Hỏi quan đến giao dịch liên kết về mua bán hàng hóa

HƯƠNG NINH

New Member
Hội viên mới
Chào anh chị, mình là thành viên mới tham gia
Mình có một vấn đề đang không rõ là có phải giao dịch liên kết hay không. Cụ thể:

Cá nhân giám đốc công ty TNHH A là thành viên góp vốn cổ phần cty B. Cá nhân giám đốc công ty B cũng là thành viên góp vốn TNHH vào Cty A với tỉ lệ 25%. Hai cá nhân này không có mối liên hệ gia đình. Hai công ty A & B có giao dịch mua bán với nhau: Cty B bán hàng đèn cho công ty A, công ty A bán quạt cho Cty B.

Anh chị giúp mình cho mình biết như vậy có phải là bản chất của giao dịch liên kết không và thuộc phụ lục báo cáo giao dịch liên kết nào?
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top