giúp mình phần này với

dragon_ball

New Member
Hội viên mới
giúp mình tính toán phần điểm trung bình:
tạo query"qry_ket qua có các thông tin sau: mahs, hoten, nu, toan, van, nn, dtb, xep loai,lop. trong do:
DTB là điểm trung bình của 3 môn toán, van, nn nhưng toán hệ số 2 nếu ký tự thứ 3 trong ten lớp la A, nn có hệ số 2 nếu kí tự là C , còn lại các trường hợp khác là hệ số 1
 

Đính kèm

  • Acc1_QLHS.rar
    117 KB · Lượt xem: 329
giúp mình tính toán phần điểm trung bình:
tạo query"qry_ket qua có các thông tin sau: mahs, hoten, nu, toan, van, nn, dtb, xep loai,lop. trong do:
DTB là điểm trung bình của 3 môn toán, van, nn nhưng toán hệ số 2 nếu ký tự thứ 3 trong ten lớp la A, nn có hệ số 2 nếu kí tự là C , còn lại các trường hợp khác là hệ số 1
Bạn tham khảo nhé
 

Đính kèm

  • DTB.rar
    5.2 KB · Lượt xem: 341

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top