Index Kiểm toán nội bộ

Sói con

Đẹp trai nhất DKT
Hội viên mới
Index Hệ thống kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ

Kiểm toán nội bộ - Anh là ai?
http://danketoan.com/forum/showthread.php?t=73864

Kiểm toán nội bộ, sự phát triển thiết yếu
http://danketoan.com/forum/showthread.php?t=1646

Chuẩn mực kiểm toán nội bộ
http://danketoan.com/forum/showthread.php?t=73830

Làm sao xây dựng bộ phận kiểm toán nội bộ
http://danketoan.com/forum/showthread.php?t=92047

Các vấn đề về kiểm toán nội bộ
http://danketoan.com/forum/showthread.php?t=92593

Quy trình kiểm toán nội bộ
http://danketoan.com/forum/showthread.php?t=73805

Làm sao xây dựng bộ phận kiểm toán nội bộ
http://danketoan.com/forum/showthread.php?t=92045

Thực tế kiểm toán nội bộ ở Việt nam
http://danketoan.com/forum/showthread.php?t=92046

Kiểm toán nội bộ hiện đại
http://danketoan.com/forum/showthread.php?t=92044

Đề cương chi tiết kiểm toán nội bộ
http://danketoan.com/forum/showthread.php?t=90752

Lập kế hoạch kiểm toán nội bộ
http://danketoan.com/forum/showthread.php?t=83792

Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ trong một tổ chức
http://danketoan.com/forum/showthread.php?t=26

Quy trình sử dụng hóa đơn
http://danketoan.com/forum/showthread.php?t=99173

Tổ chức bộ máy công ty mới thành lập
http://danketoan.com/forum/showthread.php?t=88297

Xây dựng hệ thống KSNB bằng ba câu hỏi
http://danketoan.com/forum/showthread.php?t=99401

Dự toán chi phí
http://danketoan.com/forum/showthread.php?t=97966


Quy trình quản lý hàng tồn kho
http://danketoan.com/forum/showthread.php?t=97313

Hướng dẫn xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ
http://danketoan.com/forum/showthread.php?t=6434

Kiểm soát quy trình mua hàng
http://danketoan.com/forum/showthread.php?t=86703

Quy chế quản lý tài chính công ty – chi nhánh
http://danketoan.com/forum/showthread.php?t=16702

Quy định chi phí đi công tác
http://danketoan.com/forum/showthread.php?t=77026

Quy định về chế độ công tác
http://danketoan.com/forum/showthread.php?t=74214

Định mức hoạt động chi phí quản lý của DN
http://danketoan.com/forum/showthread.php?t=85758

Kiểm soát quy trình sản xuất, quản lý sp
http://danketoan.com/forum/showthread.php?t=86857

Quy trình thu chi
http://danketoan.com/forum/showthread.php?t=10356

Kế toán hoạt động PK
http://danketoan.com/forum/showthread.php?t=85339

Lập quy trình kiểm tra công ty cổ phần
http://danketoan.com/forum/showthread.php?t=67729

Quy chế làm việc của ban kiểm soát
http://danketoan.com/forum/showthread.php?t=83997

Hệ thống kiểm soát nội bộ chu trình doanh thu
http://danketoan.com/forum/showthread.php?t=74889

Một vài tình huống cần kiểm soát
http://danketoan.com/forum/showthread.php?t=38629

Có ai biết về cách vẽ lưu đồ chứng từ kế toán ko?
http://danketoan.com/forum/showthread.php?t=80215

Quy trình nhập xuất tồn hàng hóa
http://danketoan.com/forum/showthread.php?t=78768

Bạn biết hệ thống kiểm soát nội bộ nào?
http://danketoan.com/forum/showthread.php?t=75168

Kiểm soát nội bộ… vấn đề ko đơn giản
http://danketoan.com/forum/showthread.php?t=75415

Chế độ kiểm soát nội bộ trong các công ty nước ngoài
http://danketoan.com/forum/showthread.php?t=4080

Quản trị con người trong kiểm soát nội bộ
http://danketoan.com/forum/showthread.php?t=73738

Quản lý tiền mặt
http://danketoan.com/forum/showthread.php?t=206

Giám đốc tài chính – cần nhưng chưa đủ
http://danketoan.com/forum/showthread.php?t=736

Kiểm soát nội bộ đừng để quá muộn
http://danketoan.com/forum/showthread.php?t=222

Chế độ kiểm soát nội bộ trong công ty
http://danketoan.com/forum/showthread.php?t=221

Tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ
http://danketoan.com/forum/showthread.php?t=210

Giới thiệu về Kiểm soát nội bộ
http://danketoan.com/forum/showthread.php?t=27


PS/
Sói sẽ sửa đổi và bổ sung bài này sau.
Bác nào có thể tóm tắt nội dung từng topic thì
:votay: rất hoan nghênh


 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Cho em hỏi độ tin cậy của các bằng chứng dưới đây xét theo từng mục tiêu kiểm toán đầy đủ , hiện hữu ,ghi chép , chính xác , đánh giá, quyền và nghĩa vụ như thế nào với ạ.
1, chứng kiến kiểm kê hàng tồn kho nhằm xác định số lượng hàng tồn kho thực tế và phát hiện hàng tồn kho hư hỏng, lỗi thời và chậm luân chuyển ( nếu cÓ )
2, Chọn một số tài sản cố định tăng trong kỳ từ sổ chi tiết tài sản cố định và kiểm tra các chứng từ có liên quan .
3, Kiểm tra số dư tiền gửi ngân hàng bằng cách yêu cầu ngân hàng xác nhận,
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top