Giúp em bài TSCĐ này với

Ngocmeile

New Member
Hội viên mới
Ngày 20/2/2004 Công ty nhận của doanh nghiệp B góp vốn một TSCĐ. Doanh nghiệp B đã mua TSCĐ này với giá nhập tại cửa khẩu nhập là: 10 000 USD, Thuế suất thuế nhập khẩu là 50%, thuế suất VAT 10%, chi phí vận chuyển lắp đặt và chạy thử và các chi phí liên quan khác là 30 triệu đồng. Thời gian sử dụng định mức của TSCĐ là 10 năm. Tỷ giá ngoại tệ lúc đó là 1USD=15.000 đồng. Hội đồng giao nhận tài sản liên doanh đánh giá tài sản này có giá trị là 100 triệu đồng, và được sửa chữa thêm hết 15 triệu đồng. Thời gian sử dụng định mức của TSCĐ là 8 năm. Tài sản này doanh nghiệp được tính khấu hao theo phương pháp khấu hao đường thẳng. Thời điểm tính khấu hao là cuối các năm dương lịch. Hãy tính mức khấu hao các năm sử dụng và mức khấu hao các năm công lịch
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top