Hàng kỳ, ngân hàng dự thu lãi cho vay đối với các khoản nợ xác định là có khả năng thu hồi cả gốc, lãi đúng hạn và không phải trích dự phòng rủi ro cụ

Vtkn_

New Member
Hội viên mới
Hàng kỳ, ngân hàng dự thu lãi cho vay đối với các khoản nợ xác định là có khả năng thu hồi cả gốc, lãi đúng hạn và không phải trích dự phòng rủi ro cụ thể theo quy định. Kế toán đã vận dụng nguyên tắc kế toán nào?
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top