hạch toán như nào ạ

LƯƠNG CẨM TIÊN

New Member
Hội viên mới
Nhận tiền gởi ngân hàng của khách hàng trả trước về hoạt động cho thuê công cụ dụng cụ nhiều kỳ, doanh nghiệp tiến hành phân bổ kỳ đầu tiên, GTGT khấu trừ:

A. Nợ TK.1121/ Có TK.3387, Có TK.3331, Nợ TK.3387/ Có TK.5113.

B. Nợ TK.1121/ Có TK.3387, Có TK.3331, Nợ TK.3387/ Có TK.5117

C. Nợ TK.1121/ Có TK.131, Có TK.3331, Nợ TK.131/ Có TK.5112.

D. Nợ TK.1121/ Có TK.131, Có TK.3331, Nợ TK.131/ Có TK.515.
Mình hạch toán ntn ạ
 

MyMy-1

New Member
Hội viên mới
Đáp án A. Nợ TK.1121/ Có TK.3387, Có TK.3331, Nợ TK.3387/ Có TK.5113
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top