Hướng dẫn về Lao động - Bảo hiểm - Tiền lương.

sukyo

New Member
Hội viên mới
Thông tin cập nhật:
Bài viết nhằm hướng đến người dùng là nhân viên kế toán có làm công tác BHXH, BHYT trong doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh....
Mọi thông tin trong bài viết mang tính hướng dẫn, không phải là chuẩn thực hiện cho bất cứ một đơn vị nào
Nội dung sơ bộ:
Hệ thống văn bản pháp luật
Thông tin nhân sự và quy định về hồ sơ nhân sự
Hệ thống thang lương, bảng lương và bảng phụ cấp lương
Phương pháp xây dựng Hệ thống thang lương, bảng lương
Đăng ký Hệ thống thang lương, bảng lương
Hợp đồng lao động
Đăng ký lao động
Những hiểu biết chung về Bảo hiểm xã hội
Chế độ hưu trí
Chế độ trợ cấp ốm đau
Chế độ trợ cấp thai sản
Chế độ trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Chế độ tử tuất
Bảo hiểm xã hội tự nguyện
Sổ bảo hiểm xã hội
Bảo hiểm y tế
Bảo hiểm y tế tự nguyện
Thẻ bảo hiểm y tế
Nghỉ dưỡng sức
Hệ thống bảng biểu chính để quản lý, theo dõi BHXH, BHYT
Đơn vị quản lý thu BHXH, BHYT
Thủ tục, trình tự đăng ký BHXH, BHYT
Trợ cấp thôi việc
Kinh phí công đoàn
Trích dẫn một số vấn đề hỏi – đáp
-----------------------------------------------------------------------------------------
Hic định up file cho mọi người down nhưng lại chưa được? hic hic thui để tui cố viết vài bài nữa đã nhé. Đề nghị Mod không del bài này của tui nhe
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Hướng dẫn về Lao động - Bảo hiểm - Tiền lương.

em dang tim de tai tot nghiep ve ke toan tien luong va cac khoan trich theo luong
 
Ðề: Hướng dẫn về Lao động - Bảo hiểm - Tiền lương.

nhanh nhanh up bài lên đi ấy ới ơi! đang chờ dài cổ nè
 
Ðề: Hướng dẫn về Lao động - Bảo hiểm - Tiền lương.

Thông tin cập nhật:
Bài viết nhằm hướng đến người dùng là nhân viên kế toán có làm công tác BHXH, BHYT trong doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh....
Mọi thông tin trong bài viết mang tính hướng dẫn, không phải là chuẩn thực hiện cho bất cứ một đơn vị nào
Nội dung sơ bộ:
Hệ thống văn bản pháp luật
Thông tin nhân sự và quy định về hồ sơ nhân sự
Hệ thống thang lương, bảng lương và bảng phụ cấp lương
Phương pháp xây dựng Hệ thống thang lương, bảng lương
Đăng ký Hệ thống thang lương, bảng lương
Hợp đồng lao động
Đăng ký lao động
Những hiểu biết chung về Bảo hiểm xã hội
Chế độ hưu trí
Chế độ trợ cấp ốm đau
Chế độ trợ cấp thai sản
Chế độ trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Chế độ tử tuất
Bảo hiểm xã hội tự nguyện
Sổ bảo hiểm xã hội
Bảo hiểm y tế
Bảo hiểm y tế tự nguyện
Thẻ bảo hiểm y tế
Nghỉ dưỡng sức
Hệ thống bảng biểu chính để quản lý, theo dõi BHXH, BHYT
Đơn vị quản lý thu BHXH, BHYT
Thủ tục, trình tự đăng ký BHXH, BHYT
Trợ cấp thôi việc
Kinh phí công đoàn
Trích dẫn một số vấn đề hỏi – đáp
-----------------------------------------------------------------------------------------
Hic định up file cho mọi người down nhưng lại chưa được? hic hic thui để tui cố viết vài bài nữa đã nhé. Đề nghị Mod không del bài này của tui nhe
Bạn có thể gửi file đó cho mình ko?Email của mình là tuyetanhctd@gmail.com.vn
 
Ðề: Hướng dẫn về Lao động - Bảo hiểm - Tiền lương.

