Giá vốn hàng bán

linkkute

New Member
Hội viên mới
Công ty linh chung chuyên kinh doanh hàng điện lạnh có tình hình mua - bán máy giặt 10kg
Mua Giá mua
Ngày 03/02 1 máy giặt 7000
05/03. 1 máy giặt. 7500
22/05. 1 máy giặt. 8000
Bán Giá bán
Ngày 01/06. 2 máy giặt. 24.000
Giá vốn hàng bán của công ty là bao nhiêu?
 

Hà 1990

New Member
Hội viên mới
Theo mình nghĩ có 3 trường hợp:
1, tính giá xuất kho theo pp NT-XT : thì giá vốn của 2 máy giặt là: 14.500
2, tính giá xuất kho theo pp NS-XT: thì giá vốn sẽ là: 15.500
3, tính giá xk theo pp bình quân gia quyền cuối kỳ thì gv là: 15.000
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top