Giải pháp BRAVO 8 (ERP-VN) dành cho các doanh nghiệp sản xuất Bao bì

Phần mềm BRAVO

Member
Thành viên BQT
Hội viên mới
Bài toán quản lý đặc thù tại các Doanh nghiệp sản xuất bao bì

Tại doanh nghiệp sản xuất bao bì có nhiều bài toán riêng bởi đặc trưng về quy trình sản xuất với nhiều công đoạn như Tạo hạt --> Kéo sợi --> Dệt --> Tráng --> In lồng ống --> Dán đáy --> (cắt) --> May --> Đóng gói.

Trong đó, có nhiều công đoạn chạy liên tục như từ hạt nhựa --> kéo sợi --> dệt.

Có thể xuất bán từ bán thành phẩm, nên hoạt động thống kê, tính giá thành sản xuất đòi hỏi phải thực hiện chi tiết theo từng công đoạn. Sản xuất được thực hiện theo đơn đặt hàng/ hợp đồng là chủ yếu nên quá trình theo dõi từ giai đoạn kinh doanh, lên kế hoạch sản xuất, chuẩn bị vật tư sản xuất, theo dõi/ thống kê sản xuất, nhập kho bán thành phẩm/ thành phẩm đều thực hiện gắn theo đơn đặt hàng/ hợp đồng. Do đặc thù sản xuất theo đơn đặt hàng/ hợp đồng nên các công việc như chuẩn bị vật tư sản xuất, lập kế hoạch sản xuất cũng gặp những khó khăn nhất định khi lượng đơn hàng có thể nhiều hoặc ít tùy vào các thời điểm kinh doanh khác nhau.

Nội dung bài post dưới đây, BRAVO sẽ đưa ra Giải pháp cụ thể cho từng giai đoạn.

Giải pháp BRAVO 8 (ERP-VN) cho nghiệp vụ Mua hàng

(1) Các bộ phận có nhu cầu mua vật tư/ hàng hóa cập nhật “Đề nghị mua hàng” trên phần mềm.


Một số thông tin theo dõi gồm người đề nghị, bộ phận đề nghị, bộ phận xử lý (thực hiện), mục đích sử dụng, ngày cần sử dụng, thông tin về số lượng tồn kho, số lượng đề nghị và số lượng được duyệt.
3_%20De%20nghi%20mu%20hang-min.png

Form cập nhật đề nghị mua hàng

“Đề nghị mua hàng” được duyệt qua các bộ phận theo quy trình quản lý của doanh nghiệp. Sau khi duyệt, chữ ký của (user) người duyệt sẽ được insert vào biểu mẫu chứng từ đề nghị.
4_%20Trang%20thai%20chung%20tu%20fix.png
Trạng thái các chứng từ (đề nghị mua hàng) theo quy trình duyệt
5_Phieu%20vat%20tu%20-%20mua%20hang-min.png
Biểu mẫu chứng từ với chữ ký của người duyệt được thêm vào (2) Cập nhật thông tin báo giá của nhà cung cấp. Báo giá chọn đến đề nghị mua hàng để phục vụ cho việc lập bảng so sách hoặc Biên bản/ tờ trình duyệt giá.
6_%20Bao%20gia%20nha%20cung%20cap-min.png
Mẫu form nhập báo giá của nhà cung cấp
(3) Lập biên bản/ tờ trình duyệt giá mua.

Tờ trình được lập căn cứ vào báo giá của các nhà cung cấp. Tờ trình được duyệt theo một quy trình qua các (user) thành viên của tổ duyệt giá.

7_%20To%20trinh%20duyet%20gia%20mua-min.png

Form nhập và duyệt văn bản/ tờ trình duyệt giá mua
8_%20Chu%20ky%20cua%20user%20duyet%20bang%20gia-min.png


Chữ ký của người (user) duyệt trên biên bản duyệt giá

(4) Lập hợp đồng mua theo biên bản duyệt giá và tờ trình đã được ban lãnh đạo phê duyệt.

9_%20Hop%20dong%20mua-min.png

Mẫu form cập nhật và quản lý Hợp đồng mua

(5) Theo dõi thực hiện mua hàng: Lập lệnh nhập/ biên bản kiểm tra khi hàng hóa được giao để làm căn cứ nhập kho.