Tui vẫn chưa đủ điều kiện Up file nên đành viết thành nhiều bài vậy. Tôi xin tự đánh giá do còn hạn chế cả về nghiệp vụ chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn vì vậy bài viết này còn nhiều thiếu sót, mong các anh chị và các bạn đóng góp ý kiến hoàn thiện cho tôi, xin chân thành cảm ơn.Mọi người nhớ Thanks tui nhé....:D

Hệ thống văn bản pháp luật:
Bộ luật lao động; Các nghị định, thông tư hướng dẫn bộ luật lao động
Doanh nghiệp nhà nước
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Lao động ở nước ngoài
Các văn bản khác có liên quan đến Lao động
Bảo hiểm xã hội
Bảo hiểm y tế
Kinh phí công đoàn
Các văn bản khác để tham khảo
Các văn bản linh tinh khác
Các văn bản hết hiệu lực

Biểu mẫu lao động:
Quy chế hành chính nhân sự
Hệ thống thang lương, bảng lương; Phụ cấp lương
Công văn đăng ký thang lương, bảng lương
Hợp đồng lao động
Nội quy lao động
Quyết định ban hành nội quy lao động
Công văn đăng ký nội quy lao động
Thỏa ước lao động tập thể
Biên bản lấy ý kiến tập thể lao động về nội dung thỏa ước lao động tập thể
Quyết định thành lập công đoàn
Quyết định thành lập hội đồng hòa giải lao động cơ sở
Công văn đăng ký thỏa ước lao động tập thể
Báo cáo khai trình tình hình sử dụng lao động
Báo cáo giảm lao động
Báo cáo tình hình sử dụng lao động (6 tháng hoặc cả năm)

Biểu mẫu cấp sổ BHXH:
Mẫu 01/SBH : Tờ khai cấp sổ BHXH
Mẫu 02/SBH : Danh sách người lao động đề nghị cấp sổ
-----------------------------------------------------------------------------------------
Biểu mẫu hồ sơ hưởng chế độ hưu trí:
Quyết định nghỉ việc để hưởng chế độ BHXH của người sử dụng lao động
Bản xác nhận quá trình tham gia BHXH (do người sử dụng lập)
Đơn tự nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi theo mẫu số 01-công văn 994
Mẫu 4A2-CBH : Giấy ủy quyền lĩnh lương hưu và trợ cấp BHXH
Đơn xin hưởng chế độ BHXH 1 lần
Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động
Phiếu giao nhận hồ sơ giải quyết chế độ BHXH

Biểu mẫu hồ sơ hưởng chế độ ốm đau:
Mẫu C04-BH : Danh sách người lao động nghỉ hưởng chế độ BHXH loại chế độ 75%
Mẫu C03-BH : Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH
Giấy xác nhận người lao động có làm nghề nặng nhọc, độc hại của đơn vị sử dụng lao động

Hồ sơ hưởng chế độ thai sản:
Mẫu C04-BH : Danh sách người lao động nghỉ hưởng chế độ BHXH loại chế độ 100%
Mẫu C03-BH : Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH
Công văn xác nhận người lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, hoặc làm việc chế độ 3 ca
Phiếu giao nhận hồ sơ giải quyết chế độ ốm đau thai sản

Biểu mẫu hồ sơ hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp:
Công văn đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp tai nạn lao động (bệnh nghề nghiệp) của người sử dụng lao động
Giấy chứng nhận bị tổn thương do tai nạn lao động
Biên bản điều tra tai nạn lao động (loại nhẹ hoặc nặng)
Biên bản đo đạc môi trường lao động có yếu tố độc hại gây bệnh nghề nghiệp

Hồ sơ hưởng chế độ tử tuất:
Công văn của người sử dụng lao động đề nghị giải quyết chế độ tử tuất đối với thân nhân của người lao động chết
Bản xác nhận quá trình tham gia BHXH
Biên bản điều tra tai nạn lao động (loại chết người)
Tờ khai hoàn cảnh gia đình có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn

Biểu mẫu hồ sơ nghỉ dưỡng sức:
Quyết định nghỉ dưỡng sức - phục hồi sức khỏe
Mẫu C04-BH-NDS : Danh sách người lao động hưởng trợ cấp nghỉ dưỡng sức
Phiếu giao nhận hồ sơ giải quyết chế độ nghỉ dưỡng sức

Biểu mẫu hồ sơ hưởng BHYT:
Mẫu C52-BH : Giấy xác nhận thời gian tham gia BHYT
Đơn đề nghị cấp phiếu KCB “không đồng chi trả”
Danh mục bệnh viện, trung tâm y tế khám chữa bệnh ban đầu tại Hà Nội
Danh mục bệnh viện, trung tâm y tế khám chữa bệnh ban đầu tại TP HCM

