Hoạch toán giúp mình hóa đơn này với ạ!

Trần văn Luôn

New Member
Hội viên mới
Untitled.png
 
Phải có thêm mấy hoá đơn khác nữa , xem xem có chi phí phát sinh ko , rồi công cụ dụng cụ này đã phân bổ bao nhieu rồi
* Thu nhập khác
Nợ 111,112,131 : 4.000.000
Có 5118: 3.636.364
Có 33311: 363.636
*Chi phí khác
Nợ 811
Nợ 1331
Có 111,112,131
* Ghi giảm công cụ, dụng cụ ( phân bổ giá trị còn lại vào chi phí )
Nợ 811
Có 242
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top