hạch toán giá vốn hàng nhập khẩu lấy theo tỷ giá nào?

hoa-pt

New Member
Hội viên mới
Xin hỏi các anh chị công ty em nhập khẩu máy móc và thanh toán làm nhiều lần cho nhà cung cấp. Khi hạch toán em lấy theo tỷ giá trên tờ khai là đúng hay sai .
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top