help doanh thu thu trước

Hà Thị Thanh

New Member
Hội viên mới
Chào anh, chị cho mình hỏi, khoản doanh thu thu trước 3387 phân bổ dần từng tháng thì trong trường hợp doanh nghiệp ngưng hoạt động thì phần phân bổ đó hạch toán như thế nào?, phần khấu hao tài sản cố định cũng vậy trong thời gian ngưng thì hạch toán như thế nào?
 

Thuận DKT

Member
Hội viên mới
Chào anh, chị cho mình hỏi, khoản doanh thu thu trước 3387 phân bổ dần từng tháng thì trong trường hợp doanh nghiệp ngưng hoạt động thì phần phân bổ đó hạch toán như thế nào?, phần khấu hao tài sản cố định cũng vậy trong thời gian ngưng thì hạch toán như thế nào?

Khi công ty bạn dừng hoạt động, bạn vẫn cung cấp dịch vụ cho khách hàng hay không? Nếu bạn không phải cung cấp dịch vụ cho khách hàng và khách hàng cũng không đòi tiền lại thì bạn kết chuyển thu nhập khác theo quy định

Khấu hao trong thời gian công ty ngưng hoạt động là chi phí kế toán, không là chi phí được trừ khi tính thuế TNDN bạn nhé
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top