Biểu mẫu thu nộp BHXH dùng cho các cơ quan Nhà nước:
Mẫu C45-BH : Danh sách lao động và quỹ tiền lương trích nộp BHXH
Mẫu C45A-BH : Danh sách đối tượng tham gia BHYT
Mẫu C46-BH : Biên bản đối chiếu số liệu nộp BHXH, BHYT quý
Mẫu C47-BH : Danh sách lao động, quỹ tiền lương điều chỉnh mức nộp BHXH
Mẫu C57-BH : Hợp đồng mua BHYT

Biểu mẫu thu nộp BHXH áp dụng cho các đơn vị không thực hiện theo thang bảng lương nhà nước:
Mẫu C45-BH : Danh sách lao động và quỹ tiền lương trích nộp BHXH
Mẫu C47-BH : Danh sách lao động, quỹ tiền lương điều chỉnh mức nộp BHXH
Mẫu C47a-BH : Danh sách lao động, quỹ tiền lương bổ sung mức nộp BHXH
Mẫu C46-BH : Bản đối chiếu số liệu nộp BHXH, BHYT
Mẫu C47b-BH : Danh sách đề nghị điều chỉnh hồ sơ BHXH, BHYT
Mẫu C45c-BH : Danh sách đề nghị cấp hộ phiếu KCB BHYT
-----------------------------------------------------------------------------------------
Thông tin nhân sự:
Thông tin nhân sự và hồ sơ nhân sự là 2 khái niệm cần tách biệt với nhau. Nhân sự mới thường chậm chễ trong việc hoàn thành những giấy tờ pháp lý trong hồ sơ nhân sự. Trong khi đó, bộ phận nhân sự - kế toán chỉ cần một số thông tin nhân sự cần thiết là đã có thể ký hợp đồng lao động, đăng ký sử dụng lao động, đăng ký BHXH, tính lương cho lao động đó

Khi một nhân sự mới được tuyển dụng, phòng nhân sự cần thu thập các thông tin tối thiểu sau:
- Họ và tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, nghề nghiệp, trình độ học vấn, địa chỉ thường trú
- Số chứng minh thư nhân dân, ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ trên chứng minh thư
- Người lao động có đóng BHXH tại doanh nghiệp khác hay không? Nếu có thì phải photo sổ BHXH (đã được chốt đến thời điểm hiện tại) hoặc có giấy xác nhận của BHXH nơi đóng. Nếu không, trong hợp đồng lao động phải đóng BHXH cho người lao động
- Nếu người lao động đã có sổ BHXH thì cần cung cấp số sổ BHXH, mức lương đóng BHXH, thời điểm chốt sổ BHXH ở đơn vị cũ
- Thời hạn hợp đồng lao động, ngày bắt đầu, mức lương

Quy định về hồ sơ nhân sự:
Để đảm bảo có đầy đủ những thông tin nhân sự trên, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho hạch toán kế toán, hồ sơ nhân sự phải có các giấy tờ sau:
- Đơn xin việc (01 bản chính)
- Giấy khám sức khỏe - (01 bản chính)
- Chứng minh nhân dân (01 bản sao)
- Hộ khẩu thường trú (01 bản sao)
- Giấy tạm trú (nếu có) (01 bản photo)
- Sơ yếu lý lịch (01 bản sao)
- Các văn bằng, chứng chỉ văn hóa, nghiệp vụ chuyên môn (01 bản sao)
- Sổ bảo hiểm xã hội (01 bản gốc)
- Hợp đồng lao động (02 bản chính)
- Quyết định bổ nhiệm nhân sự (01 bản chính)
- Quyết định nghỉ việc của cơ quan cũ (01 bản photo) Hệ thống thang lương, bảng lương và bảng phụ cấp lương:
Công ty TNHH có phải xây dựng Hệ thống thang lương, bảng lương không?
Trích Thông tư 13/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/05/2003: “…Đối tượng, phạm vi áp dụng tiền lương theo quy định tại Thông tư này là người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các tổ chức sau:
1. Doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp, bao gồm: Công ty trách nhiệm hữu hạn; Công ty cổ phần; Công ty hợp danh; Doanh nghiệp tư nhân.
2. Tổ chức và cá nhân có thuê mướn lao động, bao gồm: Hợp tác xã, trang trại, tổ hợp tác, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác…”
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Hướng dẫn về Lao động - Bảo hiểm - Tiền lương.

