Giải thể doanh nghiệp

baotrang1301

New Member
Hội viên mới
Cho tôi hỏi doanh nghiệp tôi bị hiển thị trạng thái không hoạt động tại địa chỉ đã đăng kí, vậy nếu công ty tôi muốn đóng mã số thuế thì phải làm gì và có bị phạt không. Giám đốc công ty tôi có bị ảnh hưởng gì không ạ (Công ty tôi là công ty cổ phần)
 
Căn cứ Khoản 1, Khoản 2 Điều 70 Nghị định 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ quy định về việc đăng ký giải thể
Căn cứ Khoản 3b Điều 14 Thông tư 105/2021/TT-BTC của Bộ tài chính ngày 03/12/2020 hướng dẫn về đăng ký thuế
Căn cứ Khoản 3 Điều 16 Thông tư 105/2021/TT-BTC của Bộ tài chính ngày 03/12/2020 hướng dẫn về đăng ký thuế
Căn cứ quy định trên, doanh nghiệp thực hiện thông báo về việc giải thể doanh nghiệp đến Phòng đăng ký kinh doanh - Sở KH và ĐT TP Hà Nội để được giải quyết. Cơ quan thuế sẽ tiếp nhận thông tin tình trạng pháp lý về việc giải thể của doanh nghiệp từ Cơ sở dữ liệu quốc gia và xử lý giải thể theo quy định tại Khoản 3 Điều 16 Thông tư 105/2021/TT-BTC của Bộ tài chính ngày 03/12/2020.
Do doanh nghiệp được xác định ở trạng thái không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, cơ quan thuế không liên hệ được với doanh nghiệp, vì vậy để đảm bảo nội dung thực hiện quyết toán thuế giải thể đối với doanh nghiệp, đề nghị doanh nghiệp có văn bản thông báo Người đại điện hợp pháp phối hợp với Cơ quan thuế để thực hiện các thủ tục quyết toán thuế giải thể theo quy định.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top