Hệ thống ERP mang lại tiền cho doanh nghiệp như thế nào?

Phần mềm BRAVO

Member
Thành viên BQT
Hội viên mới
Lựa chọn để tích hợp hệ thống ERP đầy đủ vào hoạt động của bạn, sẽ theo cấp số nhân - tăng hiệu quả kinh doanh của bạn, cũng như cho phép bạn theo dõi và giảm chi phí, dẫn đến hiệu quả và dữ liệu được theo dõi liên quan đến khách hàng.

1. Nó mang lại tính chẵn lẻ cho hệ thống quản lý của bạn

Thông thường, các chủ doanh nghiệp kết thúc sử dụng các hệ thống phần mềm khác nhau cho các chức năng khác nhau trên các phòng ban khác nhau. Các hàng tồn kho được quản lý bằng một hệ thống, trong khi nhóm Bán hàng sử dụng một hệ thống khác để theo dõi các giao hàng. Ngoài ra, hệ thống bảo vệ dữ liệu của nhân viên hoàn toàn khác nhau.

Khi các phòng ban khác nhau cần phải cộng tác, ví dụ như Nhóm Quản lý Hàng tồn kho và Nhóm Bán hàng, nó trở thành một nhiệm vụ phức tạp chỉ để chuyển dữ liệu một cách chính xác và kịp thời.

Thực tế: 59% người mua cho rằng cần phải cải thiện việc tích hợp dữ liệu giữa các quy trình kinh doanh khác nhau như là một lý do hàng đầu để tìm kiếm một hệ thống ERP.

Lồng ghép hệ thống ERP vào doanh nghiệp của bạn sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này. Các doanh nghiệp bây giờ bắt đầu hiểu điều này.

Khi Nhóm Quản lý Hàng tồn kho cung cấp dữ liệu về thời gian dự kiến của cổ phiếu sẵn có, nhóm Bán hàng sẽ có quyền truy cập vào cùng một thông tin trong cùng một chương trình phần mềm và kết quả là sẽ có thể hứa hẹn ngày giao hàng khả thi cho khách hàng của họ. Do đó, hệ thống ERP tạo ra tính chẵn lẻ của thông tin và loại bỏ sự không đối xứng thông tin trong các phòng ban khác nhau của cùng một tổ chức.

2. Hệ thống ERP làm cho thông tin có thể truy cập

Đôi khi các dữ liệu cụ thể có thể trở nên nhức đầu, nghĩa là số ngày nghỉ của nhân viên trong 6 tháng qua, số lượng khách hàng đóng sau cuộc gọi đầu tiên, số lượng nguyên liệu chính xác vào một ngày cụ thể hoặc các đơn đặt hàng chính xác được thực hiện hay du khách chào đón mỗi ngày.

Biết được thông tin này đôi khi có thể chứng minh được quan trọng khi đưa ra quyết định kinh doanh, nhưng nó không đơn giản và dễ tiếp cận.

Với một hệ thống ERP tích hợp, những người ra quyết định trong một tổ chức sẽ có quyền truy cập vào toàn bộ hệ sinh thái trong tổ chức, do đó nhận được tất cả các dữ liệu một cách có tổ chức, bất cứ khi nào có yêu cầu. Điều này cho phép ra quyết định nhanh hơn và chính xác hơn, vì nó dựa hoàn toàn vào dữ liệu thu thập được và do đó tăng cả hiệu quả và hiệu quả của tổ chức.

3. Hệ thống ERP có thể cải thiện trải nghiệm của khách hàng

Thực tế: 47% người mua nói rằng cần phải cải thiện cơ sở dữ liệu quản lý quan hệ khách hàng (CRM) như một lý do muốn mua một hệ thống ERP.

Việc thu thập dữ liệu trở nên dễ dàng hơn nhờ hệ thống ERP. Một chỉ đơn giản là cần phải phân tích các dữ liệu thu thập được và chúng tốt để đi. Các hệ thống ERP về cơ bản là cần thiết cho Quản lý Quan hệ Khách hàng.

Từ cuộc gọi đầu tiên đến đóng cửa bán hàng, với dữ liệu bổ sung như số lượng được phân phối và vào ngày cụ thể, tại địa điểm cụ thể nào, tất cả được duy trì trong một cơ sở dữ liệu.

Khi khách hàng tiếp cận với vấn đề / truy vấn, nhóm Dịch vụ khách hàng của bạn sẽ có toàn bộ lịch sử của khách hàng bằng cách nhấp chuột. Việc tạo ra các giải pháp 'bespoke' cho khách hàng của bạn sẽ trở nên dễ dàng hơn khi có loại truy cập này và kết quả là, hỗ trợ bạn trong việc kinh doanh định kỳ từ khách hàng của bạn. Sử dụng hệ thống ERP, bạn có thể theo dõi bản chất của đơn đặt hàng của khách hàng, tức là số lượng, sự khẩn cấp, chi tiết tiếp theo, v.v ... và đáp ứng mong đợi của họ dễ dàng hơn.

4. ERP giúp bạn kiểm soát chi phí

Sử dụng một hệ thống ERP, những người ra quyết định có thể theo dõi tất cả các chi phí phát sinh, bất kể độ lớn của chúng, và theo dõi chúng về chi phí đầu vào cụ thể. Điều này có thể giống như một nhiệm vụ đơn giản, nhưng nó có khả năng dễ dàng cắt giảm chi phí.

Thực tế: 19% trích dẫn chi phí là lý do chính của họ muốn chuyển sang một hệ thống mới.

Khi tất cả các chi phí của một tổ chức được nhập vào cùng một hệ thống, cùng với các chi tiết cơ bản như bộ phận nào phát sinh chi phí, lịch sử trước đây của chi phí tương tự và hậu quả của chi phí này, nó sẽ giúp ích trong quá trình ra quyết định, hiệu quả của tổ chức. Nếu được thực hiện thường xuyên, điều này góp phần làm giảm đáng kể chi phí hoạt động của tổ chức.

5. Quản lý dự án tốt hơn

Các hệ thống ERP có thể đi song song với các dự án đang triển khai hoặc trong tương lai của bạn và giúp bạn xác định hiệu quả mà nhóm Dự án đạt được.

Một hệ thống ERP sẽ chứa tất cả các dữ liệu cần thiết liên quan đến một dự án cụ thể, và ngoài ra, người ta có thể tích hợp dữ liệu này với các mục tiêu cụ thể gắn liền với một ngày cụ thể.

Hệ thống ERP có thể giúp người ra quyết định thiết lập và đạt được các mục tiêu SMART, cụ thể là Các kết quả cụ thể, có thể đo lường, có thể đạt được, Tập trung và Thời gian ràng buộc).

Hãy xem xét ví dụ này: Một nhà quản lý phát triển kinh doanh đang khám phá một thị trường mới, tương lai cho tổ chức. Cá nhân này có thể nhìn vào phản ứng hiện tại đối với tổ chức này, trong các thị trường tương tự sử dụng hồ sơ ERP và sử dụng nó để thiết lập các mục tiêu mở rộng. Vì các mục tiêu đã được đưa vào hệ thống nên chúng có thể đo được khi mỗi bước tiến tới một mục tiêu cụ thể được ghi lại. Ngoài ra, ngày hoàn thành được lên kế hoạch cùng với các kết quả đã đạt được rõ ràng đi kèm với chi tiết dự án. Do đó, một tổ chức có thể phát triển với sự duyên dáng và dễ dàng bằng cách sử dụng một giải pháp ERP đơn giản.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top