Giải pháp của Phần mềm BRAVO dành cho các đơn vị Xổ số Kiến thiết

Phần mềm BRAVO

Member
Thành viên BQT
Hội viên mới
Đặc điểm chung của các ngành Xổ Số là địa bàn, phạm vi sản xuất kinh doanh phân tán tại nhiều địa điểm, khu vực khác nhau (văn phòng & các văn phòng đại diện…). Do vậy, ngoài nhu cầu của khách hàng, thì khi xây dựng giải pháp BRAVO tiến hành tư vấn các giải pháp tổ chức, phân luồng dữ liệu để thuận tiện trong các công tác nghiệp vụ, chặt chẽ trong việc quản lý các vấn đề phát sinh và tổng hợp mọi hoạt động trong hệ thống tổ chức sản xuất kinh doanh của khách hàng.

a. Mô hình tổ chức cập nhật và khai thác dữ liệu hệ thống:

Như đã đề cập, do các địa điểm sử dụng phần mềm dàn trải theo các vùng địa lý nên BRAVO cần xây dựng một hệ thống dữ liệu kết hợp giữa giải pháp dữ liệu đồng bộ và phân tán nhằm đảm bảo tính tức thời của dữ liệu (phục vụ các vấn đề kế thừa, theo dõi và quản lý dữ liệu phát sinh) và tính liên tục của dữ liệu.

 • Sơ đồ
mo%20hinh%20du%20lieu.jpg
mo%20hinh%20du%20lieu-min.jpg

 • Mô tả:
Tại trụ sở chính:

+ Cài đặt 01 phần mềm BRAVO 7R2 bao gồm “chương trình chạy” và “cơ sở dữ liệu” trên máy chủ (Server).

+ Tại các phòng ban, các máy tính được phép truy cập vào phần mềm (máy Client) sẽ được khai báo (tên máy, ID người dùng) và được cài các "chương trình chạy” để người dùng cập nhật thông tin, dữ liệu vào phần mềm.

+ Các User sẽ được quản lý, phân quyền chi tiết theo từng vai trò của người dùng tại các phòng ban liên quan. Mỗi bộ phận sẽ có thiết kế layout (giao diện) riêng phù hợp với nghiệp vụ quản lý của từng bộ phận.

Tại chi nhánh và các văn phòng đại diện:

+ Cài đặt phần mềm BRAVO 7R2 chỉ bao gồm “chương trình chạy” (không bao gồm “cơ sở dữ liệu”) trên các máy Client của các bộ phận, user tham gia sử dụng phần mềm để cập nhật và truyền nhận dữ liệu online về phần mềm trên máy chủ tại trụ sở chính.

+ Các user được phân cấp, phân quyền nhằm đảm bảo tính độc lập, trách nhiệm khi cập nhật dữ liệu vào hệ thống.

(Khuyến cáo: để đảm bảo về tính ổn định, an toàn dữ liệu khi vận hành phần mềm thì BRAVO khuyến cáo trang bị thêm một máy chủ dự phòng, máy chủ backup phục vụ cho hai nhiệm vụ chính: thay thế server chính vận hành hệ thống và back up dữ liệu của phần mềm. Trên server chính và server backup tích hợp các ổ cứng vật lý tương đương và cấu hình theo các giải pháp Raid ổ cứng: Raid 0, Raid 1, Raid 10).

b. Phân nhóm các lớp dữ liệu người dùng tại từng địa điểm sử dụng:

Ngoài việc kế thừa dữ liệu phát sinh trong hệ thống thì tại từng phòng ban có những nghiệp vụ riêng, độc lập và đôi khi là bảo mật với các phòng ban khác. Do đó, để người dùng thuận tiện trong việc vận hành, thao tác trên phần mềm thì BRAVO chia giao diện người dùng theo từng lớp (Layout). Cụ thể:

Tại Trụ sở chính:

+ Layout Ban giám đốc công ty

+ Layout Kế hoạch phát hành

+ Layout Phúc tra – trả thưởng

+ Layout Kế toán tài chính

+ Layout Nhân sự tiền lương

Tại chi nhánh:

+ Layout Ban giám đốc công ty

+ Layout Kế hoạch phát hành

+ Layout Phúc tra – trả thưởng

+ Layout Kế toán tài chính

+ Layout Nhân sự – tiền lương

Tại văn phòng đại diện:

+ Layout Kế hoạch phát hành

+ Layout Phúc tra – trả thưởng

+ Layout Kế toán tài chính

+ Layout chấm công

>> Tổ chức, bóc tách cơ sở dữ liệu phần mềm

>> Xử lý các nghiệp vụ đặc thù của sản xuất kinh doanh

HIỆU QUẢ TỪ VIỆC ỨNG DỤNG PHẦN MỀM BRAVO
1. Hiệu quả quản trị:

