giúp e vs ạ huhu

lê hợp

New Member
Hội viên mới
Tại doanh nghiệp sản xuấn Bảo Ngọc, áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên
hàng tồn kho, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, trong tháng 1/200N có các tài liệu kế toán sau: ( đơn vị tiền: 1.000 đồng)
A. Số dư đầu tháng ở một số tài khoản kế toán:
TK"Nguyên liệu, vật liệu": 120.000
Chi tiết: "VL A: 1.000 kg = 80.000
VL B: 2.000 kg = 40.000
Các tài khoản khác có số dư bất kỳ hoặc bằng 0.
B. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng:
1. Mua vật liệu theo hoá đơn của người bán:
VL A: 500 kg = 40.000
VL B: 500 kg = 11.000
Thuế GTGT 10%= 5.100
Trị giá thanh toán= 56.100
Vật liệu nhập kho đủ, tiển chưa trả người bán.
2. Chi tiền mặt từ thủ quỹ trả chi phí vận chuyển, xếp dỡ vật liệu mua trên: 2.000. Chi phí mua vật liệu phân bổ cho 2 loại vật liệu A và B theo khối lượng vật liệu mua.
3. Xuất kho vật liệu vào sản xuất sản phẩm:
VL A: 1.200 kg, trị giá vớn xuất kho đã tính được là 81.640
VL B: 600 kg, trị giá vốn xuất kho đã tính được là 12.600
C.Yêu cầu:
1. Mở các tài khoản kế toán ghi số dư dầu tháng của các tài khoản
2. Lập định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng và ghi phản ánh vào
các tài khoản kế toán.
3. Lâp Bảng chi tiết số phát sinh TK " Nguyên liệu, vật liệu" để kiểm tra tính chính
xác của việc ghi chép kế toán chi tiết vật liệu.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top