Hạch toán khoản bên vận tải thu hộ tiền Khách hàng

ngocdong9x

Member
Hội viên mới
Mọi người giúp mình với.
Công ty mình bán hàng olnie, nên có nhờ bên vận tải thu tiền hàng KH hộ, vậy khi bên vận tải nhận hàng hóa bên em và khi bên vận tải TT khoản thu hộ trừ tiền chi phí vận chuyển đi thì em hạch toán như thế nào để trừ công nợ từ KH và khoản thu từ bên vận tải?
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top