 • Ban lãnh đạo có thể nhìn được “bức tranh tổng thể” về hoạt động kinh doanh của đơn vị: từ lúc phát hành vé đến xác định doanh thu thực tế, cũng như hiệu quả mang lại trong một thời điểm, thời kỳ một cách nhanh chóng và chính xác nhất nhờ vào hệ thống liên kết số liệu logic giữa các phòng ban.
 • Hệ thống lưu trữ và phân tích số liệu liên năm giúp Ban lãnh đạo có được những Báo cáo thống kê, phân tích tình hình kinh doanh giữa các kỳ, các năm nhanh nhất trên hệ thống phần mềm nhằm đưa ra những quyết định chỉ đạo kịp thời.
 • Ngoài ra hệ thống phần mềm BRAVO còn kết hợp cho phép truy xuất các báo cáo nhanh dành cho Ban lãnh đạo qua Apps BRAVO phát triển trên thiết bị di động Smartphone, Tablet với nền tảng IOS và Android, nhằm gia tăng “tần suất hoạt động”Công ty tại “bất kỳ thời điểm, địa điểm” nào.
2. Hiệu quả quản trị tác động đến đối tượng từng bộ phận:

 • KẾ HOẠCH PHÁT HÀNH

+ Hỗ trợ các nhân viên có thể xây dựng kế hoạch phát hành năm và theo dõi trên phần mềm.

+ Phần mềm hỗ trợ nhập liệu và lên số liệu tức thời giúp cho nhân viên có thể kiểm tra nhanh chóng và chính xác.

+ Quản lý thông tin và tình hình xuất vé, nhập vé từ Đại lý trả về một các chặt chẽ.

+ Cập nhật số lượng kiểm, đếm giúp xác định chính xác số vé. Dữ liệu được chia sẻ với các bộ phận khác tức thời, hỗ trợ cho các bộ phận liên quan có thể tác nghiệp một cách nhanh chóng. • PHÚC TRA TRẢ THƯỞNG

+ Tự động tính được tất cả các chi phí theo khai báo và phát sinh.

+ Cập nhật và kiểm soát kết quả kiểm đếm thực tế, đồng thời thừa kế dữ liệu kiểm đếm từ bộ phận Phát hành giúp cho bộ phận Phúc tra có thể kiểm tra và lập báo cáo so sánh ngay trên phần mềm.

+ Kiểm soát được số liệu trả thưởng từ các văn phòng đại diện và văn phòng công ty, quản lý hoa hồng của các Đại lý thông qua Phiếu uỷ quyền.

+ Dữ liệu sẽ được luân chuyển về bộ phận Kế toán, từ đó có thể lên được doanh thu tiêu thụ, hoa hồng cho từng kỳ, từng Đại lý. • VĂN PHÒNG ĐẠ DIỆN

+ Quản lý thực hiện Biên nhận tiền, Giấy nhận tiền trúng thưởng vé xổ số cho các Đại lý và thực hiện tạo chứng từ kế toán (phiếu thu/ phiếu chi) tự động theo mặc định đã được khai báo sẵn cho các nghiệp vụ nhằm giúp cho Văn phòng công ty thừa kế được chứng từ kế toán tại VPĐD ngay lập tức.

+ Theo dõi được chi tiết tồn kho các Đại lý.

+ Xử lý tổng hợp số liệu trả thưởng và lên báo cáo trả thưởng tổng hợp, chi tiết tại VPĐD một cách nhanh chóng và chính xác.

+ Cập nhật doanh thu và tự động tạo ra các chứng từ tiêu thụ tự động, xác định doanh thu.

+ Liên kết số liệu với Văn phòng Công ty qua mạng Internet. • BỘ PHẬN NHÂN SỰ

+ Quản lý hồ sơ nhân viên một cách chi tiết (mã nhân viên, mã hồ sơ lưu, tên nhân viên, bộ phận, địa chỉ, bộ phận công tác, chức vụ…). Tương ứng với từng hồ sơ, hệ thống sẽ truy vết các thông tin liên quan trong suốt quá trình làm việc.

+ Cập nhật, theo dõi Hợp đồng lao động của từng nhân viên. Cảnh báo nóng các thông tin sắp hết hạn hợp đồng của nhân viên. Xây dựng hệ thống quản lý nhân viên một cách chặt chẽ.

