Kế toán giá thành làm những công việc gì?

CleverCFO

Member
Administrator
Hội viên mới
Kế toán giá thành là một khía cạnh của kế toán quản trị xác định chi phí thực tế liên quan đến việc sản xuất một sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ bằng cách xem xét tất cả các chi phí trong chuỗi cung ứng. Nó được thực hiện với mục đích chuẩn bị ngân sách và phân tích lợi nhuận. Thông tin thu được từ quá trình này rất hữu ích cho các nhà quản lý trong việc xác định sản phẩm, phòng ban hoặc dịch vụ nào sinh lợi nhất và sản phẩm nào cần cải tiến.

1614248645793.png


Kế toán giá thành liên quan đến việc xác định chi phí cố định và biến đổi. Chi phí cố định là những khoản chi phí định kỳ hàng tháng không phụ thuộc vào mức độ sản xuất. Ví dụ bao gồm tiền thuê, khấu hao, lãi vay và chi phí thuê. Chi phí khả biến là những chi phí biến động theo sự thay đổi của trình độ sản xuất, chẳng hạn như chi phí vật tư, lao động và bảo trì. Các chi phí này liên quan đến sản xuất ở chỗ càng sản xuất ra nhiều đơn vị sản phẩm thì càng có nhiều chi phí liên quan đến nguyên vật liệu và lao động để tạo ra sản phẩm.

Kế toán giá thành xác định cả chi phí cố định và chi phí biến đổi liên quan đến một dòng sản phẩm để xác định điểm hòa vốn, và cuối cùng là lợi nhuận. Điểm hòa vốn thể hiện điểm mà tại đó chi phí được trang trải bởi doanh thu. Lợi nhuận được xác định bằng cách sử dụng điểm hòa vốn làm điểm khởi đầu để tính lợi nhuận. Tất cả doanh số bán hàng vượt quá điểm hòa vốn đều là lợi nhuận. Xác định số lượng đơn vị cần bán để đạt được điểm hòa vốn và sau đó đạt được lợi nhuận được biết như là phân tích chi phí – khối lượng – lợi nhuận.

Vai trò của Kế toán giá thành

Tham khảo thêm tài liệu khóa CFO, KTT của CleverCFO nhé cả nhà

Đặc biệt, hiện giờ CleverCFO có triển khai chương trình hỗ trợ cộng đồng, bước đầu tiên trong việc để phân tích dữ liệu hỗ trợ các thông tin ra quyết định – đó là trải nghiệm FREE 100%, (không ràng buộc phải tham gia khóa học), báo cáo công nợ hoặc dự báo dòng thu ạ.
Khóa học CFO của CleverCFO mang tính chất ứng dụng thực tế, thực hành trên model, giúp các bạn ứng dụng ngay vào công việc.
CLEVERCFO CAM KẾT HOÀN TIỀN 100% SAU BUỔI HỌC ĐẦU TIÊN NẾU CẢ NHÀ KHÔNG HÀI LÒNG
=> KHÔNG CÓ RỦI RO
=> HÃY CHO MÌNH CƠ HỘI CHĂM LO TỐT HƠN CHO GIA ĐÌNH NHÉ.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top