Giúp em định khoản với ah

Hoaihue

New Member
Hội viên mới
Anh chị giúp em định khoản câu này với ạ
Em đang thắc mắc chỗ ủy nhiệm chi lệ phí trước bạ ạ
“ mua 1ô tô rồi dùng cho bộ phận bán hàng giá mua chưa thuế GTGT 10% là 450000000tr đã thanh toán bằng chuyển khoản. Doanh nghiệp đã ủy nhiệm chi nộp lệ phí trước bạ 56080000tr . Công ty đã nhận giấy báo nợ của ngân hàng
Giúp em định khoản với ạ
 

Kind.tax

Member
Hội viên mới
Nguyên giá mua sắm TSCĐ = Giá mua thực tế + Các khoản thuế ( không hoàn lại) + Các khoản chi phí liên quan

Giá mua:
Nợ 211: 450.000.000
Nợ 133: 45.000.000
Có 112: 495.000.000

Chi phí liên quan: Lệ phí trước bạ
Nợ 211: 56.080.000
Có 112: 56.080.000
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top