+ Hệ thống kết nối trực tiếp với máy chấm công, lấy thời gian vào ra thực tế của từng nhân viên phục vụ công việc xác định việc đi muộn/ về sớm/ tăng ca. Đồng thời xử lý chấm công bổ sung cho các tình huống điều chuyển ca, nghỉ ốm, công tác…

+ Cho phép khai báo và thực hiện tính lương theo nhiều phương thức khác nhau. Chuyển các dữ liệu để bộ phận Kế toán kế thừa hạch toán lương.

+ Theo dõi bảo hiểm và tình hình thanh toán bảo hiểm cho nhân viên. • BỘ PHẬN KẾ TOÁN

+ Giảm thiểu công tác nhập lại dữ liệu phát sinh tại các bộ phận và nâng cao vai trò kiểm soát của kế toán.

+ Kiểm soát tốt các khoản chi phí phát sinh, doanh thu thông qua cơ chế liên kết dữ liệu tức thời trong toàn hệ thống, từ đó giúp cho doanh nghiệp có một góc nhìn về tài chính một cách tổng quát, kịp thời, đầy đủ và chính xác.

+ Hỗ trợ các công tác nghiệp vụ yêu cầu sự chính xác cao như tính giá vốn, hạch toán lương nhân viên.

+ Hỗ trợ trong việc phân tích, tổng hợp kết quả sản xuất kinh doanh toàn hệ thống.

+ Cập nhật dữ liệu tức thời, so sánh kỳ này và kỳ trước bất cứ thời điểm nào.

V. DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU NGÀNH XỔ SỐ HIỆN ĐANG SỬ DỤNG PHẦN MỀM BRAVO
1. Tổng Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết & DV In Đà Nẵng

2. Công ty TNHH Xổ số Kiến thiết Phú Yên

3. Công ty TNHH Xổ số Kiến thiết Lâm Đồng

4. Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Quảng Nam

5. Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Đăk Nông

6. Công ty TNHH Xổ số Kiến thiết Bình Định

7. Công ty TNHH Xổ số Kiến thiết Khánh Hòa

8. Công ty TNHH Xổ số Kiến thiết Đăk Lăk

9. Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Quảng Trị

10. Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Cần ThơXem thêm:

>> Giải pháp phần mềm ERP BRAVO 7.

>> Thông tin khác về Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO.
 
Khách hàng vừa và lớn trong ngành nghề Chứng khoán - tài chính - xổ số đang sử dụng phần mềm BRAVO

>> Chi tiết xem tại: https://www.bravo.com.vn/vi/Khach-hang/Chung-khoan-tai-chinh-so-xo

Kế thừa và phát triển từ kinh nghiệm tích lũy của những phiên bản trước, Giải pháp phần mềm quản trị doanh nghiệp BRAVO 8 (ERP-VN) được xây dựng theo góc độ quản trị tổng thể doanh nghiệp, giải quyết bài toán quản trị đa ngành nghề. Nhằm trợ giúp giải quyết vấn đề quản lý cho các doanh nghiệp, đơn vị hoạt động quản lý và điều hành nhằm cải thiện và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh các ngành nghề Dược, thực phẩm, đồ uống; Thép; Cơ khí - Xây dựng... BRAVO đã triển khai thành công cho rất nhiều khách hàng vừa và lớn trong lĩnh vực Chứng khoán - Tài chính - Xổ số, đem lại hiệu quả kinh doanh vượt trội cho khách hàng.

wJfB6Pv.jpg
 
Những tính năng nổi bật có trên phần mềm BRAVO

21_%20Mot%20so%20tinh%20nang%20noi%20bat-01.png

1. Tính năng về công nghệ : Thiết kế phần mềm theo mô hình 3 lớp; cho phép truy cập dữ liệu cả trong nội bộ và từ xa; Hệ điều hành cho máy chủ hiện đại...

2. Sở hữu Giao diện thân thiện và linh động
, được tùy biến theo "layout| và có thể thay đổi tùy theo ý muốn của cá nhân hoặc từng bộ phận. Font chữ tiêu chuẩn Unicode áp dụng cho nhiều ngôn ngữ từ Anh, Nhật, Hàn và Trung Quốc...

22_%20Giao%20dien%20than%20thien%20linh%20dong.png

3. Thực hiện Quản lý danh mục từ điển dưới dạng sơ đồ cây/ phân nhóm để phục vụ phân tích số liệu... Cho phép gộp mã và đổi mã chỉ với thao tác dễ dàng...

4. Quản lý đa tiền tệ thông qua việc quy đổi toàn bộ báo cáo sang bất kỳ đồng tiền nào người dùng nhập vào mục tỷ giá quy đổi.

5. Truy vấn các dữ liệu liên quan. Tính năng này cho phép người dùng đứng từ một dữ liệu/ đối tượng và theo dõi toàn bộ giao dịch phát sinh liên quan đến đối tượng đó...

