Hỏi về trường giới tính

Ðề: Hỏi về trường giới tính

Muốn thế thì thay If, Case của VB bằng Union của SQL thôi.
Lệnh SQL thì dùng được cho nhiều chỗ hơn Function chứ.
 
Ðề: Hỏi về trường giới tính

Chào Bạn,
Yes / No, True / False, hay gì gì nữa cũng đều phản ảnh thuộc tính:
Giá trị được chọn chỉ có 2 trạng thái: có hoặc không (1 hoặc 0), hay nói theo ngôn ngữ toán là: chỉ có 2 giá trị hoặc là A hoặc là KHÔNG A (A / Not A)
Còn Bạn muốn thể hiện thuộc tính ấy ra bên ngoài (như khi in ra giấy hoặc khi hiển thị trên Form chẳng hạn) như thể nào ta có thể khai báo định dạng hiển thị (format) theo cú pháp tương ứng với công cụ đang sử dụng (đã có bạn cho ví dụ về fomat trong MS. Access rồi đó)

Bạn đừng để mình bị kẹt vào từ ngữ mà khổ đó.

Sau đây là 1 ví dụ điển hình:
Trong MS. Access trường giới tính ta đặt kiểu dữ liệu là Boolean (với giá trị là: YES / NO hoặc TRUE / FALSE,...)
Song trong MS. SQL Server kiểu dữ liệu tương ứng là bit, với 2 giá trị: hoặc là 1 hoặc là 0 (zero).
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Hỏi về trường giới tính

yes, bạn lehongduc nói đúng đó:happy3:
 
Ðề: Hỏi về trường giới tính

Muốn thế thì thay If, Case của VB bằng Union của SQL thôi.
Lệnh SQL thì dùng được cho nhiều chỗ hơn Function chứ.

Mình nghĩ là tùy tình huống chứ ? Vì là Access nên mình thấy Function vẫn ngon hơn. SQL Query chỉ ngon hơn khi làm trong SQL Server thôi, vì lúc đó mới là làm SQL thực sự.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top