Hóa Đơn GTGT viết tắt hàng "Số tiền viết bằng chữ"

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

tuan828787

New Member
Hội viên mới
Xin chào mọi người, mình có một chút trở ngại, mong các bạn tư vấn giùm:
Mình đã viết hóa đơn, xé ra khỏi cùi nhưng chưa gởi cho khách hàng. Do khách hàng báo rằng viết như vậy sẽ không đúng quy định của cơ quan thuế và yêu cầu mình lập biên bản hủy hóa đơn cũ đồng thời xuất hóa đơn mới. Cụ thể như sau:
Tổng cộng tiền thanh toán: 1.744.951.059
Số tiền viết bằng chữ: Một tỉ, bảy bốn bốn triệu, chín năm một ngàn, không năm chín đồng
Tôi đã viết Số tiền viết bằng chữ hơi "tắt" như thế theo các bạn đúng hay sai. Các bạn cho ý kiến giùm và tư vấn xem có cần hủy hóa đơn cũ và xuất hóa đơn mới theo yêu cầu của khách hàng tôi hay không. Mong các bạn chỉ giáo.
Cám ơn các bạn rất nhiều!
 
Ðề: Hóa Đơn GTGT viết tắt hàng "Số tiền viết bằng chữ"

Xin chào mọi người, mình có một chút trở ngại, mong các bạn tư vấn giùm:
Mình đã viết hóa đơn, xé ra khỏi cùi nhưng chưa gởi cho khách hàng. Do khách hàng báo rằng viết như vậy sẽ không đúng quy định của cơ quan thuế và yêu cầu mình lập biên bản hủy hóa đơn cũ đồng thời xuất hóa đơn mới. Cụ thể như sau:
Tổng cộng tiền thanh toán: 1.744.951.059
Số tiền viết bằng chữ: Một tỉ, bảy bốn bốn triệu, chín năm một ngàn, không năm chín đồng
Tôi đã viết Số tiền viết bằng chữ hơi "tắt" như thế theo các bạn đúng hay sai. Các bạn cho ý kiến giùm và tư vấn xem có cần hủy hóa đơn cũ và xuất hóa đơn mới theo yêu cầu của khách hàng tôi hay không. Mong các bạn chỉ giáo.
Cám ơn các bạn rất nhiều!

Bạn viết vầy thì lập bb hủy và viết lại hóa đơn khác là đúng rồi, số tiền bằng chữ nên viết rõ ra chứ không nên viết tắnt như vậy bạn áh

Thân
 
Ðề: Hóa Đơn GTGT viết tắt hàng "Số tiền viết bằng chữ"

viết thế ai mà hiểu, đã là hoá đơn nên phải trỏ ràng chính xác....ko nên cẩu thả.........
 
Ðề: Hóa Đơn GTGT viết tắt hàng "Số tiền viết bằng chữ"

Xin chào mọi người, mình có một chút trở ngại, mong các bạn tư vấn giùm:
Mình đã viết hóa đơn, xé ra khỏi cùi nhưng chưa gởi cho khách hàng. Do khách hàng báo rằng viết như vậy sẽ không đúng quy định của cơ quan thuế và yêu cầu mình lập biên bản hủy hóa đơn cũ đồng thời xuất hóa đơn mới. Cụ thể như sau:
Tổng cộng tiền thanh toán: 1.744.951.059
Số tiền viết bằng chữ: Một tỉ, bảy bốn bốn triệu, chín năm một ngàn, không năm chín đồng
Tôi đã viết Số tiền viết bằng chữ hơi "tắt" như thế theo các bạn đúng hay sai. Các bạn cho ý kiến giùm và tư vấn xem có cần hủy hóa đơn cũ và xuất hóa đơn mới theo yêu cầu của khách hàng tôi hay không. Mong các bạn chỉ giáo.
Cám ơn các bạn rất nhiều!
Bạn nên lập biên bản huỷ hoá đơn và xuất lại hd khác cho khách hàng nhé,cần viết rõ ràng không nên viết tắt, lần sau cẩn thận xíu hơn nhé bạn.
 
