Hỏi về hóa đơn của chi nhánh và trụ sở chính

Trực Tuấn

New Member
Hội viên mới
Xin chào mn, tôi có thắc mắc. Công ty chúng tôi thành lập chi nhánh phụ thuộc cùng tỉnh với trụ sở chính (là các showroom bán hàng). Chi nhánh phụ thuộc cùng tỉnh có được sử dụng chung hóa đơn với trụ sở chính khi xuất bán cho người mua hay không?
 
Về trường hợp của bạn, tôi có ý kiến sau:
Căn cứ khoản 1 Điều 4 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ;
Căn cứ Khoản 4 Điều 13 Thông tư số 80/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ
“4. Đối với đơn vị phụ thuộc trực tiếp bán hàng, sử dụng hóa đơn do đơn vị phụ thuộc đăng ký hoặc do người nộp thuế đăng ký với cơ quan thuế quản lý đơn vị phụ thuộc, theo dõi hạch toán đầy đủ thuế GTGT đầu ra, đầu vào thì đơn vị phụ thuộc khai thuế, nộp thuế GTGT cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị phụ thuộc... ”

=>> Trường hợp công ty bạn có chi nhánh là đơn vị phụ thuộc trực tiếp bán hàng đáp ứng điều kiện quy định tại Khoản 4 Điều 13 Thông tư số 80/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính thì đơn vị phụ thuộc đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử với cơ quan thuế quản lý đơn vị phụ thuộc.

Nếu chi nhánh không đăng ký sử dụng hóa đơn riêng thì khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, thì chi nhánh phải sử dụng hóa đơn của công ty mẹ.
 
Xin chào mn, tôi có thắc mắc. Công ty chúng tôi thành lập chi nhánh phụ thuộc cùng tỉnh với trụ sở chính (là các showroom bán hàng). Chi nhánh phụ thuộc cùng tỉnh có được sử dụng chung hóa đơn với trụ sở chính khi xuất bán cho người mua hay không?
Chi nhánh cùng tỉnh thì chỉ có một cái chứng nhận đăng ký kinh doanh thôi không có mã số thuế đuôi 01 thì không làm được hóa đơn đâu dùng chung với công ty
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top