đc hàng tồn kho: chi phí thiết kế ...
Vd : Mua 1 lô hàng giá theo hóa đơn là 100 VAT 10 chi phí mua 10 ct Giá gốc của lô hàng háo theo pp khấu trừ là 110
Giá gốc của lô hàng háo theo pp trực tiếp là 120
Vd 2: mua một lo hàng làm nguyên vật liệu giá 500 vat 50 đc chiết khấu thanh toán 1% theo pp thuần thì giá mua là 495 còn theo pp tổng thì giá mua là 500
Giá trị thuần có thể thục hiện đc: là giá bán ước tính của hàng tồn kho trong kỳ sản xuất, kinh doanh bình thường trừ chi phí ước tính cần thiết cho vc hoàn thành và tiêu thụ giá trị thuần có thể thực hiện đc cảu vật liệu
Giá bán ước tính - chi phí hoàn thiện sp - chi phí bán ước tính
ii. giá trị thuần có thể thực hiện đc cảu hàng hóa= Giá bán ước tính - chi phí bán ước tính
Mua chịu vật liệu x của công ty ABC có hóa đơn giá mua chưa thuế gtgt 200tr thuế 10% nhập kho đủ theo phiếu nhập kho kế toán căn cứ vào hóa đơn ghi nhận:
Trường hợp doanh nghiệp thuộc đối tượng tính thuế gtgt theo pp khấu trừ thì giá gốc k bao gồm thuế gtgt
Nợ tk 152: 200tr
Nợ tk 133(1331): 20tr
Có tk 331: 220tr

Trường hợp doanh nghiệp không thuộc đối tượng tính thuế gtgt theo pp khấu trừ thì giá gốc bao gồm thuế gtgt trong đó:
Nợ tk 152: 220tr
Có tk 331: 220tr
Phương pháp quản lý và kế toán hàng tồn kho

Kê khai thương xuyên: phàn ánh thường xuyên liên tục tính hình nhập xuất tồn kho đối với doanh nghiệp có hàng tồn lớn số lầ nhập xuất ít
(mình học về cái này)
Tiến hành kiểm kê theo quy định

Kê khai định kỳ: kiểm kê hàng tồn ==> giá trị xuất kho Tk 611,631,632 dùng cho pp kê khai định kỳPp: hàng tốn cuối kỳ - hàng tồn đầu kỳ = phát sinh trong kỳĐối với doanh nghiệp có hàng tồn tương đối nhỏ số lân nhập xuất lớnPhương pháp mua hàngMua hàng tại khi(pp trực tiếp) ==> xuất kho giao cho bên mua luôn ==> tự mua tự chịu mọi tổn thất ==> ghi nhận thêm khaonr tài sản thiếu nợ chờ xử lýMua theo phương thức chuyển hàng ==> người bán chịu nếu có tổn thật trong pt vận chuyển==> ghi nhận theo số liệu thực nhập
Vd: nếu mua hàng tại kho của ng bán thì tất cả rủi ro trên đường sẽ do bên mua chịu trách nhiệm khi đó ta theo dõi ở tk 1381
Vd: nếu mua hàng tại kho của người mua thì rủi ro tổn thất do ngưới bán chịu
Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho
Tính theo giá đích danh: có thể đc áp dụng với doanh nghiệp có ít chủng hàng hoặc mặt hàng ổn định và dễ nhận diện
Nhập trước xuất trước: hàng tồn kho mua trc hoặc sản xuất trc thì đc xuất trc
Bình quân gia quyền: tất cả hàng đan có sãn trong kho k phân biệt theo các lần nhập kho khác nhau. Gt trung bình của htk hiện có lúc đầu kỳ và gt các lô hàng nhập kho trong kỳ
Phương pháp nhập trước xuất trước được coi là hợp lý và phản ánh đúng thực tế giá trị của hàng tồn kho nhất
Phương pháp có ưu điểm là chỉ tiêu giá vốn hàng bán trong kỳ có mối quan hệ mật thiết với quá trình luân chuyển hàng tồn kho, ngoài ra nó còn góp phần bảo đảm nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí
Vật liệu là vật tư dùng chế tạo ra sản phẩm
Công cụ là phương tiện hỗ trợ trong quá trình sản xuát
Giá tị nhỏ hơn 30tr dưới 1 năm tr ên thì là tscd rồi
6. Phương pháp quản lý và kế toán hàng tồn kho
a) Kê khai thương xuyên: phàn ánh thường xuyên liên tục tính hình nhập xuất tồn kho đối với doanh nghiệp có hàng tồn lớn số lầ nhập xuất ít (mình học về cái này)
Tiến hành kiểm kê theo quy định
Kê khai định kỳ: kiểm kê hàng tồn ==> giá trị xuất kho Tk 611,631,632 dùng cho pp kê khai định kỳ
Pp: hàng tốn cuối kỳ - hàng tồn đầu kỳ = phát sinh trong kỳ
Đối với doanh nghiệp có hàng tồn tương đối nhỏ số lân nhập xuất lớn
Phương pháp mua hàng
Mua hàng tại khi(pp trực tiếp) ==> xuất kho giao cho bên mua luôn ==> tự mua tự chịu mọi tổn thất ==> ghi nhận thêm khaonr tài sản thiếu nợ chờ xử lý
Mua theo phương thức chuyển hàng ==> người bán chịu nếu có tổn thật trong pt vận chuyển==> ghi nhận theo số liệu thực nhập
Vd: nếu mua hàng tại kho của ng bán thì tất cả rủi ro trên đường sẽ do bên mua chịu trách nhiệm khi đó ta theo dõi ở tk 1381
Vd: nếu mua hàng tại kho của người mua thì rủi ro tổn thất do ngưới bán chịu
Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho
Tính theo giá đích danh: có thể đc áp dụng với doanh nghiệp có ít chủng hàng hoặc mặt hàng ổn định và dễ nhận diện
Nhập trước xuất trước: hàng tồn kho mua trc hoặc sản xuất trc thì đc xuất trc
Bình quân gia quyền: tất cả hàng đan có sãn trong kho k phân biệt theo các lần nhập kho khác nhau. Gt trung bình của htk hiện có lúc đầu kỳ và gt các lô hàng nhập kho trong kỳ
Phương pháp nhập trước xuất trước được coi là hợp lý và phản ánh đúng thực tế giá trị của hàng tồn kho nhất
Phương pháp có ưu điểm là chỉ tiêu giá vốn hàng bán trong kỳ có mối quan hệ mật thiết với quá trình luân chuyển hàng tồn kho, ngoài ra nó còn góp phần bảo đảm nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí
Vật liệu là vật tư dùng chế tạo ra sản phẩm
Công cụ là phương tiện hỗ trợ trong quá trình sản xuát
Giá tị nhỏ hơn 30tr dưới 1 năm tr ên thì là tscd rồi
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top