giúp em bài này với ạ

Hoàng Hà 123

New Member
Hội viên mới
DN sản xuất- thương mại kinh doanh hàng chịu thuế GTGT khấu trừ, kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, có tình hình nhập khẩu qua ủy thác như sau:
1/ Chuyển khoản 10,000 USD cho công ty A (bên nhận ủy thác) để mở L/C. Tỷ giá ghi sổ xuất ngoại tệ 23.080 VND/USD. Tỷ giá thực tế: TG mua 23.960 VND/USD, TG bán: 24.100VND/USD.
2/ Nhận hàng hóa ủy thác nhập khẩu do công ty A giao trả về nhập kho đủ, theo phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ của công ty A: trị giá hàng 15,000 USD (giá CIF), thuế nhập khẩu 5%,thuế GTGT hàng nhập khẩu 10%, tỷ giá Tỷ giá thực tế: TG mua 24.000 VND/USD, TG bán:24.200 VND/USD, tỷ giá tính thuế là 24.100 VND/USD. Giá tính thuế nhập khẩu là giá nhập tại cửa khẩu.
3/ Chi phí nhận hàng công ty A chi hộ phải hoàn lại 5.000.000đ, trong đó thuế GTGT 400.000đ.Nhận được hóa đơn về hoa hồng ủy thác phải trả cho công ty A là 1% trị giá lô hàng nhập khẩu+thuế GTGT 10%, khoản hoa hồng phải trả trên hóa đơn được quy về VND theo tỷ giá24.050VND/USD.
4/ Vay ngắn hạn ngân hàng 5,000 USD chuyển trả thẳng tiền hàng còn lại cho công ty A và chuyển khoản tiền Việt Nam hoàn lại các khoản thuế, hoa hồng ủy thác và những khoản công ty A đã chi hộ. Tỷ giá thực tế: TG mua 24.100 VND/USD, TG bán: 24.300 VND/USD.
5/ Nhận được hóa đơn GTGT của công ty A về lô hàng ủy thác nhập nói trên. Kế toán phản ánh thuế GTGT đầu vào được khấu trừ với giả thiết đến thời điểm nhận được hóa đơn này, DN đã tiêu thụ hết lô hàng trên và đã ghi nhận bút toán kết chuyển giá vốn hàng bán.
Yêu cầu: Tính toán và ghi nhận những bút toán vào các thời điểm trên với hình thức định khoản.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top