Biểu mẫu cấp sổ BHXH:
Mẫu 01/SBH : Tờ khai cấp sổ BHXH
Mẫu 02/SBH : Danh sách người lao động đề nghị cấp sổ
-----------------------------------------------------------------------------------------
Biểu mẫu hồ sơ hưởng chế độ hưu trí:
Quyết định nghỉ việc để hưởng chế độ BHXH của người sử dụng lao động
Bản xác nhận quá trình tham gia BHXH (do người sử dụng lập)
Đơn tự nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi theo mẫu số 01-công văn 994
Mẫu 4A2-CBH : Giấy ủy quyền lĩnh lương hưu và trợ cấp BHXH
Đơn xin hưởng chế độ BHXH 1 lần
Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động
Phiếu giao nhận hồ sơ giải quyết chế độ BHXH

Biểu mẫu hồ sơ hưởng chế độ ốm đau:
Mẫu C04-BH : Danh sách người lao động nghỉ hưởng chế độ BHXH loại chế độ 75%
Mẫu C03-BH : Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH
Giấy xác nhận người lao động có làm nghề nặng nhọc, độc hại của đơn vị sử dụng lao động

Hồ sơ hưởng chế độ thai sản:
Mẫu C04-BH : Danh sách người lao động nghỉ hưởng chế độ BHXH loại chế độ 100%
Mẫu C03-BH : Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH
Công văn xác nhận người lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, hoặc làm việc chế độ 3 ca
Phiếu giao nhận hồ sơ giải quyết chế độ ốm đau thai sản

Biểu mẫu hồ sơ hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp:
Công văn đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp tai nạn lao động (bệnh nghề nghiệp) của người sử dụng lao động
Giấy chứng nhận bị tổn thương do tai nạn lao động
Biên bản điều tra tai nạn lao động (loại nhẹ hoặc nặng)
Biên bản đo đạc môi trường lao động có yếu tố độc hại gây bệnh nghề nghiệp

Hồ sơ hưởng chế độ tử tuất:
Công văn của người sử dụng lao động đề nghị giải quyết chế độ tử tuất đối với thân nhân của người lao động chết
Bản xác nhận quá trình tham gia BHXH
Biên bản điều tra tai nạn lao động (loại chết người)
Tờ khai hoàn cảnh gia đình có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn

Biểu mẫu hồ sơ nghỉ dưỡng sức:
Quyết định nghỉ dưỡng sức - phục hồi sức khỏe
Mẫu C04-BH-NDS : Danh sách người lao động hưởng trợ cấp nghỉ dưỡng sức
Phiếu giao nhận hồ sơ giải quyết chế độ nghỉ dưỡng sức

Biểu mẫu hồ sơ hưởng BHYT:
Mẫu C52-BH : Giấy xác nhận thời gian tham gia BHYT
Đơn đề nghị cấp phiếu KCB “không đồng chi trả”
Danh mục bệnh viện, trung tâm y tế khám chữa bệnh ban đầu tại Hà Nội
Danh mục bệnh viện, trung tâm y tế khám chữa bệnh ban đầu tại TP HCM

Biểu mẫu thu nộp BHXH dùng cho các cơ quan Nhà nước:
Mẫu C45-BH : Danh sách lao động và quỹ tiền lương trích nộp BHXH
Mẫu C45A-BH : Danh sách đối tượng tham gia BHYT
Mẫu C46-BH : Biên bản đối chiếu số liệu nộp BHXH, BHYT quý
Mẫu C47-BH : Danh sách lao động, quỹ tiền lương điều chỉnh mức nộp BHXH
Mẫu C57-BH : Hợp đồng mua BHYT

Biểu mẫu thu nộp BHXH áp dụng cho các đơn vị không thực hiện theo thang bảng lương nhà nước:
Mẫu C45-BH : Danh sách lao động và quỹ tiền lương trích nộp BHXH
Mẫu C47-BH : Danh sách lao động, quỹ tiền lương điều chỉnh mức nộp BHXH
Mẫu C47a-BH : Danh sách lao động, quỹ tiền lương bổ sung mức nộp BHXH
Mẫu C46-BH : Bản đối chiếu số liệu nộp BHXH, BHYT
Mẫu C47b-BH : Danh sách đề nghị điều chỉnh hồ sơ BHXH, BHYT
Mẫu C45c-BH : Danh sách đề nghị cấp hộ phiếu KCB BHYT

Các mẫu này bây giờ không sử dụng nữa thay đổi hết rồi, bạn tham khảo biểu mẫu mới tại web này http://www.bhxhhcm.org.vn/default.aspx
 
Ðề: Hướng dẫn về Lao động - Bảo hiểm - Tiền lương.

