HẠCH TOÁN HÀNG NHẬP KHẨU PHI MẬU DỊCH

Minh Trang235

New Member
Hội viên mới
Công ty mình vừa nhập khẩu hàng dưới hình thức phi mậu dịch ( hàng công ty mẹ cho, tặng công ty con).
Bên mình chịu tiền vận chuyển (cước biển); nộp thuế nhập khẩu, nộp thuế GTGT tại khâu nhập khẩu. Hàng này về với mục đích sử dụng tại phòng xây dựng/ thi công.

Giá trị tiền hàng: 624.510 VNĐ
Cước biển: 5.815.000 VNĐ
Thuế NK: 1.287.902 VNĐ
Thuế GTGT: 772.741 VNĐ
Phí mở tờ khai, làm thủ tục...: 3.000.000 VNĐ

Nhờ anh chị định khoản nghiệp vụ này giúp ạ.

1. Nộp thuế:
Nợ 3333: 1.287.902
Có 1111: 1.287.902

Nợ 13312: 772.741
Có 1111: 772.741

2. Ghi nhận chi phí:
Nợ 242: 3.000.000
Có 331: 3.000.000

Nợ 242: 5.815.000
Có 331: 5.815.000

Nợ 242: 1.287.902
Có 3333: 1.287.902
3. Ghi nhận thu nhập
Nợ 156: 624.510
Có 711: 624.510

Nhờ mọi người kiểm tra giúp mình ạ.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top