Kế toán công Việt Nam

phuongxinh_1

New Member
Hội viên mới
Anh chị cho em hỏi là Việt Nam đã có chuẩn mực kế toán công chưa ạ?
Em đã tìm trên mạng rồi mà không thấy. Em đang cần gấp, anh chị nào có thông tin hay chuẩn mực đầy đủ gửi cho em với ạ!
Em xin cảm ơn!
:cry7::cry7::cry7::cry7::cry7::cry7:
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Kế toán công Việt Nam

Danh sách 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam

Chuẩn mực 1: Chuẩn mực chung

Chuẩn mực 2: Hàng tồn kho

Chuẩn mực 3: Tài sản cố định hữu hình

Chuẩn mực 4: Tài sản cố định vô hình

Chuẩn mực 5: Bất động sản đầu tư

Chuẩn mực 6: Thuê tài ản

Chuẩn mực 7: Kế toán các khoản đầu tư vào công ty

Chuẩn mực 8: Thông tin tài chính về những khoản góp vốn liên doanh

Chuẩn mực 9: Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái

Chuẩn mực 10: Hợp nhất kinh doanh

Chuẩn mực 11: Doanh thu và thu nhập khác

Chuẩn mực 12: Hợp đồng xây dựng

Chuẩn mực 13: Chi phí đi vay

Chuẩn mực 14: Thuế thu nhập doanh nghiệp

Chuẩn mực 15: Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng

Chuẩn mực 16: Hợp đồng bảo hiểm

Chuẩn mực 17: Trình bày báo cáo tài chính

Chuẩn mực 18: Trình bày bổ sung báo cáo tài chính của các ngân hàng và tổ chức tài chính tương tự

Chuẩn mực 19: Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm

Chuẩn mực 20: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Chuẩn mực 21: Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư và công ty con

Chuẩn mực 22: Thông tin về các bên liên quan

Chuẩn mực 23: Báo cáo tài chính giữa niên độ

Chuẩn mực 24: Báo cáo bộ phận

Chuẩn mực 25: Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót

Chuẩn mực 26: Lãi trên cổ phiếu.

Chi tiết xem tại: http://lam***********/
Hotline: 0983514093
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top