giúp em vs mn.

linh8903

New Member
Hội viên mới
Đầu tháng 8 số dư đầu kỳ của TK phải thu khách hàng là: 110.000.000 đ (KH còn nợ - KH Y: 65.000.000, KH Z: 45.000.000)

1. Khách hàng X ứng trước tiền mua hàng bằng tiền gửi ngân hàng 50.000.000

2. Khách hàng Y trả nợ tiền mua hàng tháng trước bằng tiền mặt 35.000.000

3. Công ty Z mua hàng chưa trả tiền cho DN 20.000.000 đ

4. Khách hàng X nhận hàng trừ vào số tiền đã ứng trước. (45.000.000)

5. Yêu cầu: Phản ánh vào tài khoản chữ T theo dõi cho từng khách hàng.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top