Giúp mình định khoản

thaobi2611

New Member
Hội viên mới
1. Nhập kho phế liệu thu hồi từ quá trình sản xuất sản phẩm trị giá 100.000d
2. Nhận đc hóa đơn bán hàng thông thường về việc DN mua một số CCDC trị giá 6.000.000 d đưa ngay vào bộ phận văn phòng k nhập kho. CCDC này thuộc loại phân bổ 3 lần.
3. Nhận đc giấy báo hỏng CCDC sử dụng tại cửa hàng, loại phân bổ 2 lần, giá trị khi xuất dùng là 10.000.000 d. Giá trị phế liệu thu hồi đem bán và thu tiền mặt giá chưa có 10% VAT khấu trừ là 500.000d
 
Ðề: Giúp mình định khoản

1. Nhập kho phế liệu thu hồi từ quá trình sản xuất sản phẩm trị giá 100.000d
Nợ TK 152/ Có TK 154: 100.000 đ. Chi phí sản xuất dc tập hợp trên TK 154 nên khi phát sinh chi phí phế liệu phải giảm chi phí sản xuất 154 đi, đồng thời tăng giá trị phế liệu nhập kho đc phân loại vào 152.
2. Nhận đc hóa đơn bán hàng thông thường về việc DN mua một số CCDC trị giá 6.000.000 d đưa ngay vào bộ phận văn phòng k nhập kho. CCDC này thuộc loại phân bổ 3 lần.
Mua CCDC thuộc dạng phân bổ nên đc theo dõi trên TK 142 hoặc 242 để quản lý.
Nợ TK 142,242 Có TK 331: 6 tr
Khi phân bổ: Nợ TK 642/Có TK 142,242: 6/3 = 2 tr
3. Nhận đc giấy báo hỏng CCDC sử dụng tại cửa hàng, loại phân bổ 2 lần, giá trị khi xuất dùng là 10.000.000 d. Giá trị phế liệu thu hồi đem bán và thu tiền mặt giá chưa có 10% VAT khấu trừ là 500.000d
CCDC này thuộc dạng phân bổ 2 lần nên khi xuất dùng đã tiến hành các bút toán như sau:
Nợ TK 142/ Có TK 153: 10 tr
Nợ TK 641/ Có TK 142: 5 tr. Khi xuất dùng tiến hành phân bổ lần 1.
Khi nhận giấy báo hỏng.
Nợ TK 642, 811/ Có TK 142: 5 tr. Tiến hành phân bổ nốt giá trị còn lại vào chi phí.
Nợ TK111 550.000
Có TK 711 500.000
Có TK 33311 50.000
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top