10_%20form%20cap%20nhat%20lenh%20nhap%20kho-min.png

Mẫu form cập nhật lệnh nhập kho/ Biên bản nhiệm thu sản phẩm sản xuất, thuê gia công

(6) Nhập kho theo lệnh nhập/ biên bản kiểm tra chất lượng hàng hóa.
11_%20Phieu%20nhap%20mua-min.png


Phiếu nhập mua trên hệ thống phần mềm

[CÒN TIẾP] Nhiều thông tin về Giải pháp quản lý trong những giai đoạn khác sẽ được chúng tôi chia sẻ hàng tuần. Mời các bạn đón đọc tại Post nội dung này nhé.
 
Giải pháp BRAVO 8 (ERP-VN) xử lý bài toán nghiệp vụ Bán hàng

1) Nhu cầu khách hàng

12_%20Cap%20nhat%20nhu%20cau%20KH-min-01.png

Mẫu form cập nhật nhu cầu khách hàng
(2) Phiếu yêu cầu thiết kế
Bộ phận kinh doanh cập nhật phiếu, theo dõi tiến độ thực hiện thiết kế của bộ phận sản xuất qua trạng thái của phiếu; có thể tải tài liệu đính kèm như file, hình ảnh… khi lập yêu cầu thiết kế.
13_%20phieu%20yeu%20cau%20thiet%20ke-min02.png


Mẫu form cập nhật yêu cầu thiết kế - gửi bộ phận sản xuất

Cập nhật và theo dõi lịch sử sửa đổi thiết kế theo yêu cầu của khách hàng.

(3) Lập phiếu yêu cầu sản xuất hàng mẫu để gửi cho khách hàng.
14_%20Phieu%20yeu%20cau%20sx%20hang%20mau-min_01png-01.png


Mẫu form cập nhật yêu cầu sản xuất sản phẩm mẫu

(4) Lập báo giá gửi cho khách hàng sau khi thống nhất được sản phẩm mẫu.

15_%20Bao%20gia%20khach%20hang-min01-01.png

Mẫu form cập nhật báo giá khách hàng

(5) Lập hợp đồng/ đơn hàng bán sau khi chốt được đơn giá và các điều khoản hợp đồng với khách hàng.
16_%20Hop%20dong%20ban-min_01png-01.png


Mẫu form cập nhật hợp đồng bán

(6) Lập phiếu yêu cầu sản xuất theo đơn hàng gửi bộ phận sản xuất.
17_%20Phieu%20yeu%20cau%20san%20xuat-min02.png


Mẫu form cập nhật phiếu yêu cầu sản xuất

(7) Lập lệnh xuất kho giao hàng

Bộ phận thị trường theo dõi tiến độ sản xuất, khi đến lịch giao hàng thì tiến hành lập lệnh xuất kho để giao hàng cho khách hàng. Bộ phận kho sẽ kế thừa lệnh này để hoàn thiện và tạo thành phiếu xuất kho. Quy trình tạo phiếu được duyệt qua các trạng thái để xác nhận giữa các bộ phận.
18_%20Lenh%20xuat%20kho-min02.png


Mẫu form cập nhật lệnh xuất kho

(8) Theo dõi thực hiện bán hàng thông qua hệ thống báo cáo

+ Báo báo theo dõi thực hiện đơn đặt hàng bán;

+ Báo cáo công nợ phải thu theo hợp đồng, khách hàng;

+ ….

>>> Chi tiết về quy trình Quản lý vận hành của Doanh nghiệp sản xuất Bao bì.
 
Giải pháp BRAVO 8 (ERP-VN) xử lý bài toán Quản lý sản xuất
Sản xuất là một công đoạn phức tạp trong quá trình hoạt động của các Doanh nghiệp Bao bì. Do vậy bài toán quản lý gặp phải khó khăn, có nhiều bài toán đặc thù so với các doanh nghiệp sản xuất đơn thuần khác. Mời quý vị cùng đón đọc xem, phương án giải quyết của BRAVO là gì nhé.

