Hóa đơn điều chỉnh

Trực Tuấn

New Member
Hội viên mới
Cty tôi có xuất một hóa đơn và đã gởi cho khách hàng, sau đó phát hiện sai tên hàng hóa, không sai số tiền và các nội dung khác, hai bên thống nhất xuất hóa đơn điều chỉnh , sau khi xuất và gởi hóa đơn điều chỉnh thì khách hàng lại không đồng ý với dòng nội dung của Số tiền bằng chữ có ghi "Không đồng" vì cho rằng đây là hóa đơn điều chỉnh tên hàng không liên quan đến số tiền nên không được hiển thị "không đồng", mà phải hiển thị bằng dấu gạch chéo "\". Công ty tôi đã liên hệ bên cung cấp giải pháp hóa đơn để hỗ trợ, nhưng họ nói rằng nội dung thể hiện ở dòng "Số tiền bằng chữ" là bắt buộc không được để trống, chữ "không đồng" không có nghĩa là điều chỉnh hóa đơn về không đồng và họ không thể hỗ trợ để trống hoặc thay thế bằng ký tự khác vào nội dung đó. Nay công ty tôi xin được hỏi 2 câu hỏi như sau:
1. Một là: đối với hóa đơn điều chỉnh tên hàng mà không điều chỉnh số tiền thì ở dòng "Số tiền bằng chữ" có hiển thị dòng chữ "Không đồng" là hóa đơn có hợp lệ không?
2. Hai là: Nếu hóa đơn có sai sót lần thứ 2 thứ 3 trở đi thì khi lập hóa đơn điều chỉnh tiếp theo, có phải vẫn là dựa vào hóa đơn gốc xuất lần đầu tiên chứ không phải là điều chỉnh cho hóa đơn điều chỉnh hay không?
Rất mong anh/chị có thể giải đáp, xin cảm ơn.
 
Căn cứ Điều 10, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ;
Căn cứ tại Điều 7 Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/09/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019.
Căn cứ các quy định trên:
Trường hợp Công ty của Độc giả lập hóa đơn diện từ, đã gửi cho người mua, phát hiện sai sót và thực hiện lập hóa đon điều chỉnh cho hóa đơn điện tử đã lập (chỉ thực hiện điều chỉnh chỉ tiêu "Tên hàng hóa, dịch vụ") theo quy dinh tại điềm b Khoản 2 Điều 19 Nghị định số 123/2020/ND-CP thi không có cơ sở bắt buộc thể hiện chỉ tiêu "Thành tiền bằng chữ" trên hóa đơn điện tử điều chỉnh. Trường hợp phát hiện hóa đơn điện tứ điều chinh đã lập lại tiếp tục có sai sót thì các lần xử lý tiếp theo Độc giả sẽ thục hiện theo hình thức đã áp dụng khi xử lý sai sót lần đầu theo quy đinh tại điểm c Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top