hóa đơn đầu vào bị sai số tiền

longnguyen86

New Member
Hội viên mới
các bạn cho mình hỏi, m có 1 hóa đơn đầu vào tháng 6/2013 đã kê khai thuế bị sai số tiền dòng tổng cộng, dẫn đến sai VAT, thành tiền.
cụ thể:
dòng tổng cộng: 10.875.000(mà số đúng phải là: 14.015.000)
các bạn chỉ giùm mình cách xử lý vấn đề trên với nhé!
Thanks!
 

Giới_Tử

Member
Hội viên mới
Ðề: hóa đơn đầu vào bị sai số tiền

Bạn đề nghị bên bán hủy rồi xuất lại cho bạn cái khác
 

peden1234

New Member
Hội viên mới
Ðề: hóa đơn đầu vào bị sai số tiền

Theo mình thì làm biên bản nêu rõ lý do sai và hủy hóa đơn viết sai đó đi, viết lại hóa đơn khác với số tiền chính xác.
 

giangdao2310

Member
Hội viên mới
Ðề: hóa đơn đầu vào bị sai số tiền

Cách 2 là làm biên bản điều chỉnh Hóa Đơn
 

lily_nguyen

Member
Hội viên mới
Ðề: hóa đơn đầu vào bị sai số tiền

đúng rùi đó bạn, tốt nhất là hủy nó đi. Cuối quý kê hóa đơn hủy này vào BCTHSD HĐ là đc.
 

longnguyen86

New Member
Hội viên mới
Ðề: hóa đơn đầu vào bị sai số tiền

cái này là hóa đơn đầu vào của mình đâu phải hóa đơn đầu ra đâu mà báo cáo THSDHĐ hả bạn
 

chudinhxinh

Member
Hội viên mới
Ðề: hóa đơn đầu vào bị sai số tiền

Phương án tốt nhất là: Làm biên bản hủy bỏ hóa đơn hai bên ký tá, bạn trả lại họ tờ hóa đơn đó rùi kêu họ xuất tờ khác thay thế
Cách 2: bỏ luôn khỏi kê khai số sách hoặc làm biên bản hủy bỏ , làm bản KHBS điểu chỉnh giảm 1331 bằng với cái tờ hóa đơn này
Cách 3: mang sang bên bán kêu họ kê lại viết đè lên sửa lại sao cho khéo léo là ok => nhưng cách này cũng ko ổn vì sửa được số nhưng ở phần số tiền bằng chữ khó có thể sửa chữa
 
Sửa lần cuối:

Luz

Member
Hội viên mới
Ðề: hóa đơn đầu vào bị sai số tiền

Phương án tốt nhất là: Làm biên bản hủy bỏ hóa đơn hai bên ký tá, bạn trả lại họ tờ hóa đơn đó rùi kêu họ xuất tờ khác thay thế
Cách 2: bỏ luôn khỏi kê khai

:) ( nhiễm haivl ) :))
 

longnguyen86

New Member
Hội viên mới
Ðề: hóa đơn đầu vào bị sai số tiền

Phương án tốt nhất là: Làm biên bản hủy bỏ hóa đơn hai bên ký tá, bạn trả lại họ tờ hóa đơn đó rùi kêu họ xuất tờ khác thay thế
Cách 2: bỏ luôn khỏi kê khai số sách hoặc làm biên bản hủy bỏ , làm bản KHBS điểu chỉnh giảm 1331 bằng với cái tờ hóa đơn này
Cách 3: mang sang bên bán kêu họ kê lại viết đè lên sửa lại sao cho khéo léo là ok => nhưng cách này cũng ko ổn vì sửa được số nhưng ở phần số tiền bằng chữ khó có thể sửa chữa
nhưng mà hóa đó đã kê khai vào tháng 6 rồi, làm sao bỏ luôn ko kê khai được
 

solovely

New Member
Hội viên mới
Ðề: hóa đơn đầu vào bị sai số tiền

Bạn đề nghị bên bán hủy rồi xuất lại cho bạn cái khác
 

liclic

Member
Hội viên mới
Ðề: hóa đơn đầu vào bị sai số tiền

Điều 18. Xử lý đối với hoá đơn đã lập
1. Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai. (hd chua giao cho nguoi mua – Xóa bỏ)
2. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hoá đơn đã lập và giao cho người mua, người người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hoá đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hoá đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hoá đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hoá đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định. (HD đã giao cho người mua chưa KKT – Thu hồi HD đỏ, Lập BB hủy HD).
3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hoá đơn điều chỉnh sai sót. Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-). (HD đá KKT - Lập HD điều chỉnh sai sót)
 

longnguyen86

New Member
Hội viên mới
Ðề: hóa đơn đầu vào bị sai số tiền

cái hđ này là do k.toán cũ liên hệ lấy đầu vào, giờ ko có số ĐT để liên hệ, kế toán cũ thì nghỉ rồi, rồi nhờ người ta liên hệ thì người ta từ chối giờ ko biết làm thế nào đây.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top