kế toán chi phí

nguyễn thị hạnh02

New Member
Hội viên mới
Công ty A áp dụng cpsxc dựa theo cpldtt. Các cp đã phát sinh trong năm 2009 của công ty gồm:
+ Cpnltt: 635.500 nghìn đồng
+ Cpldtt: 2.000.000 nghìn đồng
+ Cpsxc ước tính: 1.200.000 nghìn đồng
Giả sử tài khoản thành phẩm tồn kho cuối kỳ của công ty năm 2009 là 337.435 nghìn đồng trong đó có 135.435 nghìn đồng của 622. Hãy xác định 621 và 627 trong thành phẩm tồn kho?
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top