Ðề: Hóa Đơn GTGT viết tắt hàng "Số tiền viết bằng chữ"

Không thể viết tắt số tiền bằng chữ như vậy được bạn ơi, hủy tờ hoá đơn đó viết lại nhé.
 
Ðề: Hóa Đơn GTGT viết tắt hàng "Số tiền viết bằng chữ"

Xin chào mọi người, mình có một chút trở ngại, mong các bạn tư vấn giùm:
Mình đã viết hóa đơn, xé ra khỏi cùi nhưng chưa gởi cho khách hàng. Do khách hàng báo rằng viết như vậy sẽ không đúng quy định của cơ quan thuế và yêu cầu mình lập biên bản hủy hóa đơn cũ đồng thời xuất hóa đơn mới. Cụ thể như sau:
Tổng cộng tiền thanh toán: 1.744.951.059
Số tiền viết bằng chữ: Một tỉ, bảy bốn bốn triệu, chín năm một ngàn, không năm chín đồng
Tôi đã viết Số tiền viết bằng chữ hơi "tắt" như thế theo các bạn đúng hay sai. Các bạn cho ý kiến giùm và tư vấn xem có cần hủy hóa đơn cũ và xuất hóa đơn mới theo yêu cầu của khách hàng tôi hay không. Mong các bạn chỉ giáo.
Cám ơn các bạn rất nhiều!

Chắc chắn là phải hủy rồi viết lại cái mới rồi, ai lại viết như pác bao giờ, nếu là t, t cũng hem nhận đ.hì. GL "Một tỷ, bẩy trăm bốn mươi bốn triệu, chín trăm năm mươi mốt nghìn, không trăm năm mươi chín đồng"
 
Ðề: Hóa Đơn GTGT viết tắt hàng "Số tiền viết bằng chữ"

Nguyên văn bởi tuan828787
Xin chào mọi người, mình có một chút trở ngại, mong các bạn tư vấn giùm:
Mình đã viết hóa đơn, xé ra khỏi cùi nhưng chưa gởi cho khách hàng. Do khách hàng báo rằng viết như vậy sẽ không đúng quy định của cơ quan thuế và yêu cầu mình lập biên bản hủy hóa đơn cũ đồng thời xuất hóa đơn mới. Cụ thể như sau:
Tổng cộng tiền thanh toán: 1.744.951.059
Số tiền viết bằng chữ: Một tỉ, bảy bốn bốn triệu, chín năm một ngàn, không năm chín đồng
Tôi đã viết Số tiền viết bằng chữ hơi "tắt" như thế theo các bạn đúng hay sai. Các bạn cho ý kiến giùm và tư vấn xem có cần hủy hóa đơn cũ và xuất hóa đơn mới theo yêu cầu của khách hàng tôi hay không. Mong các bạn chỉ giáo.
Cám ơn các bạn rất nhiều!
viết như thế thì huỷ là đúng rùi
lần sau bạn nên cẩn thận nhá
 
Ðề: Hóa Đơn GTGT viết tắt hàng "Số tiền viết bằng chữ"

viết như thế thì huỷ là đúng rùi
lần sau bạn nên cẩn thận nhá

Viết Hoá đơn còn thể nét văn hoá của người viết,vì người ta không những đánh giá bạn mà còn đánh giá công ty của bạn nữa. Viết tắt trong Hoá đơn về số tiền còn thể hiện không tôn trọng người mua. Sẵn tiện mình hỏi mấy bạn luôn mình có thể ghi phiếu chi số tiền này chẵn được không
VD :1.744.951.059
Phiếu chi chi là 1.744.951.000 đ
 
Ðề: Hóa Đơn GTGT viết tắt hàng "Số tiền viết bằng chữ"

