Hạch toán hàng cho biếu tặng theo quy định mới nhất năm 2016

Son.Tran

Member
Hội viên mới
Hàng năm khoản chi phí: Hàng hóa, dịch vụ để cho, biếu, tặng khách hàng, đối tác, công nhân viên ...chiếm 1 tỷ lệ không hề nhỏ trong Doanh nghiệp. Bài viết này hướng dẫn cách xử lý và hạch toán hàng cho biếu tặng công nhân viên, khách hàng, đối tác...

hang-bieu-tang-2016.jpg
I. CÓ PHẢI XUẤT HÓA ĐƠN CHO HÀNG BIẾU TẶNG

“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).

Theo khoản 7 điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC)

“2.4. Sử dụng hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá, dịch vụ khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu, cho, biếu, tặng đối với tổ chức kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:
- Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động thì phải lập hoá đơn GTGT (hoặc hoá đơn bán hàng), trên hoá đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hoá đơn xuất bán hàng hoá, dịch vụ cho khách hàng.”
( Theo khoản 9 điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC)

Như vậy: Hàng hóa, dịch vụ để cho biếu tặng thì phải lập hóa đơn (Dù là cho biếu tặng khách hàng, công nhân viên … cũng đều phải xuất hóa đơn)


NHƯNG CHÚ Ý VỀ HÀNG BIẾU TẶNG

1. Nếu cho biếu tặng khách hàng, đối tác:


+) NĂM 2014: Theo điểm 2.21 khoản 2 điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC: Quy định các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế như sau:
“2.21. Phần chi vượt quá 15% tổng số chi được trừ, bao gồm: chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới; chi tiếp tân, khánh tiết, hội nghị; chi hỗ trợ tiếp thị, chi hỗ trợ chi phí; chi cho, biếu, tặng hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng.”
-> Tức là: Khoản chi phí cho biếu tặng khách hàng sẽ bị khống chế không được vượt quá 15% tổng chi phí được trừ.

+) NHƯNG TỪ NĂM 2015 (Từ kỳ tính thuế TNDN năm 2015):
- Theo khoản 4 điều 1 Luật số 71/2014/QH13:
"4. Bãi bỏ điểm m khoản 2 Điều 9."
- Mới nhất theo Thông tư 96/2015/TT-BTC ban hành ngày 22/6/2015 cũng không quy định việc khống chế đối với khoản chi quà biếu, tặng, cho khách hàng.

-> Tức là từ năm 2015 trở đi chi phí cho biếu tặng sẽ không bị khống chế nữa, mà sẽ được trừ toàn bộ nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ.

2. Nếu cho biếu tặng nhân viên:

Theo Công văn 9648/CT-TTHT ngày 26/10/2015 của Cục thuế TP. Hồ Chí Minh:
"Trường hợp Công ty mua hàng hóa làm quà tặng cho nhân viên nhân dịp Tết Nguyên đán thì khi phát quà tặng, Công ty phải lập hóa đơn tính thuế GTGT như bán hàng hóa cho khách hàng (trước đây Công ty tặng quà cho nhân viên nhưng chưa lập hóa đơn thì nay được lập hóa đơn bổ sung theo quy định). Chi phí mua quà tặng cho nhân viên thuộc khoản chi có tính chất phúc lợi nếu có hóa đơn, chứng từ hợp pháp và tổng số chi có tính chất phúc lợi không vượt quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm 2015 thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập thuế TNDN (hóa đơn có giá trị thanh toán từ 20 triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt)."

II. GIÁ TÍNH THUẾ GTGT HÀNG BIẾU TẶNG

“3. Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (kể cả mua ngoài hoặc do cơ sở kinh doanh tự sản xuất) dùng để trao đổi, biếu, tặng, cho, trả thay lương, là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này.
(Theo Khoản 3, Điều 7 Thông tư số 219/2012/TT-BTC)

III. HẠCH TOÁN KẾ TOÁN HÀNG BIẾU TẶNG

1. Đối với DN đi cho biếu tặng

Bước 1: Mua hàng về để đi cho biếu tặng

Trong trường hợp này, các bạn hạch toán như khi mua hàng bình thường. Các bạn nhớ Thuế GTGT đối với các hàng hóa này được khấu trừ.
 • Nợ TK 152,153,156,211…
 • Nợ TK 133
 • Có TK 111,112,131
Bước 2: Xuất hàng cho biếu tặng
Đối với đối tượng ngoài doanh nghiệp. Các bạn thực hiện như sau:

Ghi nhận chi phí:
 • Nợ TK 641 (Nếu DN áp dụng theo Thông tư 200)
 • Nợ TK 6421 (Nếu DN áp dụng theo QĐ 48)
 • Có TK 152,153,156,211…
Doanh nghiệp phải kê khai thuế GTGT đầu ra, ghi tăng phần chênh lệch của giá vốn và giá bán của hàng cho biếu tặng.
 • Nợ TK 641: Thuế GTGT được khấu trừ
 • Có TK 511: Chênh lệch giá xuất biếu tặng lớn hơn giá vốn (nếu có)
 • Có TK 3331: Thuế GTGT phải nộp.(tính trên giá xuất biếu tặng)
Khấu trừ Thuế GTGT đầu vào và đầu ra.
 • Nợ TK 133
 • Có TK 333
Đối với cán bộ, công nhân viên trong doanh nghiệp:

