Giúp mình định khoản

thaobi2611

New Member
Hội viên mới
1. Doanh nghiệp Y xuất kho hàng hóa A theo hợp đồng trao đổi để lấy thành phẩm B của công ty T: số lượng 20 dvi A, giá thực tế đơn vị xuất kho là 15.000.000d, đơn giá bán chưa thuế là 18.000.000d, thuế VAT k.tru 5%. DN đả nhận đc hàng B và nhập kho hàng B vs số lượng 4.000, đơn giá bán chưa thuế 70.000d, thuế VAT ktru 10%. Biết công ty T nhận hàng A về làm TSCDHH.
Định khoản doanh nghiệp Y và công ty X
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top