23_%20Quy%20trinh%20nghien%20cuu%20va%20lap%20trinh%20Bravo.png

Bên cạnh đó, Phần mềm BRAVO còn cho phép áp dụng các tính năng cần thiết như: Cập nhật chứng từ và quản lý theo trạng thái, khả năng Bảo mật hệ thống cao; Cho phép quản trị số liệu theo mô hình tập trung hoặc phân tán (Phần mềm quản trị...); thiết kế và cung cấp đầy đủ các mẫu báo cáo theo yêu cầu từng đặc thù doanh nghiệp; Khả năng liên kết/ kết nối với phần mềm và các hệ thống khác... Chi tiết, mời xem TẠI ĐÂY.
 
Phần mềm BRAVO ứng dụng như thế nào tại các công ty xổ số

Các công ty xổ số có các hoạt động chính như sau:
 • Kế hoạch Phát hành vé và lên doanh thu
 • Trả thưởng – Phúc tra số liệu trả thưởng
 • Quản lý Nhân sự – chấm công – tiền lương
 • Quản lý Kế toán
Luồng thông tin giữa các nghiệp vụ này phải được kết nối với nhau một các khoa học chính là yêu cầu để hoạt động của các doanh nghiệp xổ số nói chung và tất cả các doanh nghiệp nói riêng vận hành đạt hiệu quả cao nhất.


phan-mem-bravo-tai-cac-don-vi-kinh-doanh-xo-so.jpg


BRAVO 8 (ERP-VN) – giải pháp giúp doanh nghiệp xử lý bài toán dữ liệu lớn

Giải pháp phần mềm ERP BRAVO khi ứng dụng tại các đơn vị chuyên về ngành XỔ SỐ được tùy chỉnh theo đặc thù của các doanh nghiệp trong ngành.

Trợ giúp cho doanh nghiệp giải quyết các vấn đề về quản trị cũng như vận hành các quy trình chính là mục tiêu của hệ thống BRAVO 8 ERP-VN. Cơ chế của hệ thống đó là: “cùng nhau phối hợp – cùng nhau chia sẻ – cùng nhau kiểm soát – cùng nhau hoàn thành” giữa các bộ phận, phòng ban trong doanh nghiệp, nhằm cải thiện và tối đa hóa hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Một trong những đặc điểm nổi bật của hệ thống này đó chính là phần mềm cũng phân nhóm các lớp dữ liệu người dùng tại từng địa điểm sử dụng cũng như tổ chức, bóc tách cơ sở dữ liệu phần mềm từ đó giúp cho việc quản lý, khai thác thông tin trong các doanh nghiệp trở nên đơn giản và hiệu quả hơn.

bravo-8-erp-vn-vneconomy-1.jpg


Đối với các doanh nghiệp trong ngành này thì nghiệp vụ chính được phần mềm BRAVO quản lý đó chính là:

Bộ phận Kế hoạch phát hành:
Nhiệm vụ của bộ phận này là xây dựng kế hoạch phát hành năm cho từng loại vé. Theo dõi quá trình phát hành xuất vé đi các Văn phòng Đại diện, Đại lý đồng thời thực hiện nhiệm vụ đặt hàng in và gia công vé, bao bì. Các công việc được thực hiện ngay trên phần mềm BRAVO giúp cho bộ phận phát hành có thể quản lý chính xác tình hình xuất vé, nhận vé trả về. Chuyển số liệu sang các bộ phận kế toán để tiếp tục tác nghiệp.

Bộ phận Trả thưởng – Phúc tra
Trong các doanh nghiệp xổ số thì bộ phận Trả thưởng - Phúc tra sẽ thực hiện tổng hợp các số liệu trả thưởng theo từng loại đối tượng khác nhau. Đồng thời bộ phận này sẽ lập danh sách trả thưởng chi tiết theo từng dạng đã được khai báo (mức hoa hồng, phí ủy quyền trả thưởng). Chương trình phần mềm sẽ giúp cho bộ phận trả thưởng có được hệ thống danh sách và các Báo cáo chi tiết về trả thưởng.

BRAVO đã triển khai thành công cho rất nhiều khách hàng ở các lĩnh vực khác nhau trong đó với xố số thì có các đơn vị sau: Công ty TNHH Xổ số Kiến thiết Phú Yên, Tổng Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết & DV In Đà Nẵng, Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Đăk Nông, Công ty TNHH Xổ số Kiến thiết Đăk Lăk, Công ty TNHH Xổ số Kiến thiết Khánh Hòa....

>>> Có thể bạn quan tâm: Phần mềm BRAVO và bài toán tại các công ty sản xuất vật liệu xây dựng
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top