giúp em với ạ

linh8903

New Member
Hội viên mới
Kết chuyển doanh thu ,chi phí để xác định kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ biết thuế suất thuế TNDN 20%.
 

vansi200780

**Vẫn mãi yêu em**
Hội viên mới
Kết chuyển doanh thu ,chi phí để xác định kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ biết thuế suất thuế TNDN 20%.
Kết chyển doanh thu, thu nhập khác
Nợ TK 511
Nợ TK 515
Nợ TK 711
Có TK 911
Kết chuyển chi phí
Nợ TK 911
Có TK 632
Có TK 641
Có TK 642
Có TK 811
Nếu lời
Nợ TK 911
Có TK 421
Nếu lỗ
Nợ TK 421
Có TK 911
TK 421: TK 511+TK515+TK711-TK 632-TK 641-TK 642-TK 811
Xem thử chi phí hợ lý và không hơp lý để tính thúê
Thuế TNDN :-(Doanh thu+Thu nhập khác-Chi hí hợp lý)*20%.
Tôi sẽ làm video về cái này sau:
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top