Hỏi về ias 23 và vas 16

nguyentrang.atsu

New Member
Hội viên mới
Em có đọc được đoạn này : "IAS 23 ban hành 1993 chi phí đi vay có bao gồm các chi phí chiết khấu hoặc phụ trội liên quan đến khoản vay và các phụ phí liên quan đến quá trình làm thủ tục vay. Tuy nhiên IAS ban hành 2007 đã bỏ hai nội dung này nhưng VAS 16 vẫn chưa thay đổi " nhưng em lại thấy một tài liệu khác nói rằng vas16 và ias23 giống nhau chỉ khác vas ko quy định chênh lệch ngoại tệ. Vậy cái nào mới là đúng ạ? Giúp em với ạ
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top