Viết Hoá đơn còn thể nét văn hoá của người viết,vì người ta không những đánh giá bạn mà còn đánh giá công ty của bạn nữa. Viết tắt trong Hoá đơn về số tiền còn thể hiện không tôn trọng người mua. Sẵn tiện mình hỏi mấy bạn luôn mình có thể ghi phiếu chi số tiền này chẵn được không
VD :1.744.951.059
Phiếu chi chi là 1.744.951.000 đ

Theo t cứ để nguyên si số cũ ko nên làm tròn lệch 1 tí tẹo chắc k sao nhưng khớp số vẫn hơn.:taptheduc:
 
Ðề: Hóa Đơn GTGT viết tắt hàng "Số tiền viết bằng chữ"

Nhưng thực tế chi khác mà, mình ghét con số lẽ. Sẵn tiện hõi luôn. Trong PHí xăng dầu thường có hai mục
Mục Thành tiền theo số lượng mà mình đã mua và mục phí giao thông
Thuế GTGT là tính theo số lượng mà minh đã mua
Vậy khi vào sỗ sách ta có nên hoạch toán phí giao thông theo một tài khoản khác không.
Ví dụ: Trên HD như sau :
Dầu Do : 500.000D
Phí giao thông là :15.000
THue 50.000
Tổng là 565.000 đồng.
Theo các bạn định khoản thề nào là hợp lý
 
Ðề: Hóa Đơn GTGT viết tắt hàng "Số tiền viết bằng chữ"

Xin chào mọi người, mình có một chút trở ngại, mong các bạn tư vấn giùm:
Mình đã viết hóa đơn, xé ra khỏi cùi nhưng chưa gởi cho khách hàng. Do khách hàng báo rằng viết như vậy sẽ không đúng quy định của cơ quan thuế và yêu cầu mình lập biên bản hủy hóa đơn cũ đồng thời xuất hóa đơn mới. Cụ thể như sau:
Tổng cộng tiền thanh toán: 1.744.951.059
Số tiền viết bằng chữ: Một tỉ, bảy bốn bốn triệu, chín năm một ngàn, không năm chín đồng
Tôi đã viết Số tiền viết bằng chữ hơi "tắt" như thế theo các bạn đúng hay sai. Các bạn cho ý kiến giùm và tư vấn xem có cần hủy hóa đơn cũ và xuất hóa đơn mới theo yêu cầu của khách hàng tôi hay không. Mong các bạn chỉ giáo.
Cám ơn các bạn rất nhiều!

mình nghĩ bạn nên hủy hóa đơn cũ và xuất hóa đơn mới, số tiền rất quan trọng nên bạn cần phải ghi rõ ràng cụ thể. Thân!
 
Ðề: Hóa Đơn GTGT viết tắt hàng "Số tiền viết bằng chữ"

Xin chào mọi người, mình có một chút trở ngại, mong các bạn tư vấn giùm:
Mình đã viết hóa đơn, xé ra khỏi cùi nhưng chưa gởi cho khách hàng. Do khách hàng báo rằng viết như vậy sẽ không đúng quy định của cơ quan thuế và yêu cầu mình lập biên bản hủy hóa đơn cũ đồng thời xuất hóa đơn mới. Cụ thể như sau:
Tổng cộng tiền thanh toán: 1.744.951.059
Số tiền viết bằng chữ: Một tỉ, bảy bốn bốn triệu, chín năm một ngàn, không năm chín đồng
Tôi đã viết Số tiền viết bằng chữ hơi "tắt" như thế theo các bạn đúng hay sai. Các bạn cho ý kiến giùm và tư vấn xem có cần hủy hóa đơn cũ và xuất hóa đơn mới theo yêu cầu của khách hàng tôi hay không. Mong các bạn chỉ giáo.
Cám ơn các bạn rất nhiều!

ui, bạn nên huỷ hoá đơn này thui!! chúng ta là dân kế toán mà!!
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top