Hạch toán TSCĐ

tiendung293

New Member
Hội viên mới
Giả sử có nghiệp vụ là
1.Chi phí bốc dỡ vật liệu là 300 đã chi bằng tiền mặt ,đc phân bổ cho 2 loại vật liệu là VL chính 4400, VL phụ 2200 (cả 2 VLC, VLP gồm cả thuế GTGT 10%) theo giá mua thực tế thì định khoản ntn?
2.Công cụ dụng cụ đi đường tháng trc về tới DN, xuất dùng trực tiếp cho phân xưởng SXC. Đc biết trong số này có 500 thuộc phân bổ 1 lần, 1500 thuộc phân bổ 3 lần biết tháng đầu tháng TK151: 5000 (VLC: 3000; công cụ: 2000)
3.Tồn đầu tháng 12000kg vật liệu X đơn giá 20000đ/kg
Ngày 5/9 mua 8000kg, đã nhập kho, giá mua chưa thuế GTGT 10% là 19000đ/kg đã thanh toán = chuyển khoản.Chi phí vận chuyển là 1000000, chi = tiền tạm ứng
Ngày 26/9 xuất kho 200 kg cho sx sp
Biết DN sd pp hệ số giá để tính VL, DC xuất kho
Các bác làm hộ em NV ngày 26/9 và chỉ hộ em các tính giá ntn với
4.Cuối cùng là hạch toán doanh thu lợi nhuận xác định kết quả KD
Có phải khi hạch toán doanh thu thì mình cộng tất cả các tk đầu 511 có đúng ko?
Ví dụ có câu cho thế này bộ phận sx hoàn thành nhập kho thành phẩm có giá thành sx thực tế là 80000, gửi bán thẳng cho khách hàng theo hợp đồng là 15000 thì cái 15000 có tính vào doanh thu ko ( vì mình hạch toán là nợ 131: 15K, có 155: 15K)
Đây nữa ví dụ xuất kho thành phẩm bán trực tiếp cho KH ó giá thành thực tế là 90000; giá bán chưa thuế 140000 thuế GTGT 10% thì doanh thu khi tổng hợp để xác định kết quả kinh doanh là 140000 hay 154000 ( vì mình bài mình làm nhiều câu tương tự ntn)
Mong các bác giúp!!!
 

Phượng Lương

New Member
Hội viên mới
Ðề: Hạch toán TSCĐ

Bài này mình thấy chung chung k cụ thể. Bạn có thể nói rõ hơn k?
 

enemyvn

Member
Hội viên mới
Ðề: Hạch toán TSCĐ

1.Chi phí bốc dỡ vật liệu là 300 đã chi bằng tiền mặt ,đc phân bổ cho 2 loại vật liệu là VL chính 4400, VL phụ 2200 (cả 2 VLC, VLP gồm cả thuế GTGT 10%) theo giá mua thực tế thì định khoản ntn?
VLC không VAT là 4000, VLP là 2000
thì cp bốc dỡ phân bổ cho chính và phụ lần luọt là 300/6*4=200 và 100.
Nợ 152-VLC: 200
Nợ 152_VLP:100
Có 111: 300

2.Công cụ dụng cụ đi đường tháng trc về tới DN, xuất dùng trực tiếp cho phân xưởng SXC. Đc biết trong số này có 500 thuộc phân bổ 1 lần, 1500 thuộc phân bổ 3 lần biết tháng đầu tháng TK151: 5000 (VLC: 3000; công cụ: 2000)
- Công cụ không nhập kho nên không qua 153:
Nợ 627: 500
Nợ 142: 1500
Có 151: 2000
Phân bổ 142 qua 627:
Nợ 627: 500
Có 142: 500


3.Tồn đầu tháng 12000kg vật liệu X đơn giá 20000đ/kg
Ngày 5/9 mua 8000kg, đã nhập kho, giá mua chưa thuế GTGT 10% là 19000đ/kg đã thanh toán = chuyển khoản.Chi phí vận chuyển là 1000000, chi = tiền tạm ứng
a/Nợ 152: 8000*19.000
Nợ 133: 10% *..
Có 1121:...
b/ Nợ 152 / Có 141: 1tr


Ngày 26/9 xuất kho 200 kg cho sx sp
Biết DN sd pp hệ số giá để tính VL, DC xuất kho
Các bác làm hộ em NV ngày 26/9 và chỉ hộ em các tính giá ntn với<--- với cái này thiếu giá hạch toán, bạn xem lại nha, nếu giá hạch toán là 20.000 thì làm đuoc.
- Đầu tiên mình tịnh hệ số giá theo công thức này:
Hệ số giá vật tư, SP, hàng hoá = (Trị giá thực tế vật tư, SP, hàng hoá tồn kho đầu kỳ + Trị giá thực tế vật tư, SP, hàng hoá nhập kho trong kỳ)/(Trị giá hạch toán vật tư, SP, hàng hoá tồn kho đầu kỳ + Trị giá hạch toán vật tư, SP, hàng hoá nhập kho trong kỳ ).
Sau đó tính lại giá xuất kho công cụ dụng cụ, NVL.
Trị giá thực tế hàng xuất trong kỳ = Hệ số giá x Trị giá hạch toán của hàng xuất kho trong kỳ
GIả sử giá hạch toán là 20.000 thì cứ lấy 20.000 nhân vào khối lượng xuất ra kết quả thôi, tương tự với công cụ dụng cụ.


