File Excel dự báo bán hàng và sản xuất dựa vào phân tích "chuỗi thời gian"

Thuận DKT

Member
Hội viên mới
Dự báo bán hàng là sự ước đoán về lượng bán của doanh nghiệp, (tính bằng tiền hoặc theo đơn vị sản phẩm) có thể bán được trong một thời kì nhất định và dưới một tổ hợp các điều kiện kinh tế được giả định.

1652764171192.png


Dự báo bán hàng giúp bạn xây dựng một bức tranh về tương lai nếu mọi thứ (điều kiện thị trường, hành vi của khách hàng, hiệu quả bán hàng, v.v.) tiếp tục chính xác theo cách nó diễn ra vào thời điểm hiện tại hay theo cách có thể dự đoán được dựa trên xu hướng hiện tại. Sale forecast method không chỉ là dự đoán tương lai mà còn cung cấp giải pháp chiến lược phù hợp với tình trạng hiện tại.

Tầm quan trọng của dự báo bán hàng

Dự báo bán hàng (Sale Forecast) là một chức năng rất quan trọng đối với mối quan tâm sản xuất, vì nó hữu ích theo những cách sau :
  • Sale forecast method giúp xác định khối lượng sản xuất dựa trên sự sẵn có của các phương tiện, như thiết bị, vốn, nhân lực, không gian, v.v.
  • Nó tạo thành cơ sở của ngân sách bán hàng, ngân sách sản xuất ngân sách tự nhiên, v.v.
  • Nó giúp đưa ra quyết định về việc mở rộng nhà máy và thay đổi cơ cấu sản xuất hoặc nên chuyển hướng nguồn lực của mình để sản xuất các sản phẩm khác.
  • Nó giúp quyết định các chính sách.
  • Nó tạo điều kiện thuận lợi trong việc quyết định mức độ quảng cáo, v.v.
  • Sale forecast method là một cam kết của bộ phận bán hàng và nó phải đạt được trong thời gian nhất định.
  • Dự báo bán hàng giúp chuẩn bị lịch trình sản xuất và mua hàng.
  • Sale forecast method chính xác là một trợ giúp rất tốt cho mục đích ra quyết định.(ix) Nó giúp hướng dẫn các hoạt động tiếp thị, sản xuất và kinh doanh khác để đạt được các mục tiêu này.
Các bạn tham khảo video và tải file Excel về thực hành kỹ thuật dự báo bán hàng và sản lượng sản xuất theo phương pháp phân tích chuỗi thời gian nhé

Video hướng dẫn:

Link tải file Excel: https://drive.google.com/file/d/10ex9tQCL1f3V6DHnzeYNarosOMINFSCx/view?usp=sharing


Tác giả: Sơn Trần, MBA
Bản quyền: File thuộc bản quyền của diễn đàn Dân Kế Toán. Chúng tôi không đồng ý các bạn sử dụng file cho mục đích thương mại hoặc chia sẻ lại mà chưa được đồng ý của BQT.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top