Giúp em với!! Định khoản kế toán mua cổ phiếu thanh toán bằng tài sản khác tiền

thaohanh1995

New Member
Hội viên mới
Doanh nghiệp A góp vốn cổ phần thành lập công ty XYZ tài sản góp vốn của doanh nghiệp A vào công ty XYZ như sau: thiết bị sản xuất có nguyên giá 1200000, giá trị hao mòn 480000, giá trị đánh giá của hợp đồng giao nhận 580000, vật liệu ghi sổ 200000, giá trị đánh giá 190000,tỷ lệ biểu quyết cty XYZ là 49%
 
Doanh nghiệp A góp vốn cổ phần thành lập công ty XYZ tài sản góp vốn của doanh nghiệp A vào công ty XYZ như sau: thiết bị sản xuất có nguyên giá 1200000, giá trị hao mòn 480000, giá trị đánh giá của hợp đồng giao nhận 580000, vật liệu ghi sổ 200000, giá trị đánh giá 190000,tỷ lệ biểu quyết cty XYZ là 49%

Nợ tk 223:580 000 + 19 000

Nợ tk 214: 480 000

Nợ 811: 150 000

Có tk 211: 1 200 000

Có tk 152: 200 000
^^
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top