Giúp mình

thaobi2611

New Member
Hội viên mới
Tại 1 DN có tình hình sau:
Số dư đầu tháng 01:
TK 131: 50.000.000đ, chi tiết 131A (phải thu) 60.000.000đ, 131B (nhận ứng trước) 10.000.000đ
Trong tháng 01 phát sinh các nghiệp vụ sau:
1. Khách hàng A thanh toán nợ 40.000.000đ bằng TGNH. Chứng từ : giấy báo có NH số 25 ngày 8/01
2. Khách hàng A trả lại hàng do kém phẩm chất. Hàng bị trả lại có giá xuất kho kỳ trước 5.000.000đ, giá bán chưa thuế 7.000.000đ, thuế GTGT 10%. DN đã nhận và nhập kho, đồng thời cấn trừ nợ. Chứng từ: phiếu nhập kho số 7 ngày 15/01, hoá đơn GTGT số 00079 ngày 15/01
3. Xuất kho bán hàng cho khách hàng B giá xuất kho 35.000.000đ, giá bán chưa thuế 50.000.000đ, thuế GTGT 10%, số còn lại khách hàng B chưa thanh toán. Chứng từ : phiếu xuất kho số 28 ngày 20/01, hoá đơn GTGT số 309 ngày 20/01
4. Khách hàng B chuyển TGNH thanh toán hết nợ còn lại sau khi trừ chiết khấu thanh toán được hưởng 2% giá bán chưa thuế. Chứng từ : giấy báo có NH số 400 ngày ngày 22/01, hợp đồng số 90 ngày 5/01.
5. Nhận tiền khách hàng C ứng trước 5.000.000đ bằng tiền mặt. Chứng từ : phiếu thu số 89 ngày 25/01.
 
Ðề: Giúp mình

Có phải định khoản như vầy k bà con :1. N 113: 40
C 131 A: 40
N 112: 40
C 113: 40
2. N 531: 7
N 3331: 0,7
C 131 A: 7,7

N 156: 5
C 632: 5
3. N 632: 35
C 156: 35

N 131 B: 55
C 511: 50
C 3331: 5
4. N 635: 1
C 131 B: 1

N 112: 54
C 131 B: 54
5. N 111: 5
C 131 C: 5
 
Ðề: Giúp mình

NV 1 bạn đk luôn là Nợ 112 - Có 131A: 40, không cần thông qua tk 113 đâu :)
 
Ðề: Giúp mình

Thế còn n~ cái kia định khoản đúng chưa ạ? mình k chắc từ nv 3 trở đi
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top