Hóa đơn về hàng hóa cho, biếu, tặng

Trực Tuấn

New Member
Hội viên mới
Xin chào anh/chị, em có thắc mắc về hóa đơn hàng hóa cho, biếu, tặng mong anh/chị giúp em giải đáp:
- Khi DN cho, biếu, tặng phải xuất hóa đơn đầu ra như hóa đơn bán hàng và kê khai trên tờ khai thuế GTGT tại chỉ tiêu 32 và 33. Thực hiện Thông tư số 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 2785/TCT-CS ngày 23/07/2014 về việc giới thiệu nội dung mới của Thông tư số 78/2014/TT-BTC về thuế thu nhập doanh nghiệp có đề cập: "bỏ quy định xác định doanh thu tính thuế đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để biếu tặng".
-Vậy em có thắc mắc: Trường hợp xuất hóa đơn hàng cho, tặng không tính doanh thu nhưng có kê khai lên chỉ tiêu 32 và 33 trên tờ khai thuế GTGT. Khi tính số thuế GTGT được hoàn thì tỷ lệ doanh thu xuất khẩu/ tổng doanh thu có loại phần hàng cho, tặng đã kê khai trên chỉ tiêu 32 không?
- Cảm ơn anh/chị đã đọc, mong nhận được sự trợ giúp từ mọi người. Chân thành.
 
- Căn cứ khoản 1 Điều 4 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ Quy định về hóa đơn, chứng từ quy định:
- Căn cứ tại khoản 3 Điều 7, khoản 4 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015, Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016, Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16/3/2018 của Bộ Tài chính)

Căn cứ các quy định nêu trên, tôi có kiến nghị cho công ty bạn như sau:
- Trường hợp công ty bạn có hoạt động xuất khẩu, và trong quá trình sản xuất kinh doanh có phát sinh việc biếu, tặng cho hàng hóa thì công ty thực hiện xuất hóa đơn, kê khai, nộp thuế theo quy định (nếu xác định hàng hóa biếu, tặng, cho thuộc nhóm thuế suất thuế GTGT là 10% thì khi thực hiện kê khai trên tờ khai thuế GTGT công ty thực hiện tổng hợp vào chỉ tiêu 32, 33 trên tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC).

Nếu công ty bạn trong tháng/quý vừa có hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu, vừa có hàng hoá, dịch vụ tiêu thụ nội địa thì phải hạch toán riêng số thuế GTGT đầu vào sử dụng cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu. Trường hợp không hạch toán riêng được thì số thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu được xác định theo tỷ lệ giữa doanh thu của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu trên tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ (bao gồm doanh thu hàng hóa biếu, tặng, cho đã kê khai ở chỉ tiêu 32 trên tờ khai thuế GTGT) của các kỳ khai thuế giá trị gia tăng tính từ kỳ khai thuế tiếp theo kỳ hoàn thuế liền trước đến kỳ đề nghị hoàn thuế hiện tại.
Trên đây là quan điểm của tôi về vấn đề của bạn, trong quá trình thực hiện bạn vẫn nên liên hệ trực tiếp với chi cục thuế quản lý công ty bạn để hiểu và thực hiện chính xác.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top