(1) Khai báo các công đoạn sản xuất và thông số kỹ thuật để phục vụ tạo lệnh, tính toán vật tư…
19_%20Khai%20bao%20cac%20cong%20doan%20san%20xuat-min02.png

Màn hình khai báo danh mục công đoạn, thông số kỹ thuật từng công đoạn

(2) Tiếp nhận yêu cầu sản xuất từ kinh doanh, xử lý yêu cầu --> phân phối đến các phân xưởng thực hiện.
20_%20Tiep%20nhan%20yeu%20cau%20sx%20fix.PNG

Màn hình tiếp nhận yêu cầu sản xuất được phân nhóm theo từng nhóm sản phẩm. Theo dõi tình trạng phê duyệt của các yêu cầu sản xuất làm căn cứ thực hiện sản xuất trên hệ thống phần mềm.
(3) Tạo lệnh sản xuất cho từng công đoạn, theo từng loại sản phẩm.
21_%20Man%20hinh%20giao%20dien%20tao%20lenh%20va%20quan%20ly%20san%20xuat%20fix3.png

Màn hình giao diện tạo và quản lý lệnh sản xuất

(4) Các phân xưởng sản xuất sẽ kế thừa dữ liệu từ lệnh trên layout “Phân xưởng sản xuất”. Căn cứ lệnh sản xuất và BOM sản phẩm, phân xưởng tạo phiếu lĩnh vật tư (phần mềm hỗ trợ tạo phiếu lĩnh theo lệnh sản xuất).
22_%20Phieu%20linh%20theo%20lenhh%20san%20xuat-min.png
(5) Thống kê sản lượng theo từng công đoạn, từng lệnh sản xuất.
23_%20Thong%20ke%20san%20xuat-min.png

Màn hình cập nhật thống kê sản lượng, bao gồm nhiều loại thông tin như: Lệnh sản xuất, Bộ phận thực hiện sản xuất, Máy, Ca,… Phiếu thống kê sản lượng sẽ đồng thời được sử dụng để tính và phân bổ lượng sản xuất cho nhân viên. Phiếu thống kê cũng đồng thời cập nhật các chi tiết lỗi trong quá trình sản xuất.
(6) Quản lý tiêu hao vật tư: Kiểm soát lượng tiêu hao trên thực tế so với định mức.
24_%20Bao%20cao%20tieu%20hao%20vat%20tu%20theo%20cong%20doan-min.png

Báo cáo tiêu hao vật tư cho sản xuất theo công đoạn
25_%20Bao%20cao%20quyet%20toan%20vat%20tu%20theo%20cong%20doan-min.png

Báo cáo quyết toán vật tư sản xuất theo công đoạn
 
Giải pháp BRAVO xử lý bài toán quản lý máy móc, thiết bị trong Doanh nghiệp sản xuất Bao bì
Trong Doanh nghiệp sản xuất, máy móc – thiết bị là những cơ sở vật chất, tài sản cố định có giá trị lớn. Vì vậy quản lý máy móc – thiết bị cũng là một bài toán quan trọng trong quá trình vận hành của các doanh nghiệp này.

Cùng đón đọc xem phương án giải quyết bài toán này của phần mềm BRAVO ra sao nhé.

1) Quản lý hồ sơ thiết bị
- Khai báo danh mục, thông tin máy móc thiết bị.
26_%20Khai%20bao%20danh%20muc%20-%20dinh%20kem%20tai%20lieu-min.png

Đính kèm tài liệu liệu kỹ thuật, hướng dẫn vận hành, thiết kế…

- Khai báo và quản lý danh mục chứng chỉ máy móc, thiết bị.

- Khai báo danh mục chứng chỉ theo từng máy móc, thiết bị cụ thể: Màn hình khai báo gồm danh mục chứng chỉ bắt buộc, và các chứng chỉ đã có theo từng máy móc, thiết bị cụ thể. Quản lý về thời hạn của từng chứng chỉ.

- Theo dõi tình trạng (thiếu, sắp hết hạn) chứng chỉ theo máy móc, thiết bị.
27_%20Theo%20doi%20tinh%20trang%20chung%20chi%20theo%20may%20moc-min.png

(2) Quản lý bảo dưỡng thiết bị

- Khai báo các hạng mục bảo dưỡng.

- Khai báo danh mục các hạng mục bảo dưỡng sử dụng chung.

