kế toán giao dịch trong tiếng anh viết như thế nào?

meocon0803

New Member
Hội viên mới
mọi ng dịch giúp mh từ này sang tiếng anh với nhé: công việc chính của tôi là theo dõi các khoản thu chi trong đơn vị và ghi sổ quỹ phần thu chi.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top