IAS23.Chi phí đi vay có cần được vốn hóa cho các chi phí vốn đã phát sinh trước khi khoản vay phát sinh hay không?Yại sao

Trang250899

New Member
Hội viên mới
Theo IAS23 Chi phí đi vay có cần được vốn hóa cho các chi phí vốn đã phát sinh trước khi khoản vay phát sinh hay không?
 
Theo IAS23 Chi phí đi vay có cần được vốn hóa cho các chi phí vốn đã phát sinh trước khi khoản vay phát sinh hay không?

Bạn phải xác định nó có thỏa mãn tất cả các điều kiện sau hay không (theo IAS23).

An entity shall begin capitalising borrowing costs as part of the cost of a
qualifying asset on the commencement date. The commencement date for
capitalisation is the date when the entity first meets all of the following
conditions:
(a) it incurs expenditures for the asset;
(b) it incurs borrowing costs; and
(c) it undertakes activities that are necessary to prepare the asset for its
intended use or sale.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top