Chi phí để mua hàng tặng Cán bộ, Công nhân viên được lấy từ Qũy Khen thưởng, Phúc lợi. Do đó:
Ghi nhận doanh thu được trả từ Qũy Khen thưởng, phúc lợi của doanh nghiệp:
 • Nợ TK 353 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi (tổng giá thanh toán)
 • Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
 • Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp.
Ghi nhận giá vốn hàng bán đối với hàng hóa dùng để biếu, tặng công nhân viên và người lao động:
 • Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán
 • Có các TK 152, 153, 155, 156

2. Đối với bên Nhận

Các bạn lưu ý: Theo khoản 10 điều 1 TT 26/2015/TT-BTC quy định bên nhận hàng cho biếu tặng không phải thanh toán tiền, do đó bên nhận sẽ không có chứng từ thanh toán, nên cũng sẽ không được khấu trừ thuế GTGT của hóa đơn hàng biếu tặng.

2.1 Trường hợp hàng được cho biếu tặng là hàng nội địa:

Các bạn hạch toán như sau:
 • Nợ TK 156, 242, …
 • Có TK 711
2.2 Trường hợp hàng được cho biếu tặng là hàng nhập khẩu phi mậu dịch (hàng nhập khẩu không mang tính chất thương mại)

Các bạn hạch toán như sau:

Khi nhận hàng hóa, kế toán ghi nhận trị giá lô hàng:
 • Nợ TK 152, 156, 211, 642: Nguyên vật liệu, hàng hóa, chi phí
 • Có TK 711 : Theo giá tính thuế của Hải quan
Nếu có chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu:
 • Nợ TK 133: Thuế GTGT được khấu trừ
 • Có TK 111, 112: Tiền mặt, TGNH
Nếu có chứng từ nộp thuế nhập khẩu:
 • Nợ TK 3333: Thuế XNK
 • Có TK 111, 112: Tiền mặt, TGNH
Kết chuyển thuế nhập khẩu vào chi phí, nếu đã ghi nhận giá trị hàng cho biếu tặng theo giá thị trường, giá Hải quan
 • Nợ TK 642: Chi phí quản lý doanh nghiệp
 • Có TK 3333: Thuế XNK
Sau khi hạch toán xong, các bạn nhớ hoàn thiện sổ sách nhé.

Lưu ý: Chứng từ kèm theo đối với trường hợp cho biếu tặng hàng hóa, tài sản này bao gồm:
 • Biên bản giao nhận tài sản, hàng hóa
 • Hóa đơn GTGT
 • Hóa đơn vận chuyển tài sản, hàng hóa (nếu có)
 • Hồ sơ gốc của tài sản, hàng hóa
 • Các giấy tờ đăng ký quyền sở hữu tài sản (nếu có). Ví dụ: Quyền sở hữu ô tô, xe máy …
Nguồn: Đạt Lâm DKT tổng hợp từ bài viết của Kế Toán ****** và Kế Toán Th ien U ng
 

newbee

Member
Hội viên mới
Doanh nghiệp phải kê khai thuế GTGT đầu ra, ghi tăng phần chênh lệch của giá vốn và giá bán của hàng cho biếu tặng.
 • Nợ TK 641: Thuế GTGT được khấu trừ
 • Có TK 511: Chênh lệch giá xuất biếu tặng lớn hơn giá vốn (nếu có)
 • Có TK 3331: Thuế GTGT phải nộp.(tính trên giá xuất biếu tặng)
em không hiểu lắm chỗ này, anh chị lấy ví dụ đc ko ạ
e cảm ơn
 

Maithi-Pham

New Member
Hội viên mới
[QUOTE="
Doanh nghiệp phải kê khai thuế GTGT đầu ra, ghi tăng phần chênh lệch của giá vốn và giá bán của hàng cho biếu tặng.
 • Nợ TK 641: Thuế GTGT được khấu trừ
 • Có TK 511: Chênh lệch giá xuất biếu tặng lớn hơn giá vốn (nếu có)
 • Có TK 3331: Thuế GTGT phải nộp.(tính trên giá xuất biếu tặng)
Khấu trừ Thuế GTGT đầu vào và đầu ra.
 • Nợ TK 133
 • Có TK 333
[/QUOTE]

1. nếu công ty em không đăng ký thì có được đưa vào 641 không ạ?
2. em hạch toán như vậy có hợp lý không:
Khi xuất hàng biếu tặng: Nợ 641/Có 156
Phần chênh lệch giữa giá vốn và giá bán: Nợ 641/Có 3331

Em cảm ơn ạ,
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top