giúp mình xem lại mấy bài giải kế toán đầu tư tài chính này nhé, cám ơn nhiều

ngan050790

New Member
Hội viên mới
bài 1:
1. đầu tư mới vào công ty liên kết A dưới hình thức đầu tư cổ phiếu để chiếm 30% quyền biểu quyết số lượng 100.000 cổ phiếu *200.000 đ/cp
2. nhận được thông báo về số cổ tức được chia của công ty A 40.000.000
3. ngân hàng báo có về khoản cổ tức trên
4. doanh nghiệp thanh lý 20.000cp với giá bán 210.000 đ/cp thu bằng tiền mặt
5. doanh nghiệp thanh lý 30.000 cp với giá bán 195.000 đ/cp thu bằng tiền gởi ngân hàng
6. doanh nghiệp chuyển toàn bộ khoản đầu tư vào công ty A để thành khoản đầu tư dài hạn khác.
giải

1. N223: 20.000
C111:20.000

2. N1388: 40
C515:40

3.N112:40
C1388: 40

4.N111: 4200
C223:4000
C515:200

5.N112: 5850
N635: 150
C223:6000

6. N228: 10000
C223:10000


BÀI 2
1. doanh nghiệp là một trong số cổ đông thành lập cty cổ phần phương đông, chuyển khoản góp vốn bằng việc mua 1200.000 cổ phần trên 2000.000 cổ phần ctu phương đông phát hành huy động vốn điều lệ khi thành lập doanh nghiệp. giá phát hành bằng mệnh giá 20.000 đ/cp. sau đợt góp vốn này doanh nghiệp chiếm 60% quyền biểu quyết và nắm quyền kiểm soát hoạt động của công ty cổ phần phương đông.
2. cty thanh hải đang nắm giữ 520.000 cổ phần của công ty cổ phần đại nam (mệnh giá 40.000 đ/cp) và có 52% quyền biểu quyết đồng thời cơ quyền kiểm soát cty cổ phần đại nam. với sự đồng thuận của đại hội cổ đông, cty thanh hải đã chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần của cty đại nam cùng với quyền hạn và trách nhiệm đi kèm cho doanh nghiệp với giá chuyển nhương 45.000 đ/cp
3. doanh nghiệp đang nắm 40.000cp (chiếm 40% vốn điều lệ) của cty liên kết hưng phát với giá gốc bằng mệnh giá 50.000 đ/cp. doanh nghiệp nhận chuyển nhượng 55.000 đ/cp đã thanh toán bằng tiền mặt, nâng số cp doanh nghiệp đang nắm giữ lên 56.000 cp ( chiếm 56% vốn điều lệ) và có quyền kiểm soát hoạt động cty hưng phát.
4. với sự đồng thuận của đại hội đồng cổ đông cty cp phương đông, doanh nghiệp nhượng bớt 400.000 cp đang đâuf tư vào cty con phương đông cho một số cổ đông đồng sáng lập khác với giá chuyển nhượng 25.000 đ/cp đã thu bằng TGNH. doanh nghiệp chỉ còn nắm giữ 40% quyền biểu quyết nên chỉ có ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động của cty cp phương đông

giải

1. N221: 24000
C112:24000

2. N112: 23400 (520*45)
C221:20800 (520*40)
C515: 2600

3. N221 2880
C111: 880 (16*55)
C223:2000 (40*50)

4. N223:14000
N111: 10000
C221:24000
 
Ðề: giúp mình xem lại mấy bài giải kế toán đầu tư tài chính này nhé, cám ơn nhiều

Hoàn thiện sổ sách hàng tháng, nhận làm báo cáo thuế hàng, báo cáo tài chính năm giá cả hợp lý.
SDT: 0989.013.646
 
Căn hộ trung tâm Thủ Đức giá 969tr/căn 2PN. Trả trước 400tr, mỗi tháng góp 8tr. LH: 09 1800 6692
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top