- Đăng ký hạng mục bảo dưỡng cho từng thiết bị, máy móc cụ thể. Và khai báo định mức/ chu kỳ bảo dưỡng của từng hạng mục đối với từng thiết bị, máy móc. Chu kỳ bảo dưỡng có thể khai báo linh động là thời gian (số ngày/ số tháng/ số năm) hoặc thông số hoạt động của máy như số km, số giờ hoạt động, số lần dập…

- Khai báo định mức vật tư tiêu hao bảo dưỡng: Việc khai báo định mức tiêu hao vật tư khi bảo dưỡng nhằm mục đích xây dựng được bảng nhu cầu vật tư cần thiết cho các kỳ bảo dưỡng phát sinh. Phần mềm sẽ tự tính toán và tổng hợp nhu cầu vật tư của tất cả các hạng mục, thuộc tất cả các thiết bị phải bảo dưỡng trong kỳ. Sau đó, so sánh với tồn kho vật tư (nếu có) để đưa ra Báo cáo về nhu cầu và lập đề nghị bộ phận mua hàng/ vật tư thực hiện mua.
28_%20Bao%20cao%20tinh%20toan%20nhu%20cau%20vat%20tu%20theo%20tung%20ki-min.png

Báo cáo tính toán nhu cầu vật tư theo từng kỳ, theo từng hạng mục bảo dưỡng
29_%20Bao%20cao%20nhu%20cau%20vat%20tu%20thuc%20te%20phai%20bo%20sung-min.png


Báo cáo nhu cầu thực tế vật tư phải bổ sung để phục vụ bảo dưỡng/ sửa chữa
(3) Quản lý bảo dưỡng thiết bị
- Báo cáo danh sách các hạng mục cần phải bảo dưỡng trong kỳ. Căn cứ vào thông tin khai báo về hạng mục bảo dưỡng định kỳ, chu kỳ bảo dưỡng của từng hạng mục trên từng máy móc/ thiết bị. Phần mềm đưa ra cảnh báo về kế hoạch thực hiện bảo dưỡng.

30_%20Bao%20cao%20danh%20sach%20cac%20hang%20muc%20can%20bao%20duong-min.png

Các cảnh báo sẽ có màu để xác nhận trạng thái thực hiện bảo dưỡng: Màu xanh – Đã bảo dưỡng; Màu trắng – Đến kỳ bảo dưỡng; Màu đỏ: Quá hạn không bảo dưỡng…

- Lập kế hoạch bảo dưỡng. Căn cứ vào dữ liệu cảnh báo của phần mềm, người sử dụng có thể lập kế hoạch bảo dưỡng chi tiết trên hệ thống phần mềm.

31_%20lap%20ke%20hoach%20bao%20duong-min.png

- Cập nhật biên bản kiểm tra trước bảo dưỡng.

- Cập nhật phiếu bảo dưỡng khi thực hiện bảo dưỡng theo từng hạng mục/ thiết bị.

- Xem Báo cáo về lịch sử/ thực hiện bảo dưỡng.

32_%20Bao%20cao%20lich%20su%20bao%20duong%20trong%20ki-min.png

- Xem Báo cáo công tác bảo dưỡng đã thực hiện trong kỳ.

(4) Quản lý sửa chữa thiết bị

- Biên bản kiểm tra sự cố.

- Đề nghị vật tư sửa chữa. Căn cứ vào loại sự cố cần sửa chữa, cán bộ phụ trách tiến hành lập “Đề nghị vật tư sửa chữa” -> Phiếu này phân công, giao việc và áp tiến độ thực hiện sửa chữa từng nhóm kỹ sư, thợ máy…
33_%20De%20nghi%20cung%20cap%20vat%20tu-min.png


- Biên bản nghiệm thu – bàn giao thiết bị/ máy móc (sau sửa chữa). Sau khi kết thúc sửa chữa, tiến hành lập “Biên bản nghiệm thu/ bàn giao thiết bị, máy móc sau sửa chữa” trên phần mềm và đồng thời lập hồ sơ quyết toán vật tư phục vụ bảo dưỡng, sửa chữa -> Phần mềm sẽ cung cấp Báo cáo so sánh giữa dữ liệu tiêu hao định mức và dữ liệu quyết toán vật tư.

- Dựa trên các thông tin về việc sửa chữa thiết bị, máy móc… cán bộ chuyên môn sẽ theo dõi được lịch sử của từng thiết bị như:

+ Lịch sử các lần sửa chữa;

+ Tình trạng sửa chữa, thay thế;

+ Cán bộ thực hiện.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top