Ban Sukyo oi mình mới đảm nhận phần kế toán tiền lương và các khoản trích về lương ban có thẻ giúp mình những mẫu qua mail dược không và cty mình vừa có 1 nhân viên nghỉ việc mình muốn chốt sổ cho người đó thì cần làm thủ tục gì(mình ở Q5) cảm ơn Sukyo
Email: tychuotcuatoi@yahoo.com
 
Ðề: Hướng dẫn về Lao động - Bảo hiểm - Tiền lương.

chao cac bac?
minh dang lam luong cho cong nhan tho dien bac 3/7 nhung ko biet xep he so luong la bao nhieu cac bac giup minh nha
 
Ðề: Hướng dẫn về Lao động - Bảo hiểm - Tiền lương.

Các chế độ tiền lương cũng như các biểu mẫu về bảo hiểm và các chế độ tốt nhất là lên trực tiếp cơ quan BHXH hoặc lên web BHXH http://www.bhxhhcm.org.vn down về. trước đây mình mới làm BH ko biết gì mình cứ đến đó hỏi là người ta trả lời hết, họ muốn mình đóng BH đầy đủ và đúng hạn mà. hehe
 
Ðề: Hướng dẫn về Lao động - Bảo hiểm - Tiền lương.

Bạn Sukyo ơi, mình cũng đang làm nhiệm vụ lao động tiền lương trong công ty, bạn giúp minh gửi mẫu qua mail được không? Mail của mình là: nguyenthuy_qn86@yahoo.com
Cảm ơn bạn nhiều nhé. Ah, mình đang muốn đăng ký học một khóa Kế toán tiền lương - Bảo hiểm xã hội, có bạn nào biết chỗ nào dạy tốt không? Giúp mình với :roile:
 
Ðề: Hướng dẫn về Lao động - Bảo hiểm - Tiền lương.

Bạn gửi giúp mình với nhé. mail bichhai.hic@gmail.com

Cảm ơn bạn nhiều !
 
Ðề: Hướng dẫn về Lao động - Bảo hiểm - Tiền lương.

Sukyo gửi cho mình xin file nội dung trên nhé! Mình đang rất cần những hướng dẫn về thông tin trên
Email của mình: nhansu.hoalan@gmail.com
Cám ơn bạn nhìu nha!
 
Ðề: Hướng dẫn về Lao động - Bảo hiểm - Tiền lương.

bạn sukyo nhanh up file lên cho mọi người cùng tìm hỉu nhé!
thanks bạn nhìu nhìu
:votay:
 
Ðề: Cái này cũng có ích nè, thực tế thì hay hơn

Các bạn cho mình hỏi là:
Ví dụ cty mình đã ký hợp đồng lao động thời vụ 2 tháng với 1 người lao động có tên là Nguyễn Văn A. Ngày bắt đầu ký hợp đồng là 01/02/2011, ngày hết hạn hợp đồng là 31/03/2011. Vậy đến tháng 08/2011 cty mình có được phép ký tiếp hợp đồng lao động thời vụ 2 tháng với anh Nguyễn Văn A này nữa ko? Nếu được thì 1 năm ký tối đa được mấy lần với anh Nguyễn Văn A và khoảng cách thời gian ký như thế nào? Bạn nào biết trả lời giúp mình nhé. Minh cảm ơn rất nhiều
 
Ðề: Hướng dẫn về Lao động - Bảo hiểm - Tiền lương.

thì hết hợp đồng thì cách 2 tháng sau ký lại được bạn, nêú 4 tháng trở lên phải ký hợp đồng lao động
 
Ðề: Hướng dẫn về Lao động - Bảo hiểm - Tiền lương.

cho e hỏi nếu Công ty trụ sở chính ở Q1 nhưng chi nhánh ở Q12 báo cáo thuế thì ở Q1 nhưng làm việc
và hoạt động sản xuất ở Q12 vậy thì e phải làm BHXH cho công nhân viên ở Quận mấy ? Q1 hay là Q12
Mong các anh chị giúp e nhé

---------- Post added at 04:01 ---------- Previous post was at 03:57 ----------

sukyo ơi phiền bạn gửi cho mình file trên với được không.
Mình cám ơn bạn trước nha!
 
Ðề: Hướng dẫn về Lao động - Bảo hiểm - Tiền lương.

Tin mơi : Mọi thứ về tiền lương và BHXH sẽ thay đổi vào đầu tháng 7/2013 theo NĐ Số: 49/2013/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ TIỀN LƯƠNG hảy chờ hướng dẩn thực hiện NĐ này để làm các bạn ơi...Mọi nổ lực của chúng ta bây giờ se rất lảng phí đó. Tập tin kèm theo
NĐ Số: 49/2013/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ TIỀN LƯƠNG.doc (62.5 KB, 0 lần tải)
 
Sửa lần cuối:

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top