Có phải khi hạch toán doanh thu thì mình cộng tất cả các tk đầu 511 có đúng ko?
Ví dụ có câu cho thế này bộ phận sx hoàn thành nhập kho thành phẩm có giá thành sx thực tế là 80000, gửi bán thẳng cho khách hàng theo hợp đồng là 15000 thì cái 15000 có tính vào doanh thu ko ( vì mình hạch toán là nợ 131: 15K, có 155: 15K)
Đây nữa ví dụ xuất kho thành phẩm bán trực tiếp cho KH ó giá thành thực tế là 90000; giá bán chưa thuế 140000 thuế GTGT 10% thì doanh thu khi tổng hợp để xác định kết quả kinh doanh là 140000 hay 154000 ( vì mình bài mình làm nhiều câu tương tự ntn)
Mong các bác giúp!!!

Doanh thu thì cộng 511+512-531-532-521


Ví dụ có câu cho thế này bộ phận sx hoàn thành nhập kho thành phẩm có giá thành sx thực tế là 80000, gửi bán thẳng cho khách hàng theo hợp đồng là 15000 thì cái 15000 có tính vào doanh thu ko ( vì mình hạch toán là nợ 131: 15K, có 155: 15K) <--- chưa ghi nhận doanh thu vì chỉ là gửi bán, dùng TK 157 thay cho 131 nha, không ghi nhận VAT. Sau đó KH chấp nhận thanh toán rồi mới ghi nhận doanh thu + VAT nếu có.

Đây nữa ví dụ xuất kho thành phẩm bán trực tiếp cho KH ó giá thành thực tế là 90000; giá bán chưa thuế 140000 thuế GTGT 10% thì doanh thu khi tổng hợp để xác định kết quả kinh doanh là 140000 hay 154000 ( vì mình bài mình làm nhiều câu tương tự ntn).

Tính doanh thu 140.000 khi VAT khấu trừ
- 154.000 khi tính VAT theo pp trực tiếp <------- lúc này VAT lại được ghi nhận vào chi phí hợp lý.
 
Sửa lần cuối:

Phượng Lương

New Member
Hội viên mới
Ðề: Hạch toán TSCĐ

1.Chi phí bốc dỡ vật liệu là 300 đã chi bằng tiền mặt ,đc phân bổ cho 2 loại vật liệu là VL chính 4400, VL phụ 2200 (cả 2 VLC, VLP gồm cả thuế GTGT 10%) theo giá mua thực tế thì định khoản ntn?
Nợ tk 152C=200
Nợ tk 152P=100
Có tk 111 = 300
2.Công cụ dụng cụ đi đường tháng trc về tới DN, xuất dùng trực tiếp cho phân xưởng SXC. Đc biết trong số này có 500 thuộc phân bổ 1 lần, 1500 thuộc phân bổ 3 lần biết tháng đầu tháng TK151: 5000 (VLC: 3000; công cụ: 2000)
- Nợ tk 627 = 500
có tk 142 = 1500
có tk 151 = 2000
- Nợ tk 627/có tk 142 = 500
3.Tồn đầu tháng 12000kg vật liệu X đơn giá 20000đ/kg
Ngày 5/9 mua 8000kg, đã nhập kho, giá mua chưa thuế GTGT 10% là 19000đ/kg đã thanh toán = chuyển khoản.Chi phí vận chuyển là 1000000, chi = tiền tạm ứng
Ngày 26/9 xuất kho 200 kg cho sx sp
Biết DN sd pp hệ số giá để tính VL, DC xuất kho
Các bác làm hộ em NV ngày 26/9 và chỉ hộ em các tính giá ntn với
Nợ tk 152X=153.000.000
nợ tk 133 = 15.200.000
có tk 112 = 167.200.000
có tk 141 = 1.000.000
- Ngày 26/9 xuất kho 200 kg cho sx sp:????
4.Cuối cùng là hạch toán doanh thu lợi nhuận xác định kết quả KD
DT thuần = DTCCDV - các khoản giảm trừ DT hay = 511 - (531+532+521)
Lãi gộp = DTT-Giá vốn ( 632 )
LN thuần từ HDSXKD: Lãi gộp + ( DTTC 515-CPTC 635 )-(CPBH 641 +CPQLDN 642)
Lợi nhuận khác= TN khác 711 - CP khác 811
LN trước thuế: LN thuần từ HDSXKD + Lợi nhuận khác
Lãi: Nợ tk 911/có tk 4212; thuế TNDN phải nộp: nợ tk 821/có tk 3334; Kết chuyển: nợ tk 911/có tk 821; LN sau thuế: nợ tk 911/có tk 4212
Lỗ: Nợ tk 4212/có tk 911
 

enemyvn

Member
Hội viên mới
Ðề: Hạch toán TSCĐ

mà cái này sao là hạch toán TSCD, chẳng ăn nhằm gì hết vậy bạn
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top