kế toán đầu tư tài chính ( trái phiếu)

ngohong2204

New Member
Hội viên mới
số dư ngày 31/12 của TK 1211 là 3.800.000.000 ( gồm 250.000 cổ phần EIB), trong năm N, phòng kế toán công ty K có tài liệu về đầu tư tài chính như sau :
1. ngày 10/03 bán 150.000 cổ phần EIB, đơn giá 15.700đ. đã nhận được giấy báo ngân hàng và bị trừ ngay phí ngân hàng là 0,5% giá bán
2.ngày 15/07 mua bằng mệnh giá cộng tiền lãi dồn tích 300 trái phiếu chính phủ, mệnh giá là 1.500.000đ lãi suất 9% thời hạn 12 tháng, phát hành ngày 1/5, trả lãi ngày 1/11 và 1/5 hàng năm. đã nhận giấy báo ngân hàng.
3. ngày 1/11 nhận tiền lãi trái phiếu chính phủ. đã nhận giấy báo ngan hàng.
4. ngày 31/12 dồn tích tiền lãi trái phiếu cuối niên độ
tính toán và định khoản
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top