Giải pháp Phần mềm quản trị tổng thể cho Doanh nghiệp Dệt May

Phần mềm BRAVO

Member
Thành viên BQT
Hội viên mới
1. Bài toán đặc thù
Cũng như tại các đơn vị ngành nghề khác với những bài toán khó khăn về Kế toán, Nhân sự, Công nợ… thì trong Doanh nghiệp Dệt may Người Quản lý còn cần phải làm tốt một số vấn đề đặc thù.

Trong hoạt động Quản lý Kinh doanh – Lập kế hoạch sản xuất:

 • Lập hợp đồng bán: nhân viên kinh doanh (NVKD) tiến hành lập hợp đồng nguyên tắc với khách hàng
 • Theo dõi đơn đặt hàng/ hợp đồng bán (PO của khách hàng): tiếp nhận, xử lý và theo dõi đơn đặt hàng/ hợp đồng bán từ khách hàng. NVKD tiếp nhận PO theo từng đợt khách hàng đặt, có thể import file excel thông tin đặt hàng ® tự động tạo PO trên phần mềm. Hoặc cập nhật trực tiếp PO trên hệ thống
 • Lập kế hoạch sản xuất: NVKD lập kế hoạch sản xuất phân bổ cho từng xí nghiệp, từng chuyền, đồng thời theo dõi kế hoạch.
Trong hoạt động xây dựng định mức, tính giá thành:

 • Xây dựng định mức (kỹ thuật) : Nhân viên Kỹ thuật dựa trên sơ đồ tác nghiệp, import định mức may thử từ phần mềm vẽ sơ đồ vào phần mềm Bravo theo định dạng file excel quy ước
 • Đàm phán với khách hàng: Bộ phận kỹ thuật chuyển định mức may thử cho BP Kinh doanh - Kế hoạch làm việc với khách hàng → Điều chỉnh thông tin (nếu có sự thay đổi từ phía khách hàng), phục vụ cho công việc lập định mức sản xuất
 • Xây dựng định mức sản xuất: Bộ phận kỹ thuật xây dựng định mức sản xuất (định mức nguyên liệu và định mức phụ liệu)
  • Định mức nguyên liệu: bao gồm thông tin chính: xác định sản phẩm cần bao nhiêu nguyên liệu. Trong phần này, kỹ thuật chỉ nắm thông tin về mã, art, size chung cho tất cả các màu
  • Định mức phụ liệu: bao gồm thông tin phụ liệu như dây kéo, nút, chỉ,… Trong phần này, kỹ thuật chỉ nắm thông tin về mã, art, size chung
 • Xây dựng định mức (theo màu): Bp Kinh doanh tiếp nhận định mức sản xuất từ Bp Kỹ thuật, bổ sung màu và hoàn thiện định mức sản xuất
 • Xây dựng bảng tính giá thành: Bp Kinh doanh cập nhật bảng tính giá thành định mức bao gồm giá nguyên phụ liệu và đơn giá CM
 • Lập biên bản đàm phám: Bp Kinh doanh lập biên bản đàm phán với khách hàng về giá và theo bảng tính giá thành để xác nhận đơn giá gia công
Xây dựng cân đối và quản lý nhập mua NPL:

 • Xây dựng bảng cân đối nguyên phụ liệu (NPL): BP Kinh doanh dựa vào bảng định mức sản xuất đã bổ sung màu và xác định có lên cân đối hay không
  • Tiến hành cân đối NPL
  • Cập nhật hệ số quy đổi, tính toán tổng số lượng NPL cần nhập mua
  • BP Kinh doanh – Kế hoạch cân đối NPL tổng hợp để phục vụ công tác mua hàng
  • BP Kinh doanh – Kế hoạch cân đối NPL chi tiết để phục vụ công tác sản xuất
 • Xây dựng kế hoạch đặt mua NPL: Bp Kinh doanh tiến hành lập kế hoạch đặt mua NPL cho từng PO
 • Cập nhật đơn đặt hàng/ hợp đồng mua: Bảng tính giá thành định mức chi tiết cho từng PO có khai báo thông tin nhà cung cấp tương ứng với từng loại NPL đặt mua ® hệ thống hỗ trợ NVKD cập nhật đơn đặt hàng mua/ hợp đồng mua hàng (tự động xác định đối tượng là nhà cung cấp trong nước/ nước ngoài để tạo lập đơn đặt hàng hoặc hợp đồng mua tương ứng, dựa trên thông tin đã được xác định và khai báo trong “Danh mục nhà cung cấp”)
 • Theo dõi tiến độ mua hàng: Cập nhật và theo dõi tiến độ hàng nhập về kho
 • Nhập kho NPL: Bp Kho tiến hành nhập NPL về kho. Đồng thời Bp QA – QC kiểm soát và đánh giá chất lượng NPL và Bp Kế toán hạch toán hàng nhập kho
Quản lý – Thống kê sản xuất:

 • Lập lệnh sản xuất: Bp Kinh doanh – Kế hoạch cập nhật lệnh sản xuất. Xưởng sản xuất căn cứ trên thông tin này để yêu cầu Kho xuất nguyên phụ liệu, vật tư phục vụ sản xuất. Đồng thời lên kế hoạch sản xuất chi tiết
 • Lập lệnh sản xuất chi tiết: Bp Kỹ thuật nhận dữ liệu về lệnh sản xuất từ BP Kinh doanh - Kế hoạch để tiến hành lập kế hoạch sản xuất chi tiết
 • Xuất kho NPL, công cụ dụng cụ:
  • Tiếp nhận Lệnh sản xuất từ BP Kinh doanh - Kế hoạch để xuất kho NPL, phục vụ sản xuất tại mỗi Xí nghiệp/ Xưởng sản xuất
  • Kiểm tra và xuất kho NPL
  • Tiếp nhận yêu cầu cấp vật tư, thiết bị, công cụ dụng cụ từ Xí nghiệp/ Xưởng sản xuất để theo dõi xuất kho phục vụ sản xuất
 • Sản xuất: Bp Sản xuất tiến hành quy trình sản xuất dựa trên định mức sản xuất (thừa kế thông tin từ Bộ phận Kinh doanh) và kế hoạch sản xuất chi tiết đã được lập
 • Thống kê sản xuất:
  • Bp Thống kê sản xuất thống kê sản xuất hàng ngày (sản phẩm trên chuyền và thành phẩm)
  • Cập nhật phiếu thống kê bán thành phẩm và phiếu thống kê thành phẩm để phục vụ công tác tính lương theo sản phẩm
  • Thống kê số lượng thành phẩm để xem xét tiến độ sản xuất so với ngày giao hàng dự kiến
 • Đánh giá chất lượng thành phẩm – bán thành phẩm:
  • Trong quá trình tiến hành thống kê sản phẩm trên chuyền sẽ có tương tác đánh giá chất lượng do Bp QA - QC phụ trách
  • Tương tự với quá trình thống kê thành phẩm sẽ có tương tác đánh giá thành phẩm từ Bp QA - QC
  • Thành phẩm sau khi kiểm định sẽ được tiến hành nhập kho
 • Nhập thành phẩm: Bp Kho thừa kế thông tin từ Xí nghiệp/ Xưởng sản xuất để kiểm tra và theo dõi nhập kho thành phẩm
Trước những khó khăn đó, Giải pháp mà phần mềm BRAVO đưa ra là gì, hiệu quả giải quyết ra sao mời Quý bạn đọc tiếp tục theo dõi thông tin chia sẻ của chúng tôi trong comment của bài post này.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top